kocorować so

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

kocorować so

kocorować so(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. kocoruju kocorujemoj kocorujemy
2. kocoruješ kocorujetej (-taj) kocorujeće
3. kocoruje kocorujetej kocoruja (kocoruju)
aspekt ip
transgresiw kocorujo, kocorujcy, kocorowawši
prezensowy particip kocorowacy
preteritowy particip kocorowany
ł-forma kocorował, kocorowała, kocorowało,
dual: kocorowałoj, plural: kocorowali (kocorowałe)
werbalny substantiw kocorowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. kocorowach kocorowachmoj kocorowachmy
2. kocorowaše kocorowaštej kocorowašće
3. kocorowaše kocorowaštej kocorowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. kocorujmoj kocorujmy
2. kocoruj kocorujtej (-taj) kocorujće
3. kocoruj, njech kocoruje kocorujtej (-taj) njech kocoruja (kocoruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ko-co-ro-wać so

Wurjekowanje

IPA: kɔʦɔʀou̯aʧ sɔ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne kocorowaše je 0x dokładźene, kocorowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wadźić so; kocorić so; we so włosach měć; kusać so; w kuli być; zwadźić so; skocorić so; skocorować so; hadrować so; zadźěrać so; ćahać so; być sym w rozkorje; być sym w zwadźe; być sym w kuli; być sym rozkocorowany; torhać so

Přikłady:

[1] Ale kocorowaštaj so kaž. (Młynkowa)
Sotra jemu najlubša partnerka, Byrnjež so druhdy kocorowałoj, měještaj so tola rady, 50 dowěrještaj sej dospołnje a běštaj w najwjac wěcach jednoho měnjenja. (Kubašec)
Nic tež - a snano předewšěmnjepřestajneho, njeproduktiwneho, njewunošneho kocorowanja wo sekundarnosćach we wšěch móžnych a njemóžnych gremijach? (Rozhlad 1990)
Mój přećel, wón luby, a njejsmój so tež kocorowałoj. (Čitanka 10. lětnika 1990)
Město njeho je so w tutym woznamje a z podobnym ekspresiwnym podzynkom (konota - ciju) rozšěriło słowjeso so kocorować, so kocorić - tu je wobrot takrjec w jednym słowje kondensowany, uniwerbizowany. (Rozhlad 1995)
Štóž so stajnje wadźi, zadźěra ćaha, kusa, haj, kocoruje - tajcy ludźo su kaž psyk a kóčka - tež tutón wobrot je w mnohich europskich rěčach znaty, nimo susodki-němčiny na "přikład we francošćinje ils s' comme chiens et chats a 'tež w jendźelšćinje to fight like cats and dogs, ale tež w druhich słowjanskich rěčach, kaž na př. (Rozhlad 1995)
Griechiska so jimaj bórzy přizamkny a Čornohórcy so tak hižo na mjezach bjez přestaća z Turkami kocoruja. (Katolski Posoł 1912)
Nic z tym, zo so z cyłym swětom wadźimy a kocorujemy a jim kóždu "lubosć" ze słowom a skutkom tak zasy wróćamy, kaž ju dóstachmy, ale jeno přez to, zo kóždu křiwdu lěpje wróćamy, kaž ju dóstachmy, mjenujcy, zo zło z dobrym, křiwdy z dobrotami předobudźemy. (Katolski Posoł 1911)
Do hłowneje wólby so porjadowe strony druhdy tak kocoruja, zo su so mnozy wograwali, potom we wužšej wólbje do boja hić. (Katolski Posoł 1911)


Přełožki[wobdźěłać]