hadrować so

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

hadrować so

hadrować so(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. hadruju hadrujemoj hadrujemy
2. hadruješ hadrujetej (-taj) hadrujeće
3. hadruje hadrujetej hadruja (hadruju)
aspekt ip
transgresiw hadrujo, hadrujcy, hadrowawši
prezensowy particip hadrowacy
preteritowy particip hadrowany
ł-forma hadrował, hadrowała, hadrowało,
dual: hadrowałoj, plural: hadrowali (hadrowałe)
werbalny substantiw hadrowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. hadrowach hadrowachmoj hadrowachmy
2. hadrowaše hadrowaštej hadrowašće
3. hadrowaše hadrowaštej hadrowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. hadrujmoj hadrujmy
2. hadruj hadrujtej (-taj) hadrujće
3. hadruj, njech hadruje hadrujtej (-taj) njech hadruja (hadruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ha-dro-wać so

Wurjekowanje

IPA: hadʀou̯aʧ sɔ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne hadrowaše je 2x dokładźene, hadrowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wadźić so; zwadźić so; skocorić so; kocorić so; skocorować so; kocorować so; zadźěrać so; ćahać so

Přikłady:

[1] Mužojo, burja z wokoliny, stejachu w skupinach, kurjachu, rozpowědachu wšo, štož na jazyk dźěše, pijachu, smějachu so, hladachu konjom do klamy, kupowachu, předawachu, ličachu pjenjezy, hadrowachu so, placachu do ruki, předawachu kawki a njemóžachu sej předstajeć, štó jich wotboka wobkedźbowaše. (Koch)
To zdawa so jemu zajimawše być hač wšě wadźeńcy a hadrowanja europskich Germanow a Frankow, kotrychž nawodźa móžachu jenož wulkotnje z pistolemi a tesakami wobchadźeć. (Koch)
Zahrodnikec ćeta je powědała wo kwasu, hdyž je štyri měsacy stare njemandźelske dźěćo horjeka w komorce počało škrěčeć, zo su so wšitcy kwasarjo njemało dźiwali, zo su tón podawk rozwólnje rozpominali, so hadrowali a trošku pobili, a na kóncu su potom dwójce telko jědli a pili, přetož křćizna sej runje tak to swoje žadachu kaž kwas. (Rozhlad 1992)
To překrasnje, so mjez sobu šćěkać, mjerzać, hadrować a snano hišće bosć. (Młynkowa)
Buštaj lózaj, hrubaj, hadrowaštaj so, móžeše so stać, zo so wučer do korčmy zhubi, wona za nim rjeješe, čerwjena kaž rak ze złósću, a muž mjetaše ze stólcami, křipješe ze zubami a wožloka so. (Młynkowa)
Sydny so na konopej, na kotrymž hižo tón grofowski potomnik sydał, a hadrowaše so z hamtarjemi na wokrjesu. (Krawža)
Wězo by to krasne było, hdy bychu sej tam ruce zawdali a přisahali, wšitcy smy bratřa a wot nětka so hižo nihdy bić a hadrować njebudźemy. (Brězan)
Před wohnjowobornej chěžku hadrowachu so wroble, a na Domanic třěše sedźachu hołbje, korčachu a turčachu a přihladowachu, kak njedźelski wětrašk słóncu pomału čerwjeń z mjezwoča duješe. (Brězan)
Ta wulka chorhoj, kaž wěko nad wrotami wisaše wona přez puć; přeco hadrowachu so Mrózakec a Wenclec dla někotrych horstkow superfosfata abo pora drjewjanych črijow dla -- woni běchu powjaz sćahnyli z jednoho wokna hornjeje łubje do druheho, wětr nadu chorhoji tołsty brjuch, a słónco w nim hnězdźeše. (Brězan)
Wona rěčeše k špihelowemu wobrazej >>Njejsmoj so w dźesać lětach naju mandźelstwa ženje hadrowałoj. (Brězan)
Wón so hadruje z čerwjenymi. (Brězan)
Tuž wón nětko słyšeše, kak so mužej, wobaj w samsnej starobje kaž wón, wobaj scyła česćomnaj, mócnje hadrowaštaj, nimale jemu přećiwne, zo so jeho słužownik tak jara za njeho zasadźowaše. (Brězan)
Tole so zdaše tež być jeho posledni argument, dokelž, kaž hrabja -- zdobom zastróžany kaž tež hordy -- nětko widźeše, wuwištaj so hadrowacaj nětko na wojowaceju, slečeštaj so kapy a zběhaštaj pjasće na so. (Brězan)
Jemu so tale dwójka kmana kaž žana zdawaše, staru rozkoru a hadrowanje -- takle wón to mjenowaše -- jeju swójbow ze swěta wuhnać, na městno njepřećelstwa lubosć stajić a staru njeprawdu přez nowe zbožo zandźenu a zabytu sčinić. (Brězan)
Jan Serbin njeposkaše hižo na njeho, wón poskaše na Lorenca Ceballa a Antona Donata, kotrajž so hadrowaštaj. (Brězan)
Tam a tu wuskoči w njerjadowanym rjedźe a bjez kajkehožkuli porjada swěca w ćěmnych štyriróžkach chěžow před jasnje wuswěćenej frontu wobchodow, hdźež njebě žiweje duše, wrjeskachu mlokowe kašćiki mužej kotrajž blachowe kašćiki z pječwom wukładowaštaj, so hadrowaštaj, omnibus so čumpoleše bliže, holca ćěrješe za nim a zhubi jabłuko z tobołki, jabłuko kuleše so 261 po dróze; na mosće sedźachu, hłowa při hłowje, tonuški, hladachu k ranju, mały nakładny wóz zadźerža z kwičacymi borzdźidłami, šofer wuskoči, wusypny titu wotpadkow do kanala, połojca tonuškow so na nje wali, druha połojca čakaše njepohibna dale na słónco; krjepjace awto pokrjepi kolesarja, muž zběhny hrožo pjasć a so směješe, krjepjace awto zatrubi přećelnje. (Brězan)
Šulski direktor so na studnjowy kamjen sydny, jemu so njechaše wo pokroku hadrować a scyła nic wo tym, štó je tule kón a štó jěchar. (Brězan)
Pušćištaj so wobaj na wšě štyri a lězeštaj jedyn přez druheho -- Reissenberg přez Krabatowy chribjet, na tym wón swojeje dostojnosće dla wobstał, a Wjelka Reissenbergowa dostojnosć to poslednje, štož by Krabat za hódne měł, so wo to hadrować. (Brězan)
Tiger je třoch wojakow, kotřiž běchu so wo njebjesa hadrowali, zabił. (Brězan)
Měšnik praji -- a nětkole so wón woprawdźe směje --, třo wojacy sedźa tam na straži, jedyn tiger, tajki ludźižračk, je so tule pokazał woni so hižo dwaj dnjej hadruja; tón jedyn wěri do Vishnu, tón druhi do boha Mohammeda, třeći rěka 3 5 5 wšěm boham Humbuk. (Brězan)
Pětr Liška njemóžeše so tez hišće z 180 palencom hadrować, wón měješe dosć činić z tymi helskimi psami, z tym ćežkim korbom a ze swojimaj nohomaj, kotrejž běštej překrótkej za telko sněha. (Brězan)


Přełožki[wobdźěłać]