kultiwěrować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

kultiwěrować

kultiwěrować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. kultiwěruju kultiwěrujemoj kultiwěrujemy
2. kultiwěruješ kultiwěrujetej (-taj) kultiwěrujeće
3. kultiwěruje kultiwěrujetej kultiwěruja (kultiwěruju)
aspekt ip
transgresiw kultiwěrujo, kultiwěrujcy, kultiwěrowawši
prezensowy particip kultiwěrowacy
preteritowy particip kultiwěrowany
ł-forma kultiwěrował, kultiwěrowała, kultiwěrowało,
dual: kultiwěrowałoj, plural: kultiwěrowali (kultiwěrowałe)
werbalny substantiw kultiwěrowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. kultiwěrowach kultiwěrowachmoj kultiwěrowachmy
2. kultiwěrowaše kultiwěrowaštej kultiwěrowašće
3. kultiwěrowaše kultiwěrowaštej kultiwěrowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. kultiwěrujmoj kultiwěrujmy
2. kultiwěruj kultiwěrujtej (-taj) kultiwěrujće
3. kultiwěruj, njech kultiwěruje kultiwěrujtej (-taj) njech kultiwěruja (kultiwěruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: kul-ti-wě-ro-wać

Wurjekowanje

IPA: kultiu̯'iʀɔu̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne kultiwěrowaše je 1x dokładźene, kultiwěrowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] grubberować; paterować; kultiwować; na nowiny worać; na nowiny zworać; na nowiny předźěłać

Přikłady:

[1] Pafka kultiwěrowaše swoju zamóžnosć přečitanja, kotruž nětko na čěske a ruske teksty rozšěri. (Koch)
Za kultiwěrowanu serbšćinu ANTON NAWKA Jurij Krawža Wosomdźesatlětny powědać. (Rozhlad 1993)
Dalši citat ze "Škowrončka": "Wšitke čłowjekej přinarodźene dary su wuwijomne přez wuwučowanje, kultiwěrowanje. (Rozhlad 1999)
Přeco pak zwjazuje 'motiwy z kultiwěrowanej typografiju. (Rozhlad 1998)
Žane pjeć minutow pozdźišo sedzeše Jan Serbin w awće zlutniwje uniformowaneho taksikarja ze specialnym kubłanjom, štož rěkaše perfektnu znajomosc dweju cuzeju rěčow a kmanosć, kultiwěrowanych cuzych přez město wodźić a być wersěrowany radźićel za mužow, kotřiž chcychu tule nakupować. (Brězan)
Přirunanje dotalneho stawa serbskeje poezije z tutej bjezdwěla kultiwěrowanišej poeziju inspirowaše Ćišinskeho k małemu, tola jara wuznamnemu ekskursej do poetiki -- słow čko k zbud ź enju (i883). (Ćišinski)
Prěnjemu je Ćišinski z kultiwěrowanjom basniskeje formy a z mnohostronskim literarnym prócowanjom podobny, druhemu z předstajenjom wosuda wohroženeho etniskeho cyłka. (Ćišinski)
Kelko kilometrow puća sy twarił, kelko cyhelow sadźił, što sy porjeńšił a kultiwěrował \x96 wo tym budźeja po nami rěčeć. (Krawc)
A tak w sebi nadešła a pisajo kultiwěrowała tónle jednory, lochki humor, tónle žiwjenski opti- mizm, kiž z kóždeje jeje powědkow rěči, hdyž sej jeje dźěćace knihi do pomjatka zwołamy, rozwija so nam před wočomaj powědki přećelneho dyrdomdejstwa w njewobškodźenje předstajenym swěće. (Rozhlad 1994)
Gaž wostanjomy w našych referencowych ramikach štycece, pon dalej kultiwěrujomy potencielne konflikty. (Rozhlad 1994)


Přełožki[wobdźěłać]