pledować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

pledować

pledować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. pleduju pledujemoj pledujemy
2. pleduješ pledujetej (-taj) pledujeće
3. pleduje pledujetej pleduja (pleduju)
aspekt ip
transgresiw pledujo, pledujcy, pledowawši
prezensowy particip pledowacy
preteritowy particip pledowany
ł-forma pledował, pledowała, pledowało,
dual: pledowałoj, plural: pledowali (pledowałe)
werbalny substantiw pledowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. pledowach pledowachmoj pledowachmy
2. pledowaše pledowaštej pledowašće
3. pledowaše pledowaštej pledowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. pledujmoj pledujmy
2. pleduj pledujtej (-taj) pledujće
3. pleduj, njech pleduje pledujtej (-taj) njech pleduja (pleduju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ple-do-wać

Wurjekowanje

IPA: pledou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne pledowaše je 3x dokładźene, pledowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Šatava jako 247 dobry znajer problematiki pledowaše w swojim přednošku mjez druhim za zesylnjenje róle "etniskeho wědomja" w Serbach, citujo B. (Rozhlad 1999)
Tak pledowaše so na kolokwiju Uranije a Nd k 40. (Rozhlad 1999)
To wobkrućichu přinoški ekspertow z wědomosće a politiki z Danskeje a Italskeje, kiž pledowachu při wšěm za pytanje konsensa za přichod. (Rozhlad 1999)
Thomas Pastor, sudnik na zarjadniskim sudnistwje w Kamjenicy (jako awtor knihi ,,Die rechtliche Stellung der Sorben in Deutschland, Budyšin 1997 dokładny znajer prawniskich strukturow za Serbow) pledowaše za tajke postajenja w zakonju, kiž njezamjezuja, ale zmóžnjeja fleksibelne rozsudy w zajimje spěchowanja Serbow. (Rozhlad 1998)
Sieghard Kozel Lube sotry, lubi bratřa, wuraznje pleduju za to, štož je knjez Šatava prajił. (Rozhlad 1998)
W diskusiji rěčeše so hłownje wo wujasnjenju zapřijećow binacionalna a serbska hudźbna kultura, při čimž pledowachu mnozy młódši čłonojo za primarnosć serbskeho w dźěławosći koła. (Rozhlad 1990)


Přełožki[wobdźěłać]