rehabilitować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

rehabilitować

rehabilitować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. rehabilituju rehabilitujemoj rehabilitujemy
2. rehabilituješ rehabilitujetej (-taj) rehabilitujeće
3. rehabilituje rehabilitujetej rehabilituja (rehabilituju)
aspekt ip
transgresiw rehabilitujo, rehabilitujcy, rehabilitowawši
prezensowy particip rehabilitowacy
preteritowy particip rehabilitowany
ł-forma rehabilitował, rehabilitowała, rehabilitowało,
dual: rehabilitowałoj, plural: rehabilitowali (rehabilitowałe)
werbalny substantiw rehabilitowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. rehabilitowach rehabilitowachmoj rehabilitowachmy
2. rehabilitowaše rehabilitowaštej rehabilitowašće
3. rehabilitowaše rehabilitowaštej rehabilitowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. rehabilitujmoj rehabilitujmy
2. rehabilituj rehabilitujtej (-taj) rehabilitujće
3. rehabilituj, njech rehabilituje rehabilitujtej (-taj) njech rehabilituja (rehabilituju)

Ortografija

Dźělenje słowow: re-ha-bi-li-to-wać

Wurjekowanje

IPA: ʀehabilitou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne rehabilitowaše je 0x dokładźene, rehabilitowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Franc Rajš Dźiwadźelnik Jan Krawc (1902-1986) Dietrich Šołta Před šěsć lětami, w juniju 1990, je Zwjazkowe předsydstwo Domowiny serbskeho dźiwadźelnika Jana Krawca (němsce Johannes Schneider) rehabilitowało. (Rozhlad 1996)
Kilanka chcyše forum přino-šować k rehabilitowanju woporow stalinizma a služić zjawnej diskusiji k přewinjenju stalinizma w něhdyšej NDR. (Rozhlad 1991)
Šurmana (ISL) pospyt rehabilitowanja směrodajnje wot serbskeje inteligency zastupowaneje narodneje rady. (Rozhlad 1991)
Spisowaćel Jurij Koch je njedawno w serbskim wusyłanju tutej serbskej duši zaso žiwjenje spožčił, ju rehabilitował Rěč - serbšćina - politikum. (Rozhlad 1991)
Wězo su jeći po wuswobodźenju lěhwa toho muža zjawnje rehabilitowali. (Kubašec)
Wězo su tež jeho po zwrěšćenju fašistiskich wójskow hnydom rehabilitowali. (Kubašec)
Ja pak so wosebje wjeselu za wšitkich tamnych hišće žiwych sobuwojowarjow, kotrychž sy z tym rehabilitował. (Rozhlad 1998)
Ze załoženjom zjednoćenstwa maja so wšitcy spisowaćeljo rehabilitować, kiž běchu so po lěće 1948 resp. (Rozhlad 1990)
Nowy minister kultury ZSSR Nikolaj Gubenko je žadał, zo maja so Aleksander Solženycin a dalši z domizny wustorčeni spisowaćeljo a wuměłcy rehabilitować a jim sowjetske staćanstwo wróćić. (Rozhlad 1990)
Při tej składnosći njedósta so rehabilitowanjfe jeno cyłemu maćicnemu hibanju, kotrež so w změnjenych wuměnjenjach znowa rozšěrja, ale moralisce rehabilitowani buchu tež wšitcy škodowani sobudźěłaćerjo, funkcionarojo a sobustawy městnych wotnožkow Matice Slovenske. (Rozhlad 1990)


Přełožki[wobdźěłać]