zaramować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zaramować

zaramować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zaramuju zaramujemoj zaramujemy
2. zaramuješ zaramujetej (-taj) zaramujeće
3. zaramuje zaramujetej (-taj) zaramuja (zaramuju)


aspekt p/ip
transgresiw zaramujo, zaramujcy, zaramowawši
prezensowy particip zaramowacy
preteritowy particip zaramowany
ł-forma zaramował, zaramowała, zaramowało,
dual: zaramowałoj, plural: zaramowali (zaramowałe)
werbalny substantiw zaramowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. zaramowach zaramowachmoj zaramowachmy
2. zaramowa(še) zaramowaštej zaramowašće
3. zaramowa(še) zaramowaštej zaramowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- zaramujmoj zaramujmy
2. zaramuj zaramujtej (-taj) zaramujće
3. zaramuj, njech zaramuje zaramujtej (-taj) njech zaramuja (zaramuju)Ortografija

Dźělenje słowow: za-ra-mo-wać

Wurjekowanje

IPA: zaʀamou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zaramowaše je 0x dokładźene, zaramowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zaramikować

Přikłady:

[1] Knjez Robl dari towarstwu mały zaramowany wobraz našoho njezapomnitoho Rječki. (Katolski Posoł 1915)
Naše fota bychu zaramowane w hamtskich rumnosćach wisali, hdźež bychu płaćeni funkcionarojo w statnym nadawku wo bratrowstwach přemyslowali. (Koch)
Wuskočich z domčka a swoju nadźiju powěsnych na tu mału zelenje zaramowanu škleńčanu tafličku, jako by wona była připowědarka dobreho abo złeho. (Młynkowa)
Wučerka čitaše na zadnjej stronje wobalki čerwjenje zaramowanu reklamu mistra Wilsona ">Kak so stanu sylny, zrěčniwy a njepřewinjomny"< a naćisk hólčaceho lista, hdźež piše, zo by tola mister Wilson eksemplar pósłał do wuchodneje cony. (Młynkowa)
Druhi dźeń w Lipsku krosnowach so pjeć poschodow horje, něchtó mi wotewri, wjedźeše mje po koridorje, kotryž mje z wulkim kristalowym lysterom a ze złoće zaramowanym bězmanskim špihelom bóle zdusy abo zatraši, hač mi to w mojej delikatnej misiji wušne, a stupich nimale slepy hižo z wuskosće do wosobneho salona. (Brězan)
Přeńdźeštaj prěnju stwu; stwa módra a połna hrabjow a hrabinkow, kiž šiju za šiju zaramowani na módrych sćěnach wisachu. (Brězan)
Kołowokoło wulka runina, so wotměnjejo z polemi a łukami, štomojte wjeski so z njeje zběhaju kaž małe kupy z měrneho morja, k połnocy je zaramowana ze zelenej holu. (Ćišinski)
Wosebity wustaw za zaramowanjo swjećatkow a wumjełske zaškleńčenjo. (Katolski Posoł 1911)
Wosebity wustaw za zaramowanjo swjećatkow a wumjełske zaškleńčenjo. (Katolski Posoł 1911)
Wosebity wustaw za zaramowanjo swjećatkow a wumjełske zaškleńčenjo. (Katolski Posoł 1911)
Wosebity wustaw za zaramowanjo swjećatkow a wumjełske zaškleńčenjo. (Katolski Posoł 1911)
Podpisany musejownik: tři zaramowane wobrazy. (Katolski Posoł 1911)


Přełožki[wobdźěłać]