žortować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

žortować

žortować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. žortuju žortujemoj žortujemy
2. žortuješ žortujetej (-taj) žortujeće
3. žortuje žortujetej žortuja (žortuju)
aspekt ip
transgresiw žortujo, žortujcy, žortowawši
prezensowy particip žortowacy
preteritowy particip žortowany
ł-forma žortował, žortowała, žortowało,
dual: žortowałoj, plural: žortowali (žortowałe)
werbalny substantiw žortowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. žortowach žortowachmoj žortowachmy
2. žortowaše žortowaštej žortowašće
3. žortowaše žortowaštej žortowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. žortujmoj žortujmy
2. žortuj žortujtej (-taj) žortujće
3. žortuj, njech žortuje žortujtej (-taj) njech žortuja (žortuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: žor-to-wać

Wurjekowanje

IPA: ʒɔʀtou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne žortowaše je 26x dokładźene, žortowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] žorty činić; wusměšować; wusměšić; směšić; směchi sebi činić; směchi ćěrić; směchi hnać; žorty sebi činić; žorty ćěrić; žorty hnać; měć za směch; smjeć so; wusmjeć so; zažortować; požortować; žorty hrać; žorty zehrać; žort činić; žort hnać; žort ćěrić; pryzle hnać; pryzle ćěrić; pryzle činić; tryski hnać; tryski ćěrić; tryski činić

Přikłady:

[1] Hólcžec pohladny na putnika, hako by so joho chcył wopraschecź, hacž tola nježortuje, a dźesche ,,Z tajkeje mólicžkeje kulicžki dyrbjała tak wulka, krasna róža wuroscź? (Schmid)
Tak rjana, tak lubozna, kaž je Lubijski knjez farar Nisu před dwěmaj lětomaj w Krajanu wopisał, wšak wona přecy njeje, - w měrnym času drje, - ale hdyž so roznjemdri, njeje k žortowanju. (Katolski Posoł 1915)
Najbóle je bjesada mjez wjerchom a lěkarjom na woprawdźe žortowacy tón zhłosowana, dorazne znamjo to, kak je dr. (Katolski Posoł 1915)
Zo z přestupjenjom zarjadowanjow a postajenjow k přewjedźenju zežiwjenja ludu nježortuja, swědči nam to, zo je Žitawske hamtske hejtmanstwo přećiwo črjódcy ratarjow a rjemjesłnikow z Hartawy, Hornjoho Ullersdorfa, Seifhennersdorfa a Seitendorfa chostanske jednanjo pola wokrjesnoho hejtmanstwa w Budyšinje zapołožiło, dokelž su so ćisami přećiwo předpismam k přewjedźenju zežiwjenja ludu přešli. (Katolski Posoł 1915)
Jakub: žortuje a klubu rěči. (Zejler)
Ale widźach delnjeho Kučku wot tutoho dnja zaso zrunaneho po wsy chodźić, kaž před dwaceći lětami, a wón z Hanu Mudrinej tež wjace nježortowaše, kaž by někajka holca była, ale wobaj sej přimikaštaj, ručež so widźeštaj, a měještaj wjele hromadźe šukotać. (Krawža)
Hdyž běštaj ducy k njemu hišće pře njeho žortowałoj a hdyž wón před nimaj do domu dźěše, so sćicha posměwkłoj, to so nětko njejstaj móhłoj dodźiwać. (Krawža)
Prašach so, hač žortuje. (Krawža)
Wojacy sedźa abo leža wokoło awtow, wjerća sej cigarety, kurja, žortuja a sej mjez sobu njepokazuja wony słaby njeměr, kiž so w nich při njesćerpliwym brunčenju motora budźi. (Krawža)
Dołho do nocy smy dyrbjeli wobłatka pjec, a ženje njeje so nam wostudźiło, dokelž žortowanje a spěwanje a wšelka wjesełosć nam wšu wostudu zaćěri. (Dobrucky)
Tón pak njeje ze sobu žortować dał a z rohomaj jemu brjuch překłowši, zběhny wjedźwjedźa do wysokosće - tak zo mjedźwjedź z bolosću ruješe a wołej do šije drapaše. (Dobrucky)
Fryc Beckmann, kiž jako dźiwadłowy hrajer we Winje 1869 zemrě, běše wulki žortowar a wulki hajnk; joho wašnjo pak běše, ženje njetrjechić. (Katolski Posoł 1914)
Hač jeno njeje někotromužkuliž žortowarjej njepřećelska kulka hubu zawrjeła, ruku rozšćěpiła? (Katolski Posoł 1914)
Njeměrni wobydlerjo tak widźa, zo němske knježerstwo nježortuje. (Katolski Posoł 1914)
Běchu tehodla tež njewuprajnje wjeseli, žortowachu a wusmějowachu so temu, kiž dyrbješe sčasom prawje rjane karty zapłaćić. (Ćišinski)
Rozrěčowaše so nětko z burami a žortowaše z nimi, tak so prjedawše wjesołe žiwjenje ducy zasy wróći. (Ćišinski)
Wožně, w času wjesołeho spěwa, móžeše žno so Šćěpanowič w zahrodźe přechodźować, a tež ratar na polu wokoło swojich ludźi skakaše a z nimi žortowaše. (Ćišinski)
Tuž sebi wjeseli připijachu, kurjachu, spěwachu a žortowachu. (Ćišinski)
Kaž holcy hewak rady žortuja, tak sta so tež tu. (Ćišinski)
Tola praju wamaj, nježortujetaj, mohło so wamaj to hewak tak zeńć (Ćišinski)
Hdyž Michałowiča dźensa prěni raz wjesołeho wuhlada, žortujo z hłosom njewinowateho dźěsća na njeho poča, jeho za ruku přimajo: >>Na was tola, wy zaspanco (Ćišinski)


Přełožki[wobdźěłać]