abstrahować

z Wikisłownika

abstrahować

abstrahować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. abstrahuju abstrahujemoj abstrahujemy
2. abstrahuješ abstrahujetej (-taj) abstrahujeće
3. abstrahuje abstrahujetej abstrahuja (abstrahuju)
aspekt ip
transgresiw abstrahujo, abstrahujcy, abstrahowawši
prezensowy particip abstrahowacy
preteritowy particip abstrahowany
ł-forma abstrahował, abstrahowała, abstrahowało,
dual: abstrahowałoj, plural: abstrahowali (abstrahowałe)
werbalny substantiw abstrahowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. abstrahowach abstrahowachmoj abstrahowachmy
2. abstrahowaše abstrahowaštej abstrahowašće
3. abstrahowaše abstrahowaštej abstrahowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. abstrahujmoj abstrahujmy
2. abstrahuj abstrahujtej (-taj) abstrahujće
3. abstrahuj, njech abstrahuje abstrahujtej (-taj) njech abstrahuja (abstrahuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ab-stra-ho-wać

Wurjekowanje

IPA: [abstʀahou̯ač]

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne abstrahowaše je 0x dokładźene, abstrahowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] M\ je tutón model drje z mnohosće etnologiskich faktow abstrahował, a tute fakty su zwjetša fakty předmodernych, zawrjenych zhromadno-sćow. (Rozhlad 1999)
W swojej knize wón abstrahuje zakładny etnologiski material a natwarja koncentriski model stabilneje identity: "Je gr\ dabei die Zahl der verschiedenen Ausdrucksbereiche der Identit\ die quasi zur Dekkungsgleiche kamen (Siedlungsgemeinschaft, Sprache, Tracht, Erwerb, Herkunft, Glaube usw. (Rozhlad 1999)
To bytostne tohole w prawym zmysle słowa ludoweho wuměłstwa, mjenujcy wobmjezowanje na sylnobarbne zakładne elementy a abstrahowace zjednorjenje wobrysow, fascinowaše hišće dwaj lětstotkaj po tym zažnych ekspresionistow. (Rozhlad 1996)
Wone abstrahuje wot mnohosće drobnych fonetiskich rozdźělow a trěbne, zo by so jara wšelakory narěčny material scyła přehladnje předstajić móhł. (Rozhlad 1996)
Bjezdwěla zwobraznješe wón ze swojim njezaměnliwym rukopisom w rysowankach a akwarelach ze strowej wuměłskej naiwnosću, z abstrahowanej smuhu, zjednorenej kompoziciju a přećelnymi, 276 barbami to štož mnozy pod ß dušu" zrozumja: wone njekomplikowane sebi- napřecohiće bjez předsudkow, wonu hospodliwosć z přećelnym njehladajće kazanja, hlejće, što mam wam powědać abo tež wone žedźenje za harmoniskim swětom, w kotrymž žadyn čłowjek sobučłowjekej njeje wjelk. (Rozhlad 1990)
Jelizo tuž abstrahujemy, tak wukri- stalizuja so wšelake runiny našeje problematiki: 1. (Rozhlad 1994)
Tajke abstrahowanje konkretnych kajkosćow móže k totalitarnym teorijam wjesć, kaž to Koschmal prawje naspomni. (Rozhlad 2000)
Njebych pak wědźał, kak hinak wid na to sćahnyć hač přez wěste abstrahowanje. (Rozhlad 2000)
Tohodla spyta wón na kóncu swojeho nastawka w rozumnym rozmyslowanju, kaž to poprawom Koschmal wot rozswětlerstwa wočakuje, wupuć a tróšt namakać w tym, zo wón cyle po Descartesu byće čłowjestwa wot kajkosćow konkretneho naroda abstrahuje. (Rozhlad 2000)
Nadawk tuteje subkomisije je etymologiska analyza materiala, při kotrejž abstrahuje so wot kopicy zwukowych jednotliwosćow a kotraž dowola přehlad wo rozšěrjenju wšelakich słownych korjenjow a wotwodźenkow. (Rozhlad 2001)
Tworjacemu wuměłstwu, to rěka plastice, bliži so Regina Herrmannowa dotal najbóle w swojich abstrahowanych figurach k temje žona-bohowka-idol. (Rozhlad 1997)
A nimo toho nadeńdźeš pola Reginy Herrmannoweje hišće wone małe figury, kiž abstrahuja žonjace ćěło a kiž z tym dopominaja na paleolitiske wenuše. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]