anticipować

z Wikisłownika
K nawigaciji skočić K pytanju skočić

anticipować

anticipować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. anticipuju anticipujemoj anticipujemy
2. anticipuješ anticipujetej (-taj) anticipujeće
3. anticipuje anticipujetej anticipuja (anticipuju)
aspekt ip
transgresiw anticipujo, anticipujcy, anticipowawši
prezensowy particip anticipowacy
preteritowy particip anticipowany
ł-forma anticipował, anticipowała, anticipowało,
dual: anticipowałoj, plural: anticipowali (anticipowałe)
werbalny substantiw anticipowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. anticipowach anticipowachmoj anticipowachmy
2. anticipowaše anticipowaštej anticipowašće
3. anticipowaše anticipowaštej anticipowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. anticipujmoj anticipujmy
2. anticipuj anticipujtej (-taj) anticipujće
3. anticipuj, njech anticipuje anticipujtej (-taj) njech anticipuja (anticipuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: an-ti-ci-po-wać

Wurjekowanje

IPA: antiʦipou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne anticipowaše je 1x dokładźene, anticipowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] doprědka wzać; doprědka brać; najprjedy rěčeć

Přikłady:

[1] Tu je wězo do prosteje formule, do jednotliwych linijow zjednorjene, štož je był we woprawdźitosći cyłostny, dialektiski wuwićowy kompleks, a zawěsće je tu něštožkuli jako wuwiće anticipowane, štož je we woprawdźitosći wot wšeho spočatka hromadźe skutkowało. (Brězan)
Wosebje jěre słowa namaka anonymny spisar w bilancy serbskeho kulturneho žiwjenja po 1945, hdyž dźensniše dopóznaća anticipowacej kritiskej analyzy narodnostneje politiki NDR přizamknje sady wo stajnym škrěčenju wo "Serbach" jako najmjeńšim słowjanskim ludźe NDR, wo serbskich institucijach jako "Potjomskich wjeskach" ze serbskej kulisu a dekoraciju, ale z němskim jadrom, wo nawalu serbskich knihow, nowin a časopisow za serbsce hižo njerěčacych čitarjow. (Rozhlad 2000)
Je trěbne skedźbnić na to, zo je Kocor w někotrych kompozicijach pokazał zamóžnosć, přesćahnyć swój čas, je pokazował prekursorski zmysł: W "Rjanej Łužicy je archaizował tonaciju; w jednej ze swojich 'poslednich pěsni je zawjedł harmoniku, kotraž so złožowaše na nimale rozšěrjenu tonalnosć, a w oratoriju ",,Israelowa zrudoba a tróšt je anticipowal deklamaciski spěwny 'stil Huga Wolfa. (Rozhlad 1998)
Z makrostrukturelneho wida je móžno tu přispomnić prěni wotstawk, kotryž hižo strukturu cyłeho powědančka w ß anticipuje: Hoberski próšny dwór. (Rozhlad 1998)
Ze swojim naćiskom idealoweho čłowjeka a čłowjeskeho ideala je serbski basnik wěste reality přichoda tworićelsce anticipował. (Ćišinski)
Z tym wón bórzomne rozpuknjenje statnych rěčnych pucherjow anticipowaše. (Rozhlad 1999)


Přełožki[wobdźěłać]