K wobsahej skočić

asfaltować

z Wikisłownika

asfaltować

wosoba singular dual plural
1. asfaltuju asfaltujemoj asfaltujemy
2. asfaltuješ asfaltujetej (-taj) asfaltujeće
3. asfaltuje asfaltujetej asfaltuja (asfaltuju)
aspekt ip
transgresiw asfaltujo, asfaltujcy, asfaltowawši
prezensowy particip asfaltowacy
preteritowy particip asfaltowany
ł-forma asfaltował, asfaltowała, asfaltowało,
dual: asfaltowałoj, plural: asfaltowali (asfaltowałe)
werbalny substantiw asfaltowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. asfaltowach asfaltowachmoj asfaltowachmy
2. asfaltowaše asfaltowaštej asfaltowašće
3. asfaltowaše asfaltowaštej asfaltowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. asfaltujmoj asfaltujmy
2. asfaltuj asfaltujtej (-taj) asfaltujće
3. asfaltuj, njech asfaltuje asfaltujtej (-taj) njech asfaltuja (asfaltuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: as-fal-to-wać

Wurjekowanje

IPA: asfaltou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne asfaltowaše je 0x dokładźene, asfaltowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Wot Lejnic přez Lajpold do Radlic a dale do braniborskich nižin wije so asfaltowany puć, po kotrymž awta jězdźa, dele do Radlic a horje do Lejnic. (Koch)
Hrabnje naju wačoki, a hižo suwamy so z Wolgu po asfaltowanej dróze do města. (Koch)
Hižo njebě puć kaž rola, ale porjadnje asfaltowany, njewuhladachmoj tež žanych słomjanych třěchow. (Rozhlad 1992)
K njemu wjedźe mjez dźiwjej krajinu nowa, hładka asfaltowa dróha. (Młynkowa)
Hładka asfaltowana dróha a nad njej šěroke króny jabłučinow, a hdyž słónčko na tole wšo swěći, jima tam chodźaceho stysk pućowanja. (Młynkowa)
Holca běžeše samotna po horcej asfaltowanej dróze a rozhorjena rozsudźi jeho wostajić. (Młynkowa)
Puć je dołhi, asfaltowany, słoma so po nim wala, lěćo je hižo swój wjeršk překročiło. (Młynkowa)
Muž wjedźe mje ze swojeje zahrody na asfaltowanu dróhu. (Brězan)
Mi je zaso derje, jako mje žana asfaltowana dróha dusyła njeby a malu kaž bruka sčiniła, mojej noze so wjeselitej, a přihladujemoj šćanej hanje, kotraž mólički kamušk něhdźe transportować spyta, a zornjatko je přećežke abo přehładke za nju. (Brězan)
Běštaj na poslednim haćenju, tamle so mutnje asfaltowany puć swěćeše, za nim park, hród - Alma mjelčeše a kročeše chwatnišo. (Brězan)
Z ranja do wječora sym w nich chodźiła po čistych kamjentnych abo asfaltowanych dróhach. (Kubašec)
Kóžde ranje, hdyž du přez asfaltowane naměsto na dźěło, zetkam Uda na samsnym městnje: při wěži na ławce. (Wobraz ze skibami 2001)
A hlej, wšitcy dźěłaćerjo su, wostajiwši łopatow a motykow, wotešli pod šěre płasće wojerske; wulicy su wostałe tajke, přihotowace so k asfaltowanju a rozryte, kaž zwuworane hona po žnjach. (Katolski Posoł 1912)


Přełožki

[wobdźěłać]