citować

z Wikisłownika

citować

citować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. cituju citujemoj citujemy
2. cituješ citujetej (-taj) citujeće
3. cituje citujetej cituja (cituju)
aspekt ip
transgresiw citujo, citujcy, citowawši
prezensowy particip citowacy
preteritowy particip citowany
ł-forma citował, citowała, citowało,
dual: citowałoj, plural: citowali (citowałe)
werbalny substantiw citowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. citowach citowachmoj citowachmy
2. citowaše citowaštej citowašće
3. citowaše citowaštej citowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. citujmoj citujmy
2. cituj citujtej (-taj) citujće
3. cituj, njech cituje citujtej (-taj) njech cituja (cituju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ci-to-wać

Wurjekowanje

IPA: ʦitou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne citowaše je 13x dokładźene, citowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] W telewizy cituja basnje Puškina, a na woknje sedźi hołb a poska. (Koch)
Dokelž njemóžachu přeprošeni Budyscy lyrikarjo přijěć, sym na wotewrjenju štyrirynčkowc Ćišinskeho citował, zo by tež serbšćina sobu zaklinčała. (Rozhlad 1993)
Na zhromadźiznje wobroći so šulski nawoda otto Pilarsky přećiwo tomu, zo farar citował Hitlerowe słowo wo germanizaciji, dokelž so we Łazu njegermanizuje. (Rozhlad 1993)
Ale wězo: Powědka Romualda Domaški >>Wrjós<< - woprawdźe triwialny kusk literatury - je w hitlerskim času wjace za wobchowanje serbskeje narodneje identity wukonjała hač tež tehdom citowane a recitowane wóčinske sonety Ćišinskeho. (Rozhlad 1993)
Dokelž běchu tehdyše wobzamknjenja zwjazkoweho předsydstwa woprawdźe kedźbyhódne a su nam jenož z Noweje doby přistupne, njech su tu wjetše pasaže citowane: (Rozhlad 1993)
Porno tomu nima serbske wzać tajke šěroke polo wužiwanja - a tohodla by w runje citowanej sadźe, kaž pisa awtor nastawka, lěpje było wužiwać słowo kapny. (Rozhlad 1993)
Na kóncu cituje awtor W. (Rozhlad 1993)
Nimo toho cituje Kocor hišće motiw znateje temy z Rossinijoweje uwertiry, kotryž pak hinak dale wjedźe. (Rozhlad 1993)
Husto cituje so Ćišinskeho skóržba: Lud naš dźěleny a roztorhany zwonka, znutřka, na wjacore wašnje je a w ničim njeje žadyn cyłk. (Rozhlad 1993)
Kunca, do tutoho směra kročo, započinaše z tym, zo wón do nětka njeznate dokumenty ze Serbskeho kulturneho archiwa citowaše, "kotrež maja dźensa wopodstatnić, pod kotrym ,,ćišćom 'stawiznopis zašłych 40 lět NDR steješe a serbskich historikarjow chcyjo nochcyjo k připodobnjenju (něm. (Rozhlad 1992)
Mjez druhim citowaše Skadegart dospołny tekst serbskeho zakonja. (Rozhlad 1992)
To tež wuchadźa z wot njeho citowaneho mojeho přednoška na sorabistiskej konferency. (Rozhlad 1992)
Za přikład njech je citowany Hermann Duncker w ,,Deutsche "Lehrerzeitung z 21. (Rozhlad 1992)
Chcu z někotrych jeho listow citować. (Rozhlad 1992)
Zo je so w Delnjej Łužicy tež hižo do Fabriciusa wužiwał někajki přeložk biblije w Choćebuskej narěči, hodźi so spóznać tež z toho, zo cituje delnjoserbski gramatikar Jan Chojnan w swojej 1650 spisanej gramatice [Grammatica] linguae vandalicae ad dialectum districtus Cottbusiani formandae) na wšelakich městnach wurězki (přikłady) z delnjoserbskeho bibliskeho teksta. (Rozhlad 1992)
W přinošku Kobjele ,,Die "Entwicklung der sorbischen Musik in der DDR rěka: - cituju někotre 'wujimki, kotrež su k namakanju wujasnjenja našeho prašenja za tworićelemi serbskeje hudźby wobmyslenja hódne - ,,Bei einer Betrachtung des sorbischen Musikschaffens in der DDR muß auch vermerkt werden, daß sich deutsche und ausländische Komponisten von der sorbischen Musikfolklore zu Werken mit sorbischer Thematik inspirieren ließ (Rozhlad 1992)
Protzu je publikował we wosebitym rjedźe ,,Studien "zur sprachlichen Interferenz serbske a němske na zwukowy pask nahrate 'teksty z dokładnymi komentarami, kotrež so w fachowych kruhach - wosebje w germanistice - wysoko hódnoća a husto cituja. (Rozhlad 1992)
Z akty w SKA ,Jurij Hejduška k naprawam přećiwo "CyriloMetodijowemu towarstwu cituju wotpisk rozsudneho dokumenta: \'\'Verfü (Rozhlad 1992)
Wona so zasmja a citowaše škotowe prajidmo swojeho nana. (Brězan)
A potom wón někajke hrónčko z Ovidoweje >>Ars amandi<< cituje. (Brězan)
Ale jedne je wón zwoprědka wědźał a zrozumił: zo za Serbow tu historiski wokomik skutka ze wšěmi konsekwencami, kotrež formulował w horjeka citowanym programje dźěła serbskeje młodźiny. (Brězan)


Přełožki[wobdźěłać]