dopjelnjować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

dopjelnjować

dopjelnjować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. dopjelnjuju dopjelnjujemoj dopjelnjujemy
2. dopjelnjuješ dopjelnjujetej (-taj) dopjelnjujeće
3. dopjelnjuje dopjelnjujetej dopjelnjuja (dopjelnjuju)
aspekt ip
transgresiw dopjelnjujo, dopjelnjujcy, dopjelnjowawši
prezensowy particip dopjelnjowacy
preteritowy particip dopjelnjowany
ł-forma dopjelnjował, dopjelnjowała, dopjelnjowało,
dual: dopjelnjowałoj, plural: dopjelnjowali (dopjelnjowałe)
werbalny substantiw dopjelnjowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. dopjelnjowach dopjelnjowachmoj dopjelnjowachmy
2. dopjelnjowaše dopjelnjowaštej dopjelnjowašće
3. dopjelnjowaše dopjelnjowaštej dopjelnjowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. dopjelnjujmoj dopjelnjujmy
2. dopjelnjuj dopjelnjujtej (-taj) dopjelnjujće
3. dopjelnjuj, njech dopjelnjuje dopjelnjujtej (-taj) njech dopjelnjuja (dopjelnjuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: do-pjel-njo-wać

Wurjekowanje

IPA: dopʲelnʲou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne dopjelnjowaše je 0x dokładźene, dopjelnjowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] dopjelnić; dopjelnjeć; wupjelnić; wupjelnjeć; wupjelnjować; spjelnić; wudospołnić; wudospołnjeć

Přikłady:

[1] Són wozboženja čłowjestwa so dopjelnjuje! (Njechorński)
Pytajće Knjeza, wy wšitcy pokorni zemje, kotřiž dopjelnjujeće jeho přikaznjel Pytajće za sprawnosću, pytajće za pokornosću, móžno, zo so potom wuchowaće před Knjezowej njemdrosću. (Stary zakoń 1973)
W poslednim času sym zběrce Z křidłom worjołskim a Z juskom wótčinskim dopjelnjował nětko stej wobě 157 definitiwnje skónčenej kóžda budźe wobsahować 1 10 stron potajkim nahladnej knize toho nahladneho formata. (Ćišinski)
Twoje tajne žedźenja njech so z nim dopjelnjuja! (Brankačk)
Wěrno drje je, zo někotři studowacy swoje winowatosće njedopjelnjuja. (Katolski Posoł 1913)
Při tym bu tež přijaty dopjelnjowacy etat wo powyšenju mzdy wšědnych wojakow. (Katolski Posoł 1912)
Kämpfa dopjelnjowaca wólba štwórtk 7. (Katolski Posoł 1912)
Nadźija ratarjow, zo meja to dobre sčini, štož je hapryl na rostlinach zhrěšił, so dopjelnjuje. (Katolski Posoł 1912)
A tak dopjelnjuje katolska cyrkej Khrystusowu kaznju: "Wučće wšitke ludy! (Katolski Posoł 1912)
Tak so potajkim dopjelnjuje wšitko, štož wo mni jedna. (Nowy zakoń 1966)
Tuž, Jahwe, Božo Israela, dopjelnjuj swojemu wotročkej, mojemu nanej Dawidej, runje tak, štož sy jemu přilubił, jako ty praji: Ženje njesmě ći přede mnu muž pobrachować, kiž sedźi na trónje Israela, hdyž jeno budźeja twoji potomnicy na swój puć dźiwać, z tym zo před mojim wobličom kroča, kaž sy ty před mojim vyoblicö kročił. (Stary zakoń 1976)


Přełožki[wobdźěłać]