filować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

filować

filować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. filuju filujemoj filujemy
2. filuješ filujetej (-taj) filujeće
3. filuje filujetej filuja (filuju)
aspekt ip
transgresiw filujo, filujcy, filowawši
prezensowy particip filowacy
preteritowy particip filowany
ł-forma filował, filowała, filowało,
dual: filowałoj, plural: filowali (filowałe)
werbalny substantiw filowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. filowach filowachmoj filowachmy
2. filowaše filowaštej filowašće
3. filowaše filowaštej filowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. filujmoj filujmy
2. filuj filujtej (-taj) filujće
3. filuj, njech filuje filujtej (-taj) njech filuja (filuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: fi-lo-wać

Wurjekowanje

IPA: filou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne filowaše je 1x dokładźene, filowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] A potom dyrbja so filować a hišće raz filować. (Rozhlad 1993)
Najprjedy wotposkataj sej basnikaj nowu melodiju komponisty, doma přemyslujetaj wo móžnej ideji a duchownej strukturje, a potom so zeńdu, zo bychu słowa nadešli, so wo wobsahu rozestajeli, tekst na melodiju a melodiju na tekst skowali, filowali. (Rozhlad 1993)
Tam je 'nawukła, zo ma wědomje pisać, filować, sady tworić, za synonymami pytać, zo móže literarne powědanje być powědanje w dwěmaj dimensijomaj; jedna je ta direktnje jednaca runina, a ta druha wšo to, štož za njej tči, štož so sobu praji, štož chce z prěnjeje wučitane być, wšo to metafrowe, alegoriske, bjez kotrehož předewšěm tež wuměłske bajki njewuńdu. (Rozhlad 1992)
Hdyž ma komponist melodiju hotowu, so zetkaja, potom sedźi při klawěrje a wonaj z papjeru a pisakom pódla, wón melodiju předspěwa a wonaj za tekstom pytataj, a potom zhromadnje pruwuja, filuja, wudospołnjeja, fonetiske wopačnosće na městnje eliminuja, wón spěwa a zaso spěwa, doniž druhdy tež cyle dybawy njeje. (Rozhlad 1992)
W tutej studiji je wuměłča laty surowy aluminiowy kruch hrubje do požadaneje formy filowała. (Rozhlad 1999)
Hakle hdyž je wón spěw zrozumił, dźe z notami k pianistej, zo byštaj sej jón nastudowałoj - najprjedy kosćowc, potom filowanje a dźěło na interpretaciji. (Rozhlad 1991)
W hudźbnych stwach filowachu Pawoł Jenichen Franc Kral, Michał Nawka a Jurij Šołta na rěčnych wobrotach, na instrumentalnych aspěwnych titlach, doniž so z jednotliwymi sadźbami prawa wobrotniwosć a přirodnosć "njenazwučowaštej. (Rozhlad 1995)
Zajimawe tuž tež, kak je wuměłc wot prěnich rysowankow hač do poslednich twórbow na wobliču a duchu serbskich bytosćow filował. (Rozhlad 2000)
Po tydźenje dołhim filowanju a drapanju smy sej mjenujcy w našej wysokej kasernowej muri tu zady na kfz-parku cyhel wudźěłali -- wuhladko won do nócneho měšćanskeho swěta. (Ben Budar)
Potom filowaše zuby tak sylnje, zo čert z cyłej šiju rjeješe. (Serbske powěsće 2003)


Přełožki[wobdźěłać]