nadračować so

z Wikisłownika

nadračować so

nadračować so(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. nadračuju nadračujemoj nadračujemy
2. nadračuješ nadračujetej (-taj) nadračujeće
3. nadračuje nadračujetej (-taj) nadračuja (nadračuju)


aspekt p
transgresiw nadračujo, nadračujcy, nadračowawši
prezensowy particip nadračowacy
preteritowy particip nadračowany
ł-forma nadračował, nadračowała, nadračowało,
dual: nadračowałoj, plural: nadračowali (nadračowałe)
werbalny substantiw nadračowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. nadračowach nadračowachmoj nadračowachmy
2. nadračowa nadračowaštej nadračowašće
3. nadračowa nadračowaštej nadračowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- nadračujmoj nadračujmy
2. nadračuj nadračujtej (-taj) nadračujće
3. nadračuj, njech nadračuje nadračujtej (-taj) njech nadračuja (nadračuju)Ortografija

Dźělenje słowow: na-dra-čo-wać so

Wurjekowanje

IPA: nadʀaʧou̯aʧ sɔ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne nadračowaše je 0x dokładźene, nadračowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] drěć so; wudrěć so; nadrěć so; bědźić so; dračować so

Přikłady:

[1] Słuša tež tójšto sebjezaprěća k tomu, wudrapać so z ćopłych a tołstych burskich poslesćow, wosebje hdyž sy dźeń před tym so nadračował na kole a njewěš hišće, kajke je wonka wjedro. (Njechorński)
W myslach so z nimi wadźeše, nadawaše jim běrokratow, kotřiž zdaća nimaja wo 100 tym, kelko je so wona, Mudrina, cyłe lube žiwjenje nadračowała a što sej nětkle hišće za swoje stare lěta přeje. (Krawža)


Přełožki[wobdźěłać]