naprodukować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

naprodukować

naprodukować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. naprodukuju naprodukujemoj naprodukujemy
2. naprodukuješ naprodukujetej (-taj) naprodukujeće
3. naprodukuje naprodukujetej (-taj) naprodukuja (naprodukuju)


aspekt p
transgresiw naprodukujo, naprodukujcy, naprodukowawši
prezensowy particip naprodukowacy
preteritowy particip naprodukowany
ł-forma naprodukował, naprodukowała, naprodukowało,
dual: naprodukowałoj, plural: naprodukowali (naprodukowałe)
werbalny substantiw naprodukowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. naprodukowach naprodukowachmoj naprodukowachmy
2. naprodukowa naprodukowaštej naprodukowašće
3. naprodukowa naprodukowaštej naprodukowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- naprodukujmoj naprodukujmy
2. naprodukuj naprodukujtej (-taj) naprodukujće
3. naprodukuj, njech naprodukuje naprodukujtej (-taj) njech naprodukuja (naprodukuju)Ortografija

Dźělenje słowow: na-pro-du-ko-wać

Wurjekowanje

IPA: napʀɔdukou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne naprodukowaše je 0x dokładźene, naprodukowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] TROjkA přikaza, potencielnje trěbne mnóstwo naprodukować a w arsenalu -- w pincy Omega Delty -- składować. (Brězan)
Kónc februara tačelowa firma z Bayerskeje naprodukowała tačel z domizniskimi spěwami Kamjenskeho wokrjesa, na kotrejž su tež zastupjene 4 serbske chóry ze serbskimi spěwami. (Rozhlad 1993)
Hdyž su kubła naprodukowane, dyrbi so chcyćiwosć budźić, haj njespokojnosć rozpłomjenić, zo bychu so tež wotsadźić hodźeli. (Rozhlad 1993)
Hodźeše so do swojeho wobchodźika, hdźež přećelnje a sej swojeje dobreje byrgarskeje pozicije wědoma to předawaše, štož nan z dźowku naprodukowaštaj, a něšto wjac, přetož to by tola kusk mało było. (Młynkowa)
SFS Sorabia hižo 250 přinoškow naprodukowało, w cyłku za 25 wusyłanskich hodźin. (Rozhlad 1996)
K hłownemu předmjetej swojeho přinoška potom praji: "Dźe wo dalše wuwiće narodnostneho prašenja na swěće, dźe wo problem zmysła eksistency małych narodow scyła, kiž so z wulkimi njemóžeja měrić w ličbje wojakow abo naprodukowanych awtow. (Rozhlad 1991)
Na druhej stronje rěči so wo přepławjenju z knihami - 67000 nowych titulow naprodukowachu jeničce w zašłym lěće nakładnistwa Němskeje. (Rozhlad 1995)
Z něhdźe '700 naprodukowanych serbskich šlagrow a zabawneje hudźby zańdźenych lět je so za kasetu 21 najwoblubowanišich wubrało. (Rozhlad 1995)
Při tutej składnosći předstaji so zjawnosći zdobom nowa CD ze spěwami tuteho ćělesa, kotraž so w hudźb- nym nakładnistwje Servi naprodukowała. (Rozhlad 1994)
Tamna wersija naprodukowa so w lěće 1993, a to z elektroniskimi instrumentami. (Rozhlad 2000)
Wšitke twórby naprodukuje ORB za zjawnosć. (Rozhlad 2001)
Při naprodukowanju CD měli so tu wosebje naspomnić husler Matej Wobuza - ludowy herc, serbski komponist Alfons Janca, Mikławš Kostorž a Alena Kubańkowa kaž tež Pawlo Fabian. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]