přecyrować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

přecyrować

přecyrować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. přecyruju přecyrujemoj přecyrujemy
2. přecyruješ přecyrujetej (-taj) přecyrujeće
3. přecyruje přecyrujetej (-taj) přecyruja (přecyruju)


aspekt p/ip
transgresiw přecyrujo, přecyrujcy, přecyrowawši
prezensowy particip přecyrowacy
preteritowy particip přecyrowany
ł-forma přecyrował, přecyrowała, přecyrowało,
dual: přecyrowałoj, plural: přecyrowali (přecyrowałe)
werbalny substantiw přecyrowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. přecyrowach přecyrowachmoj přecyrowachmy
2. přecyrowa(še) přecyrowaštej přecyrowašće
3. přecyrowa(še) přecyrowaštej přecyrowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- přecyrujmoj přecyrujmy
2. přecyruj přecyrujtej (-taj) přecyrujće
3. přecyruj, njech přecyruje přecyrujtej (-taj) njech přecyruja (přecyruju)Ortografija

Dźělenje słowow: pře-cy-ro-wać

Wurjekowanje

IPA: pʃeʦɪʀou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne přecyrowaše je 0x dokładźene, přecyrowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] požić; požiwać; spožiwać; přetyć; přetywać

Přikłady:

[1] Tak so wobmjezowachmoj na to, załozić jenož pola někotrych, přecyrujo jich z lubosću date a wzate pomazki a z kofejom chětro polate całty. (Njechorński)
Najskerje z kalkom abo druhimi picowanskimi srědkami naměšana, kotrež samo skót přecyrować njemóže, tak zo w kóždym hospodarstwje dwě kruwje padnyštej, mjez nimi tež jena sućelna kruwa, a to je tola w nětčišim času, hdźež je skót tak jara drohi, wulka škoda za bura. (Katolski Posoł 1916)
Hriby maja tesame žiwjeńske a přecyrowace sele we sebi kaž mjaso. (Katolski Posoł 1916)
Pica pak njedyrbi so jeno rozwjazać, ale tež přecyrować - přetłać a tu je wosebje woda, kotraž to zmóžni. (Katolski Posoł 1913)
Hdzež sebi ja žiweje rady njejsym, tam ty tola zaso něšto wupječeš, štož so přecyrować hodźi, so žołdkej, kajkiž naju je, přetož twój puć je tola zabiće surowy. (Ćišinski)
Dopokaz: Nas studowacych na tych wysokich, wyšich a najwyšich šulach z tajkej suchej, kožanej a ćežkej cyrobu natykuja, zo by nam bórze žołdk stwjerdnył a cyła mokrina so do mozow sćahnyła, njeby-li dźiwy skutkowace piwko nas lěkowało, ćežku cyrobu přecyrowało a naše mozy zaso wustrózbniło. (Ćišinski)
Je cyle nuzne, zo wows, bohaće ze sykanjom naměšany, so wot konja derje přeslěni a dokładnje rozkusa, dokelž jeno tak móže žołdk picu přecyrować. (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]