powjetšować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

powjetšować

powjetšować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. powjetšuju powjetšujemoj powjetšujemy
2. powjetšuješ powjetšujetej (-taj) powjetšujeće
3. powjetšuje powjetšujetej powjetšuja (powjetšuju)
aspekt ip
transgresiw powjetšujo, powjetšujcy, powjetšowawši
prezensowy particip powjetšowacy
preteritowy particip powjetšowany
ł-forma powjetšował, powjetšowała, powjetšowało,
dual: powjetšowałoj, plural: powjetšowali (powjetšowałe)
werbalny substantiw powjetšowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. powjetšowach powjetšowachmoj powjetšowachmy
2. powjetšowaše powjetšowaštej powjetšowašće
3. powjetšowaše powjetšowaštej powjetšowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. powjetšujmoj powjetšujmy
2. powjetšuj powjetšujtej (-taj) powjetšujće
3. powjetšuj, njech powjetšuje powjetšujtej (-taj) njech powjetšuja (powjetšuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: po-wjet-šo-wać

Wurjekowanje

IPA: pɔu̯ʲetʃou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne powjetšowaše je 4x dokładźene, powjetšowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] powjetšić; powjetšeć; přisporić; přisporjeć; zwjetšić; zwjetšeć; zwjetšować

Přikłady:

[1] Dypk před wočomaj so wot minuty do minuty powjetšowaše. (Koch)
Wobraz so hladajcy powjetšowaše. (Koch)
Lěs dyrkotaše před škleńcu a powjetšowaše so. (Koch)
Z tym daše so žiwy być, z tym móžeše čłowjek ličić, z tym hodźachu so wulěty powjetšować. (Koch)
A dokelž do špihelow rady hladam, do tajkich, kiž powjetšuja, rozšěrjeja, rozćahuja, pohladach 122 tež nětko. (Koch)
Kaž kóždy model swěta je tež literatura tendenciozny model - někotre wěcy zanjecha, druhe powjetšuje. (Rozhlad 1993)
To pak zdobom dźensnišu dilemu serbskeho stawiznopisa powjetšuje. (Rozhlad 1992)
Pomjatk čłowjeka njej imuny napřećo začućam, tu nazhonjenja powjetšuje, tam je wosłabi. (Rozhlad 1998)
Porok lud~ zm templu ~to chce moja lubuška w mojim domje, hdyž powjetšuje swoju złósć? (Stary zakoń 1973)
Politiski načolnik wopokaza so jako muž, kotryž njezamó jenož wo powšitkownym połoženju dołhe rěče plesć, ale kiž z poł wóčkom to nowe tam widźeše, hdźež druzy ani z powjetšowanskej škleńcu ničo njepytnychu. (Brězan)
Žołmy so zběhnu, so dale a so přeco bóle powjetšuja! (Ćišinski)
Kapka kaž škleńčany čočk, kotryž wšitko powjetšuje. (Krawc)
Joho stajne powjetšowanjo a rozšěrjowanjo joho wotebjerarjow, wosebje w poslednim lěće, je najkrasniši dopokaz za to. (Katolski Posoł 1912)
Ja bych sej přał, zo so paleta eksperimentelnych pospytow a směrow we wobłuku serbskeho tworjaceho wuměłstwa dale powjetšuje, zo bychmy tež tu móhli čerpać z bohazeho žórła wšelakorosće. (Rozhlad 1997)
Maćij: Započało je so wšo jako zaběra w swobodnym času zdźěla za čas wučby a při armeji, potom při inženjerskim studiju ze swójskej Prakticakameru a z powjetšowanskim aparatom doma w kupjeli. (Rozhlad 2001)
We 80\ lětach sym negatiwowe archiwy Jurja Kubaša\ Pawoła Roty a dźěl wot Kurta Heiny přehladał a fota powjetšował. (Rozhlad 2001)
Mi najwažniše fota powjetšowach a zestajach mapje. (Rozhlad 2001)
Mjez wodźacym Francom a druhimi so wotstawk hladajcy powjetšowaše. (Wornar)
Wón wšak to slubić njemóžeše a tak wón nazhoni, zo je kmaneho dźěłaćerja zhubił a zo so ćežkoty z rězakom powjetšowachu. (Zalěski)
Dopomnjenki traja wšak we wabjacym kuzle často jenož krótki čas a hruba woprawdźitosć přestwori je z nahłosću do jěrosće, do zasakłeho jěda, kotryž horjo a bědu jenož hišće powjetšuje. (Zalěski)
Nanajlěpje wuwjedźene powjetšowanja po kóždym wobrazu. (Katolski Posoł 1911)


Přełožki[wobdźěłać]