reagować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

reagować

reagować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. reaguju reagujemoj reagujemy
2. reaguješ reagujetej (-taj) reagujeće
3. reaguje reagujetej reaguja (reaguju)
aspekt ip
transgresiw reagujo, reagujcy, reagowawši
prezensowy particip reagowacy
preteritowy particip reagowany
ł-forma reagował, reagowała, reagowało,
dual: reagowałoj, plural: reagowali (reagowałe)
werbalny substantiw reagowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. reagowach reagowachmoj reagowachmy
2. reagowaše reagowaštej reagowašće
3. reagowaše reagowaštej reagowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. reagujmoj reagujmy
2. reaguj reagujtej (-taj) reagujće
3. reaguj, njech reaguje reagujtej (-taj) njech reaguja (reaguju)

Ortografija

Dźělenje słowow: re-a-go-wać

Wurjekowanje

IPA: ʀeagou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne reagowaše je 23x dokładźene, reagowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] skočić; wotwołać so

Přikłady:

[1] Wón je dopóznaća němskorěčnych kolegow za serbsku zjawnosć wopłodźił, wón je takrjec wikam wotpowědnje reagował. (Rozhlad 1990)
Izolacija Serbow a jich kultury (a z tym wězo tež literatury), wróćosćehnjenje so za palisady imaginarneho serbskeho hrodźišća a čakanje na nadběhi druhich kulturow a jich wliwow ze wšěch stron a samo wot horjeka a zadwělowane reagowanje w našich wěčnych, husto směšnje maličkostnych hadrjeńcach. (Rozhlad 1990)
Egon Capallari hnydom na to reagowaše. (Rozhlad 1990)
Wobsahowje scyła reagować (Rozhlad 1990)
Před dlěšim časom je do nakładnistwa Domowina zapodał namjet za wobrazowy zwjazk wo Slepjanskich kónčinach, wone wšak je negatiwnje reagowało. (Rozhlad 1990)
Wóndano dźě smy w Nowej dobje čitali kritiku Budyskich knihikupcow, zo serbske nakładnistwo přepomału reaguje na nowe wobstejnosće a zo šansy dosć njewužiwa. (Rozhlad 1990)
Nic podarmo hižo za fašistisku dobu na krótki čas zajaty był, a na totalitarne žadanja socialistiskich kulturnych funkcionarow reagowaše z pasiwnym spjećowanjom. (Rozhlad 1998)
Nałoženy faktografiski princip wotewrja naslědne prašenja, na kotryž by awtor móhł jenož z wobšěrnišim manuskriptom reagować. (Rozhlad 1998)
Na zmylki njeje hrubje reagował, bóle z čućiwej ironiju. (Rozhlad 1998)
Wosebje zajimawa běše za mnje figura Gola - jeho falšnosć, zełharnosć, situaciji wotpowědowace měnjawe reagowanje na wuwiće jednanja do směra, kotryž běše za njeho zahubny. (Rozhlad 1998)
Cyłkownje hodźi so zwěsćić: W swójbje móže so na daledawanje a wuchowanje serbskeje rěče na pozbudźowace abo na wotpokazowace wašnje reagować. (Rozhlad 1998)
Cyłkownje hodźi so zwěsćić: W swójbje móže so na daledawanje a wuchowanje serbskeje rěče na pozbudźowace abo na wotpokazowace wašnje reagować. (Rozhlad 1998)
Kak je Maćica Serbska politisce reagowała Marxłstiski stawiznopis je zawostajił ideologisce chětro deformowany wobraz wo Maćicy Serbskej w lětomaj 184849. (Rozhlad 1998)
Wotewrjenje diskutowachu, wěcownje na kontrerne hłosy reagowachu, tajnje wothłosować a płaćiwe wobzamknjenje bjez dlijenja realizować. (Rozhlad 1998)
Na namjet a próstwu Christiny JanojcKliemoweje a Wernera Měškanka, zo by so wutworiła wosebita dźěłowa skupina, kotraž by trjebała škit cyrkwje, reagowaše generalsuperintendent R. (Rozhlad 1998)
Tehdy sym wobžarował, zo njeje Domowina na moju konstruktiwnu kritiku reagowała, snano abo drje tež tohodla, dokelž je swoje kulturnopolitiske instrukcije tež z Berlina dóstawała. (Rozhlad 1998)
Wotpowědnje wón reaguje, wobžarujo, zo je hdy do toho hrodu zastupił a tutu žónsku widźał. (Rozhlad 1998)
Z Edmundom wotrosće jej po boku nowa, na konsum orientowana generacija, kotraž rozumi kapitalistiski paradiz jako samoposłužowanski wobchod a, dospołnje ignorujo towaršnostne wuměnjenja toho paradiza, reaguje z namocu, hdźež je dialog trěbny. (Rozhlad 1998)
Schreiber reaguje tu jako sobustaw němskeje administracije a žada předprawo a priwileg za knježacu (cyrkwinsku- resp. (Rozhlad 1998)
čisło 09, hektografowane próstwy, hotowu >>Postanweisung<< dwójce - a tola njejsu reagowali. (Ćišinski)
Sym drje Markej pisał, ale tón scyła njereaguje. (Ćišinski)


Přełožki[wobdźěłać]

react

]] [[:en:react

(en)]]