sejmować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

sejmować

sejmować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. sejmuju sejmujemoj sejmujemy
2. sejmuješ sejmujetej (-taj) sejmujeće
3. sejmuje sejmujetej sejmuja (sejmuju)
aspekt ip
transgresiw sejmujo, sejmujcy, sejmowawši
prezensowy particip sejmowacy
preteritowy particip sejmowany
ł-forma sejmował, sejmowała, sejmowało,
dual: sejmowałoj, plural: sejmowali (sejmowałe)
werbalny substantiw sejmowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. sejmowach sejmowachmoj sejmowachmy
2. sejmowaše sejmowaštej sejmowašće
3. sejmowaše sejmowaštej sejmowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. sejmujmoj sejmujmy
2. sejmuj sejmujtej (-taj) sejmujće
3. sejmuj, njech sejmuje sejmujtej (-taj) njech sejmuja (sejmuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: sej-mo-wać

Wurjekowanje

IPA: sei̯mou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne sejmowaše je 0x dokładźene, sejmowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] schadźować so; sydać

Přikłady:

[1] , kóžda sejmowa strona dyrbi stać na podłožku statneje wustawy, jeli chce so płaćić kaž druhe strony. (Katolski Posoł 1914)
Nimo socialdemokratow žana sejmowa strona předłohu njewotpokazuje, z čimž wězo njeje prajene, zo budźe tajka přiwzata, kajkaž je ze zwjazkoweje rady wušła. (Katolski Posoł 1913)
Sejmownicy pak so z tym zakitachu, zo bychu bjez jich přihłosowanja město direktnych dawkow na wjetše zamoženja indirektne dawki přišłe, kotrež bychu šěroke woršty ludu wjele ćežšo ćišćałe Wjetšina zhromadźizny da so z tym přeswědčić a sejmowa strona wućekny jej přihotowanomu porokej. (Katolski Posoł 1913)
Kejžorstwowy sejm při nowym wójskowym zakonju wot knježerstwa žadał, zo by wosebita sejmowa komisija wšitko pruhować směła, štož so po nowym zakonju za wójsko kupuje. (Katolski Posoł 1913)
Socialdemokratiska sejmowa strona je kanclerej namjet zapósłała, zo by so kejžorstwowy sejm hnydom powołał. (Katolski Posoł 1912)
Połštwórta hodźiny sejmowachmy, hač swjaty wječor zhromadźiznje k rowu wotzwoni. (Katolski Posoł 1911)
Ministerium je drje zastojnikowske, ale tola tak zestajane, zo žana sejmowa strona so nad jenym z ministrow so wosebje pohóršować njemóže. (Katolski Posoł 1911)
Wšitcy třo sejmuja kłobuk a staja sebi jón zasy. (Katolski Posoł 1911)
Druha sejmowa komora wuradźeše póndźelu konservativny namjet Andrae, knježerstwo chcyło za to skutkować, zo by so přichodnje wjacy role z neplemi wobsadźało hač w tym lěće. (Katolski Posoł 1917)
W žiwych barbach, wobdaty wot wěncow a pletwow a z wobłukom z duboweje skory, zhladuje mile na pućowarja, kiž swoju čapku sejmujo tu wokomik na drozy žiwjeńskej pozastanje a sebi wobraz wobhladujo hrónčko, pod nim stojace, wudychnje: "O kralowna měra, proš za nas! (Katolski Posoł 1917)


Přełožki[wobdźěłać]

meet, sit, hold a meeting

]] [[:en:meet, sit, hold a meeting

(en)]]