schadźować so

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

schadźować so

schadźować so(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. schadźuju schadźujemoj schadźujemy
2. schadźuješ schadźujetej (-taj) schadźujeće
3. schadźuje schadźujetej schadźuja (schadźuju)
aspekt ip
transgresiw schadźujo, schadźujcy, schadźowawši
prezensowy particip schadźowacy
preteritowy particip schadźowany
ł-forma schadźował, schadźowała, schadźowało,
dual: schadźowałoj, plural: schadźowali (schadźowałe)
werbalny substantiw schadźowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. schadźowach schadźowachmoj schadźowachmy
2. schadźowaše schadźowaštej schadźowašće
3. schadźowaše schadźowaštej schadźowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. schadźujmoj schadźujmy
2. schadźuj schadźujtej (-taj) schadźujće
3. schadźuj, njech schadźuje schadźujtej (-taj) njech schadźuja (schadźuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: scha-dźo-wać so

Wurjekowanje

IPA: sʦhadʑou̯aʧ sɔ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne schadźowaše je 18x dokładźene, schadźowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zeńć so; trjechić so; zetkać so; zetkawać so; sejmować; sydać; kokać; hromadźe so namakać

Přikłady:

[1] Wulke dźěło - wuhotowanjo zabawnoho dźěla na schadźowancy w Hodźiju a koncerta w Njebjelčicach - sebi towarstwo we druhej połojcy zańdźenoho lěta předewzało. (Katolski Posoł 1915)
Rad a husto schadźowachu so na dołhich zymskich wječorach k přećelniwej zabawje tehdomniši Čornječanski wučer Jakub Kral a někotři susodni hospodarjo pola "Bódlanec". (Katolski Posoł 1915)
Z wječora pak schadźowachu so susodźa k Šimanecom, a kóždy měješe wšelake swójbne a hospodarske naležnosće sobu, a cyły Šimanec dom wothłosowaše z lutym strowjenjom: "Strowa sy, Marija! (Katolski Posoł 1915)
Čohodla so to njestawa, bu njedawno na schadźowancy rumunskich ratarjow w Bukaresće wotkryte. (Katolski Posoł 1915)
K přezjednosći je tež na schadźowancy hišće daloko. (Katolski Posoł 1915)
Druhi dźěl schadźowanki wupjelni rozmołwa wo wšelakich Budyšsko- Radworskich stawizniskich podawkach. (Katolski Posoł 1915)
Joho njewustawacomu prócowanju poradźi so, zo móžeše so joho žadosć a žadosć wěriwych za Božim domom po krótkich lětach hižo dopjelnić; dyrbjachu so woni tola prjedy toho w njepřihódnej na nahłej horje ležacej sali, kotraž turnowanju słužeše, ke kemšam schadźować. (Katolski Posoł 1915)
Serbske zhromadźizny, schadźowanki a swjedźenje wopytowaše pilnje a pomhaše wšudźom ze słowom a skutkom, a rad widźany a witany hósć swojoho přećelnoho a wutrobitoho wašnja dla. (Katolski Posoł 1915)
W tutych wójnskich časach so zasy a zasy schadźujemy před jeje wobrazom. (Katolski Posoł 1915)
We wjesnej korčmičcy schadźuja so husto hosćo ze susodnych kupjelow, zo bychu našoho mištra k. (Katolski Posoł 1915)
Kak lubozne schadźuje ranje a ptačatka wubudźuje. (Zejler)
Před bože wobličo, ow syła wobhnadźena, z čim wjetšej žadosću so schadźuj zwjeselena Bóh Knjez će pyšić chce, tu pozběhnyć a pasć a słowo žiwjenja ći do wutroby kłasć. (Zejler)
Hdyž běchu zahorići młodźi Serbja, kotřiž pod wjednistwom Arnošta Muki jutry 1877 na schadźowance studowaceje młodźiny wobzamknychu, wudać Handrija Zejlerja zhromadźene spisy, snano jako zwonkowny wuznamny podawk pjate posmjertniny basnika widźeli, tak stachu so nětko bliske 100. (Zejler)
Na Lazowskej farje pak so ničo njezměni, nadal knježachu tu šćedriwosć, hospodliwosć a towaršliwosć, a fara nětko kaž prjedy schadźowanišćo a zetkanišćo zahorjenych serbskich prócowarjow a słowjanskich hosći. (Zejler)
Kónc schadźowanja Wienskeho kongresa. (Zejler)
Wot toho časa schadźowachu so serbscy studenća prawidłownje Jan Bohuwěr Pjech (1838--1913) wozjewi we Łužičanu prěnje serbske přełožki sonetow Shakespearea J. (Zejler)
Na jutrownej schadźowance serbskeje studowaceje młodźiny w Kulowje wobzamkny so na namjet Arnošta Muki, hromadźić a rjadować wšu basnisku twórbu Handrija Zejlerja. (Zejler)
Tu slěduje wers, kiž nima z dalšej štučku zwiska: Stowaršene pućowanja [[[pjeć|5]]] Lěta leća, sony spadnu, [[[wosom|8]]] niewjedra so schadźuja. (Zejler)
Cyž z přednoškami a ekskursijemi w Zwjazku ratarskeho serbskeho dorosta a na schadźowankach, doniž so jemu spočatk oktobra 1928 krej njewurazy (dla suchoćiny), štož jeho na měsac na chorołožo sputa. (Rozhlad 1998)
W lěće 1911 wobdźěli so Bratrowstwo na schadźowance serbskich studentow w Kulowje z koncertom a dźiwadłom. (Rozhlad 1998)
Zarjadowar schadźowanja, na 'kotrymž wobdźělichu so zastupjerjo narodnych mjeńšin třoch krajow, Budyski Serb- ski institut z. (Rozhlad 1998)


Přełožki[wobdźěłać]

assemble, meet, hold a meeting

]] [[:en:assemble, meet, hold a meeting

(en)]]