wobzamkować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wobzamkować

wobzamkować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wobzamkuju wobzamkujemoj wobzamkujemy
2. wobzamkuješ wobzamkujetej (-taj) wobzamkujeće
3. wobzamkuje wobzamkujetej wobzamkuja (wobzamkuju)
aspekt ip
transgresiw wobzamkujo, wobzamkujcy, wobzamkowawši
prezensowy particip wobzamkowacy
preteritowy particip wobzamkowany
ł-forma wobzamkował, wobzamkowała, wobzamkowało,
dual: wobzamkowałoj, plural: wobzamkowali (wobzamkowałe)
werbalny substantiw wobzamkowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wobzamkowach wobzamkowachmoj wobzamkowachmy
2. wobzamkowaše wobzamkowaštej wobzamkowašće
3. wobzamkowaše wobzamkowaštej wobzamkowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wobzamkujmoj wobzamkujmy
2. wobzamkuj wobzamkujtej (-taj) wobzamkujće
3. wobzamkuj, njech wobzamkuje wobzamkujtej (-taj) njech wobzamkuja (wobzamkuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wob-zam-ko-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯obzamkou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wobzamkowaše je 1x dokładźene, wobzamkowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] kónčić; skónčić; dokónčić; wobzamknyć; wujednać

Přikłady:

[1] Wobhladujo sebi swět wothorjeka, započa Pafka z pozběhnjenym hłosom, štož nam najmasiwniši pomnik našeho kraja zmóžnja, štož nam wobsydstwo wažnych papjerow dowola, wobzamkujemy, dowěrjejo so našim boham na Arkonje, w Teterowje a Connewitzu, zo chcemy być zwjazk, brěmjo, hromadźe wjazane ze štrykomaj sprawnosć a wěrnosć, zo chcemy być jenička hłowa na trojake wašnje, zo njechamy wobłžeć lud, mjelčeć, hdyž dyrbi so rjejić, wobšudźeć ideal, sebje a druhich, zo njechamy horjedać před druhim, wumrěć před druhim, tež nic (Koch)
Tam wo wažnych prašenjach časa wuradźuja a zhromadnje wobzamkuja, štož je trěbne za spomoženjo dowěrjenych wosadnych, jich dioecesow. (Katolski Posoł 1914)
Jako konfessionalna katolska strona by centrum dyrbjało, kaž wšitko cyrkwinske, pod duchownej wyšnosću stać we wšitkim, štož w sejmje čini a wobzamkuje. (Katolski Posoł 1914)
Wječor ma so wobzamkowaca pobožnosć (hdźež móžno z wobchadom z Najswjećišim) swjećić. (Katolski Posoł 1917)
Spěwaj, kohož dobre hnuje, wužitny je blišemu, a hdyž wječor wobzamkuje, z čistej wusnje wutrobu (Zejler)
Rudi Kilank, rozumi so jako "kontrolny a wobzamkowacy organ" wokrjesa hač k swobodnym wólbam dnja 6. (Rozhlad 1990)
Wšitcy pjećo běchu chowancy Serbskoho seminara w Prazy a su poslednje lěto w biskopskim alumnaće w Paderbornje wobzamkowace přihotowanjo na měšnistwo dóstali. (Katolski Posoł 1913)
Skoro wo wšěch wažnych prašenjach zjawnoho, nabožnoho a socialnoho žiwjenja bu w Aachenje wuradźowane a wobzamkowane, a mnohi postork je tež wot tuteje schadźowanki za postup katolikow w Němskej zasy wušoł. (Katolski Posoł 1912)
Na spočatku swojoho jubilejnoho lěta ma postrow Posoła cyle wosebity raz, je nutrniši a wutrobniši hač hewak, dokelž 50 lět wobzamkuje w sebi, hobrske dźěło na jenej a připóznaća hódnu swěru na druhej stronje. (Katolski Posoł 1912)
Za čas nětčišeje wójny a za naše swójby jara zajimawy a wšitkim witany Zapis našich rjekow wobzamkuje Krajan. (Katolski Posoł 1916)
Po firmowanju so zas do cyrkwje podawachu, tak zo móžeše najdostojniši knjez wšitkich firmowawši wobzamkowace modlitwy zas pola wulkoho wołtarja dokonjeć a zhromadne požohnowanjo wudźělić. (Katolski Posoł 1911)
W zawrjenych zhromadźiznach wuradźowaše a wobzamkowaše so wjele naležnosći ze zjawnoho cyrkwinskoho a zjawnoho žiwjenja katholikow. (Katolski Posoł 1911)


Přełožki[wobdźěłać]

resolve, decide

]] [[:en:resolve, decide

(en)]]