zazyglować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zazyglować

zazyglować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zazygluju zazyglujemoj zazyglujemy
2. zazygluješ zazyglujetej (-taj) zazyglujeće
3. zazygluje zazyglujetej (-taj) zazygluja (zazygluju)


aspekt p
transgresiw zazyglujo, zazyglujcy, zazyglowawši
prezensowy particip zazyglowacy
preteritowy particip zazyglowany
ł-forma zazyglował, zazyglowała, zazyglowało,
dual: zazyglowałoj, plural: zazyglowali (zazyglowałe)
werbalny substantiw zazyglowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. zazyglowach zazyglowachmoj zazyglowachmy
2. zazyglowa zazyglowaštej zazyglowašće
3. zazyglowa zazyglowaštej zazyglowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- zazyglujmoj zazyglujmy
2. zazygluj zazyglujtej (-taj) zazyglujće
3. zazygluj, njech zazygluje zazyglujtej (-taj) njech zazygluja (zazygluju)Ortografija

Dźělenje słowow: za-zy-glo-wać

Wurjekowanje

IPA: zazɪglou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zazyglowaše je 0x dokładźene, zazyglowa (móže tež něšto druhe być) 1x.

Synonymy:

[1] zyglować; pječatować; wopječatować

Přikłady:

[1] W gmejnach Brü Deetz, Grü Werbitz a Woltersdorf pola Lippehne w Neumark je landratshamt wšě centrifugi a butrobasy hamtscy zazyglować dał, dokelž njeběchu ratarjo najebać wjacore napominanja telko butry wotedali, kelkož po postajenjach dyrbjachu. (Katolski Posoł 1917)
A woni dźěchu a zazyglowawši kamjeń wobsadźichu row ze stražu. (Sćenje po Swj. Mateju 1960)
Z dospołnym počesćowanjom Waš najpodwólniši Jakub Wićaz Nětko pismo zawali, do wulkeho kuwerta tykny a zazyglowa. (Ćišinski)
Tola běše spodźiwnje sylnosće nabył, zazyglowa list, stany, stupi k Edelblutej a praji: >>Wbohi, so wšitkón přepoćiš; tola dyrbju hišće najprjedy k hospozy doskočić a jej dopłaćić. (Ćišinski)
Pschińdźe-lii lowrija, wozmje pschedsyda abo postajeny hnydom "n a dwornischcźu ,,probu a zazygluje ju psched dwěmaj swědkomaj - druha 'twora so wotwozy. (Serbski hospodar 1890)
Njeje to schowane pola mnje, zazyglowane w mojich kamorach? (Stary zakoń 1976)
Zjewjenje Jana 5, 1-5 [6-14] IV 1 Ja widźach w prawicy teho, kiž na trónje sedźeše, knihu, napisanu znutřka a zwonka, zazyglowanu ze sydom zyglemi, 2 a widźach mócneho jandźela, wołaceho z wulkim hłosom: Štó je dostojny, knihu wotewrěć a jeje zygle rozłamać? (Serbski lekcionar 1997)
Napisach to na łopjeno, zazyglowach to, wzach sej swědkow a wotwažich na waze slěbra. (Stary zakoń 1973)
Ty pak zazygluj widźiznu, přetož wona poćahuje so na dny, kotrež su daloko. (Stary zakoń 1973)
Kedźbuj tuž na słowo a spytuj widźiznu zrozumić: 'Sydomdźesat tydźeni bu pastajenych za twój lud a za twoje swjate město, doniž so njezastaja přestupjenja a njezazygluje hrěch a njewotpokući wina, doniž so njezasadźi wěčna spxawnosć, doniž so doskónčnje njezazygluja widźenja a prófeća a so njepožałbuje najswjećiša swjatosć. (Stary zakoń 1973)
We złotej tyzcy, sydom króć zazyglowanej, měješe tón romski wotpósłanc pallium při sebi, a w nocy bu přecy w jenej cyrkwi chowane a pjeć stražow měješe stražować. (Katolski Posoł 1916)
A často płakach w ćichich kaž tež wětřikatych nocach za Tobu, z wulkim płačom swjatoho sćenika Jana, kiž widźeše, zo nichtó njemóže wočinić apokaliptiskich knihi, zazyglowanych ze sedminu zyglemi. (Katolski Posoł 1911)


Přełožki[wobdźěłać]