zwudawać

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zwudawać

zwudawać (hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zwudawam zwudawamoj zwudawamy
2. zwudawaš zwudawatej (-taj) zwudawaće
3. zwudawa zwudawatej (-taj) zwudawaja (zwudawaju)


aspekt p
transgresiw zwudawajo, zwudawajcy, zwudawawši
prezensowy particip zwudawacy
preteritowy particip zwudawany
ł-forma zwudawał, zwudawała, zwudawało,
dual: zwudawałoj, plural: zwudawali (zwudawałe)
werbalny substantiw zwudawanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. zwudawach zwudawachmoj zwudawachmy
2. zwudawa zwudawaštej zwudawašće
3. zwudawa zwudawaštej zwudawachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- zwudawajmoj zwudawajmy
2. zwudawaj zwudawajtej zwudawajće
3. zwudawaj, njech zwudawa zwudawajtej njech zwudawaja (zwudawaju)
Ortografija

Dźělenje słowow: zwu-da-wać

Wurjekowanje

IPA: 'zu̯udau̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] (wjele abo wospjet) pjenjezy wudać
[2] holcy na muži wudać

Synonymy:

[1] dać; zwjesć; wudać; přetrjebać
[2] wudać; woženić; zwoženjeć
[3] rozdać; zrozdawać
[4] wudawać; wudać

Přikłady:

[1] Tak je potajkim rezultat tuteje politiki, za kotruž je stat wjele stow milionow zwudawał, z němskoho stojnišća žałostny. (Katolski Posoł 1911)
Ta by bórze dohospodariła, a ja sym za te tři njedźele wjac pjenjez zwudawał hač hewak za poł lěta. (Katolski Posoł 1911)
Wjele knježnow wjetši dźěl swojeje mzdy a zasłužby na prózdne, ničo hódne, haj samo zwohidźace keklki zwudawa. (Katolski Posoł 1912)
Potajkim 3210000000 hriwnow so lětnje na alkoholowe napoje zwudawa, to je wjace hač 3 miliardy. (Katolski Posoł 1914)
"To scyła wjace njemóžeš ... Njepřewzmi so... Kelko sy hižo zwudawał?" (Młynkowa)
Wšě pjenjezy na pychu a dobru jědź zwudawać. (Radyserb)
[2] Smjerćrad zwudawałe so jom bychu na naše kubło holcy najbohaćiše nic ze wsy no, z přezpólnych tež dosć łóji so na njeho. (Ćišinski)
Dźowki ze slěbornym wěncom zwudawać. (Radyserb)
[3] A hdyž běch te zwudawał, musych z hańbu činić, jako bych chudemu něšto do kłobuka mjetał, zo bych jeničce zaspokojił miłosćiweho konja. (Nadźija 1913)

Přełožki[wobdźěłać]