čisłować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

čisłować

čisłować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. čisłuju čisłujemoj čisłujemy
2. čisłuješ čisłujetej (-taj) čisłujeće
3. čisłuje čisłujetej čisłuja (čisłuju)
aspekt ip
transgresiw čisłujo, čisłujcy, čisłowawši
prezensowy particip čisłowacy
preteritowy particip čisłowany
ł-forma čisłował, čisłowała, čisłowało,
dual: čisłowałoj, plural: čisłowali (čisłowałe)
werbalny substantiw čisłowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. čisłowach čisłowachmoj čisłowachmy
2. čisłowaše čisłowaštej čisłowašće
3. čisłowaše čisłowaštej čisłowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. čisłujmoj čisłujmy
2. čisłuj čisłujtej (-taj) čisłujće
3. čisłuj, njech čisłuje čisłujtej (-taj) njech čisłuja (čisłuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: či-sło-wać

Wurjekowanje

IPA: ʧisu̯ou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne čisłowaše je 0x dokładźene, čisłowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wočisłować

Přikłady:

[1] A sobotniša přiłoha nowiny spěwaše hymnus na drustwo w Mulkecach, kotrež přewulke, zo by jeho předsyda swoje kruwy móhł z mjenom znać, wón měješe prócu, zo njeby sobustawow drustwa jednorosće dla čisłował a z čisłom wołał. (Brězan)
Wuchadźejo z toho, zo su łopjena zdźeržaneho čisla 6 čisłowane wot 3 do 43 (łopjena horjeka spomnjeneho dalšeho chóra njejsu čisłowane), ma za to, zo je Kocor operu znajmjeńša hač k tutemu čisłej, potajkim hač k prěnjemu chorej druheho akta, zinstrumentował. (Rozhlad 1993)
łopjenu ze čisłowanjom strony I. (Rozhlad 1992)
Listy su po času rjadowane a čisłowane. (Rozhlad 1992)
Jako dalšu, nječisłowanu, štučku namakamy w tutym rukopisnym žórle, štož w prědku wozjewjenym teksće wotpowěduje 3. (Zejler)
Wersiji dalšeju, nječisłowaneju štučkow wotpowědujetej po wobsahu poslednjej (5. (Zejler)
Štučce 5 a 6 prědku wozjewjeneho teksta stej w rukOpisu nječisłowanej. (Zejler)
Tule je so přez dodawki čisłowanje stronow změniło! (Zejler)
Wšě dotal njewozjewjene dopisy čisłowachmy běžnje dale (840 do 876). (Ćišinski)
Dopisy su čisłowane, a čisło zastupuje z mjenomaj takrjec nadpismo teksta, tež přispomnjenjach; w zapisu rukopisnych žórłow a prěnjotnych wozjewjenjow podawamy jenož cisło lista. (Ćišinski)
W protokolach jewja so njedźelske zhromadźizny před sobotnišimi; tohodla nasta njezwučeny slěd při čisłowanju a datowanju zhromadźiznow; přičinu tutoho wašnja prot0- kolowanja njemóžachmy dotal wuslědźić i65 kak móhłe so Zejlerjowe pěsnje bjez pomocy Maćicy nanajlěpje wudać (IV. (Ćišinski)
Dopisy běžnje čisłowachmy, pokročujo slědčisłowzezwjazkowX. (Ćišinski)
čisło čisłujemy jako 3. (Ćišinski)
Dopisy běžnje čisłowachmy, pokroćujo slěd čisłow ze zwjazka X. (Ćišinski)
Přispomnjenja k eposej nawoženja su čisłowane po linki ličacych ličbach. (Ćišinski)
Bloki běchu čisłowane kaž twarjenja měšćanskich dróhow, na jednym boku z runymi, na druhim z njerunymi čisłami. (Kubašec)
Jednotliwe dopisy su chronologisce rja- dowane, čisłowane a z mjenami wotpósłarja a přijimarja woznamjenjene: Krawc \x96 Muka, Krawc \x96 Lešawic, Lešawic \x96 Krawc a Krawc \x96 Nawka. (Brankačk)
Reprezentatiwne wudaće je z 150 eksemplarami limitěrowane, a kóžda kniha je jednotliwje čisłowana. (Rozhlad 2000)
Knjez cyrkwiny wučer Rječka přeješe sebi, zo by so wokoło 40 abo wjacy městnow čisłowało a reservowało. (Katolski Posoł 1912)
Kóždy stawčk budźe čisłowany. (Katolski Posoł 1911)
Wot 3 3 čisłowanych domow we wsy čitaše so spočatnje Nowa doba w 28 swójbach (Rozhlad 1994)


Přełožki[wobdźěłać]

number, numerate, paginate

]] [[:en:number, numerate, paginate

(en)]]