žałbować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

žałbować

žałbować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. žałbuju žałbujemoj žałbujemy
2. žałbuješ žałbujetej (-taj) žałbujeće
3. žałbuje žałbujetej žałbuja (žałbuju)
aspekt ip
transgresiw žałbujo, žałbujcy, žałbowawši
prezensowy particip žałbowacy
preteritowy particip žałbowany
ł-forma žałbował, žałbowała, žałbowało,
dual: žałbowałoj, plural: žałbowali (žałbowałe)
werbalny substantiw žałbowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. žałbowach žałbowachmoj žałbowachmy
2. žałbowaše žałbowaštej žałbowašće
3. žałbowaše žałbowaštej žałbowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. žałbujmoj žałbujmy
2. žałbuj žałbujtej (-taj) žałbujće
3. žałbuj, njech žałbuje žałbujtej (-taj) njech žałbuja (žałbuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: žałbo-wać

Wurjekowanje

IPA: ʒau̯bou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne žałbowaše je 4x dokładźene, žałbowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] balsamować; balsaměrować; nažałbować; zabalsamować; ze žałbu namazać; ze žałbu mazać

Přikłady:

[1] Kóžde žałbowanjo dźěsća rozžehli w nim woheń noweje hele. (Katolski Posoł 1915)
Najprěńšu sławu mócnje njech žałbowany ma, kiž z prawdosću a wótcnje lud a kraj wobhlada. (Zejler)
Ty z mocu, z duchom žałbowany tu hišće dźěłaš do dźensa, a česćeny a lubowany rad paseš wowcy, jehnjatka. (Zejler)
Kak sbóžny ß so je mi tón Knjes spožcžił, so nětk se ß wocžomaj widźu, kak ß wschě jeho w starodawnym cžaß nam date ß dopjelnjeja, a so ß tez waß widźił temu -- 59 -- žałbowanemu teho Knjesa pschinjescź wasche dary: słoto temu kralej wschěch kralow, wyruch temu jenicžkemu prawemu wyschschemu měschnikej, maru jako žałbu temu profecźe, kiž wschě choroscźe sahoji. (Sykora)
Ty pschihotujesch pschede mnu blido pschecźiwo mojim njepschecźelam: Ty žałbujesch moju hłowu s wolijom a nalijesch mi połne. (Sykora)
A hdyž na łožu wotpočowaše, wołaše Knjeza a jeho žałbowaneho za swědka: ">Dary, a njech byli to jeno sandale, wot koho je přijach? (Stary zakoń 1973)
Tak rěči Knjez k Cyrusej, swojemu žałbowanemu, kotrehož je za prawicu přimnył, zo by jemu ludy podći\\& a bjedra kralow wotpasax, zo by před nim durje wotewrěł, zo njebychu jemu žane wrota zawrjene wostałe: ">Póńdu před tobu a zrunam hory, rudźane wrota rozražu a železne zasuwy rozxamam. (Stary zakoń 1973)
Reš Dych našeho žiwjenja, žałbowaneho Knjeza, mějachu jateho w swojich jamach. (Stary zakoń 1973)
A po dwajašěsćdźesat tydźenjach zaraža žałbowaneho. (Stary zakoń 1973)
Bórze přestanu krala a wjerchow žałbować. (Stary zakoń 1973)
Budźeš wusywać, ale žně njezměješ, budźeš oliwy teptać, ale z wolijom so njebudźeš žałbować, móšt budźeš wućišćować, ale wina njebudźeš pić. (Stary zakoń 1973)
Wućehnješ, zo by wuchował swój lud, zo by pomhał swojemu žałbowanemu. (Stary zakoń 1973)
Z kanami pija wino a z najdrohotnišimi wolijemi so žałbuja, njestarosća pak so dla rozpada domu Józefa. (Stary zakoń 1973)
Hdyž so ty pak posćiš, žałbuj swoju hłowu a zmyj swoje wobličo, 18. (Sćenje po Swj. Mateju 1960)
Kajki to błyšć w joho wočomaj, kak twjerdźe tłóči měšnikowu žałbowanu ruku, kak dźaknje ju horco koši! (Katolski Posoł 1914)
Z drohej žałbu potom žałbuje -- wónje słódkosć z mocu dó jstwy bije. (Ćišinski)
Dzens wyši pastyr wołtar boži myje a žohnuje a z mócnym słowom swjeći a z ruku žałbowacej hnadu syje, a jandźel z horcej próstwu k bohu leći: Zo było nětk by krasne tuto bydło wutroby Jězusowej swjate sydło. (Ćišinski)
Dźens wołtar kadźi biskop a jón myje a žohnuje a z mócnym słowom swjeći a z ruku žałbowacej hnadu syje, a jandzel z horcej próstwu k bohu leći: Zo było nětk by krasne tuto bydło wutroby Jězusowej swjate sydło. (Ćišinski)
Nětko je was ,bóh knjez žałbował za wjercha na swoje herbstwo`, a je ",dał swój sud kralej a swoju prawdosć kralowemu synej' 'a je wašej majestosći jako worjołej dał přelećeć přez wutroby luda. (Ćišinski)
Dawk, kotryž wot nich zběraće, ma być tajki: złoto, slěbro a kopor, módry a čerwjeny purpur, karmezin, bysus, kozace kosmy, čerwjene wobarbjene kože boranow a lěpša koža, drjewo akacijow, wolij za swěčnik, wonjenčka za wolij k žałbowanju a za wonjace kadźidło, karneolowe kamjenje a druhe drohe kamjenje za wupyšenje efoda a nahrudźnika. (Stary zakoń 1976)
Wzmi na to trochu kreje, kotraž je na wołtarju, a žałbowanski wolij a wokrjep z tym Aarona a jeho synow, jeho drasty a drasty jeho synow, zo bychu swjeći byli wón a jeho synojo a jeho drasty a drasty jeho synow. (Stary zakoń 1976)


Přełožki[wobdźěłać]

rub with ointment, anoint

]] [[:en:rub with ointment, anoint

(en)]]