degradować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

degradować

degradować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. degraduju degradujemoj degradujemy
2. degraduješ degradujetej (-taj) degradujeće
3. degraduje degradujetej degraduja (degraduju)
aspekt ip
transgresiw degradujo, degradujcy, degradowawši
prezensowy particip degradowacy
preteritowy particip degradowany
ł-forma degradował, degradowała, degradowało,
dual: degradowałoj, plural: degradowali (degradowałe)
werbalny substantiw degradowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. degradowach degradowachmoj degradowachmy
2. degradowaše degradowaštej degradowašće
3. degradowaše degradowaštej degradowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. degradujmoj degradujmy
2. degraduj degradujtej (-taj) degradujće
3. degraduj, njech degraduje degradujtej (-taj) njech degraduja (degraduju)

Ortografija

Dźělenje słowow: de-gra-do-wać

Wurjekowanje

IPA: degʀadou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne degradowaše je 0x dokładźene, degradowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Wón bu degradowany na smjećišćo, a mjez hrjadami a łatami třěchi so zahnězdźichu ptački. (Brězan)
Njedźiwajo na to spóznachu delegaća a dowěrnicy Domowiny, zo bychu tež tajke wustawki Domowinu na nacionalsocialistiski Brauchtumverein degradowali a intensiwne prócowanje wo serbsku rěč a kulturu, narodne wuwědomjenje znjemóžnili. (Rozhlad 1992)
A tuž so njedźiwach, kak mužojo, podaći do swojeho wosuda, ćehnjechu za swojimi ">handlowacymi"< žonami, wědomi sej swojeje podrjadowaneje róle, degradowani na. (Młynkowa)
W nalutowarni běchu ju wot posłužaceho woknješka do zadnjeje stwički a do wostudlišeho a mjenje zamołwiteho dźěła sadźili, degradowali. (Čornakec)
Krječmar ma za to, zo ie cyrkwinska wyšnosć wotpohlad měła, Radebergskeho fararja degradować z přesadźenjom -- podobnje kaž hižo w prjedawšich lětach --, zo je so pak Ć. (Ćišinski)
Hrozy strach, zo so serbske kulturne namrěwstwo pod tutymi wobstejnosćemi na próz- dnu muzealnu atrapu a na srědk za wabjenje turistow degraduje: Při wotwobaranju tutych strašnych tendencow móhli so Serbja koncep- cionelnje jednostronsce na wuski swójski etniski wobłuk zamjezować dać. (Rozhlad 1994)
Wšo druhe je njelogiske a degraduje zwjazkowe predsydstwo k lawej bjez zubow. (Rozhlad 2001)
Hdyž serbska rěč degradowana na srědk politiskeje agitacije a potom samo jako "bjez politiskeho a ekonomiskeho wuznama" wosta zmysł rěčneje politiki w tym, zo jeje dóńt njewomaza wodźacych funkcionarow na přeradnikow rěče a luda, na renegatow18, štož by jich wliw wobmjezowało. (Rozhlad 1999)


Přełožki[wobdźěłać]