fascinować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

fascinować

fascinować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. fascinuju fascinujemoj fascinujemy
2. fascinuješ fascinujetej (-taj) fascinujeće
3. fascinuje fascinujetej fascinuja (fascinuju)
aspekt ip
transgresiw fascinujo, fascinujcy, fascinowawši
prezensowy particip fascinowacy
preteritowy particip fascinowany
ł-forma fascinował, fascinowała, fascinowało,
dual: fascinowałoj, plural: fascinowali (fascinowałe)
werbalny substantiw fascinowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. fascinowach fascinowachmoj fascinowachmy
2. fascinowaše fascinowaštej fascinowašće
3. fascinowaše fascinowaštej fascinowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. fascinujmoj fascinujmy
2. fascinuj fascinujtej (-taj) fascinujće
3. fascinuj, njech fascinuje fascinujtej (-taj) njech fascinuja (fascinuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: fas-ci-no-wać

Wurjekowanje

IPA: fasʦinou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne fascinowaše je 7x dokładźene, fascinowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Waše rozmołwy su mje fascinowali. (Koch)
Mje wobraz fascinowaše. (Koch)
Kóžde dźěćo da so wot awtomatiskich hrajkow fascinować. (Rozhlad 1993)
Rekordy fascinuja! (Rozhlad 1993)
Hdyž je w Ralbičanskej šuli jako młody wučer započał, je jeho tehdy domiznoslědźerske dźěło Pawoła Roty fascinowało. (Rozhlad 1992)
Jeho pisanosć mje fascinuje, jeho barby a jeho wěrnosće. (Młynkowa)
Njewědźeše z njej hišće ničo započeć, ale tele potajne pismo jeho fascinowachu. (Rozhlad 1998)
Kak je serbska kultura w jeje 'wobrazach najebać to transparentna, nas při tym fascinuje. (Rozhlad 1998)
Hórske lěkowanišćo fascinuje z "panoramu Tatrow, ze swojej architekturu w ,,Zakopanskim stilu a ze 'šěrokim kulturnym poskitkom. (Rozhlad 1998)
Nowy esej Róže Domašcyneje móhłrjec baseń w prozy, možemy jako w duchu najlěpšeje linije spomnjeneje tradicije widźeć Wón dopjelnja hódnje - a přitym ženje poddanje njewopisuje - kedźbyhódne a zdźěla same fascinowace fotografije J. (Rozhlad 1996)
Njenamóže hinaše być hač fascinowace, hdyž reflektuje Dieter Zimmermann swój čas w Židźinom, hdźež je hač do l. (Rozhlad 1996)
To bytostne tohole w prawym zmysle słowa ludoweho wuměłstwa, mjenujcy wobmjezowanje na sylnobarbne zakładne elementy a abstrahowace zjednorjenje wobrysow, fascinowaše hišće dwaj lětstotkaj po tym zažnych ekspresionistow. (Rozhlad 1996)
Tutych wuwjedźenje bu za mnje z fascinowacym dožiwjenjom Kocoroweju sadźbow. (Rozhlad 1996)
Najskerje sej jeju zwolich, dokelž mje fascinowaštaj w swojej reakciji na wobswět -- w reakciji, kotruž scyła njerozumjach a kotruž chcych pisajo zrozumić. (Brězan)
Tón čas běchmoj fascinowanaj wot swojeju naheju ćěłow. (Wuhladko 2001)
Zas a zaso fascinowaše mje, kak na horiconće zeleneje daliny słónco schadźeše, kotrejež čerwjeń we wšěch wotsćinach do njebjeskeje módriny stupaše. (Čornakec)
Sym dožiwił, kak je wón małym přihladowarjam podawał dohlady za kulisy klankodźiwadła, kak je jim předwjedł družiny klankow, dźěćom zahrać dał, klanki přimać dał -naporstowe klanki, naručne klanki, kijowe klanki, marionety, sćinowe figury, maski - tale bohatosć je fascinowaca - a je měl dlěje hač hodźinu dołho napjatych, zahoritych přihladowarjowpartnerjow. (Rozhlad 1991)
Kappler doma na hornjej łubi swojoraznu knihu nadešoł, kiž jeho fascinowała, mějo na wobalce hroznje hladaceho šědźiweho muža z běłymi wusami. (Rozhlad 1991)
Je ćežko, něhdźe dźewjeć lět po čitanju "Mištra z čorneho młyna" powědać, što je mje na knize tak fascinowało. (Rozhlad 1991)
Tež zo dyrbješe kóžde lěto jedyn z młynskich wumrěć, sym bjez rozmyslowanja přijimował - ćim bóle fascinowacy dźě potom "happy end". (Rozhlad 1991)
Hdyž jej dźesać lět, je hižo była na Droždźijanskej žurli wot "keklerjow" fascinowana, tak powěda w jednym programowym zešiwku wo sebi. (Rozhlad 1991)


Přełožki[wobdźěłać]