filmować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

filmować

filmować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. filmuju filmujemoj filmujemy
2. filmuješ filmujetej (-taj) filmujeće
3. filmuje filmujetej filmuja (filmuju)
aspekt ip
transgresiw filmujo, filmujcy, filmowawši
prezensowy particip filmowacy
preteritowy particip filmowany
ł-forma filmował, filmowała, filmowało,
dual: filmowałoj, plural: filmowali (filmowałe)
werbalny substantiw filmowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. filmowach filmowachmoj filmowachmy
2. filmowaše filmowaštej filmowašće
3. filmowaše filmowaštej filmowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. filmujmoj filmujmy
2. filmuj filmujtej (-taj) filmujće
3. filmuj, njech filmuje filmujtej (-taj) njech filmuja (filmuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: fil-mo-wać

Wurjekowanje

IPA: filmou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne filmowaše je 2x dokładźene, filmowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Najprjedy je pola DEFA w Babelsbergu filmowanje planowane, zo bychu so z pomocu pomałeho wotběha wobrazow pohiby nohi studować móhli. (Koch)
Filip hnydom spózna, zo njebě aparat hasnjeny a zo kaseta połna, štož rěkaše, zo nan filmował. (Koch)
Jakub tak a tak rady na filmy hladaše, kotrež běchu wot tajneje kamery filmowane. (Koch)
Běchu to filmowa baseń >>Doma w Serbach Heimat zu zweit<< (režija Petr Skala), esej wo Janje Skali >>Škrě Wille und Wehr<< (režija Toni Bruk) a >>Barokowy rězbar M- W. (Rozhlad 1993)
Kuby (LND, 1984) wušła a tež film >>Njepřetrachu jenož mólby (Serbska filmowa skupina, 1982) so wo jeho twórbach nawjerćał. (Rozhlad 1993)
Před lětami běše Serbska filmowa skupina někotre tajke filmy z produkcije swojeho něhdyšeho ma^ DEFA-studija w Drježdźanach za serbske dźěći synchronizowała. (Rozhlad 1993)
Serbska filmowa skupina podawk dokumentuje. (Rozhlad 1992)
Nastawachu Serbski zarjad, Serbske ludowe dźiwadlo, Serbski rozhłós, serbska kniharnja, Serbska ludowa uniwersita, šěroke serbske časopismowstwo, Institut za serbski ludospyt, Serbski ludowy ansambl, Dom za serbske ludowe wuměłstwo, Serbskej rěčnej šuli w Dešanku a w Minakale, Ludowe nakładnistwo Domowina, Serbski muzej, Serbska filmowa skupina. (Rozhlad 1992)
Swěru tradiciji pokročuje dźensniša filmowa skupina swoje dźěło, při čimž dr. (Rozhlad 1998)
Wone su 'poprawom jako filmowa hudźba koncipowane: (atonalna) hra ze žołmami daliny Limborskeje hole - hudźbne wobrazy z kraja Drjewjanow. (Rozhlad 1998)
Tule filmować by woprawdźe lědma možno było. (Rozhlad 1996)
Zwoli chcyjo nochcyjo dotoho, zo budźemy ju nětko tola w jeje porjadku "- njeporjadku filmować. (Rozhlad 1996)
Pozdźišo su sebi tež serbscy entuziasća aparaty a filmy kupili, su fotografowali a filmowali. (Rozhlad 1996)
Tonija Bruka załožiło a lěta 1980 je z koła nastała Serbska filmowa skupina (SFS). (Rozhlad 1996)
Syntetiske wobrazy, kotrež so z filmowanjom woprawdźitosće měšeja, wěcy hišće zhóršuja. (Rozhlad 1996)
Rady myslu na zetkanja z tajkimi filmowacami kaž scenarist Jurja Lošćic z Moskwy, filmowy komponist Jaroslav Krček z Prahi, režiser prof. (Rozhlad 1996)
Šołta 144 SFS na j užnej połk uli filmowała Předstajimy - li sej jenož jónu skrótka, što by to w NDRskim času do sensacije było, byli Serbska filmowa skupina měła dowolnosć a pjenjezy, so do Ameriki a Awstralskeje podać a tamnišich Serbow wopytać! (Rozhlad 1996)
Samsny wječor wotmě so filmowa diskusija z G. (Rozhlad 1996)
Zahajenje filmowaše skupina Waršawskeje telewizije, w jeje programje wusyłaše so tež zahajenja wustajeńcy. (Rozhlad 1996)
Chcychmoj, dyrbjachmoj za filmowy projekt wuslědźić filmowanja hódne swědki wuskeho přećelstwa wobeju wosobinow. (Rozhlad 1996)
Zwjazkowym kongresu Domowiny w haperleji 1961 w Budyšinje filmowachmy wšelake sceny. (Rozhlad 1996)


Přełožki[wobdźěłać]