hektografować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

hektografować

hektografować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. hektografuju hektografujemoj hektografujemy
2. hektografuješ hektografujetej (-taj) hektografujeće
3. hektografuje hektografujetej hektografuja (hektografuju)
aspekt ip
transgresiw hektografujo, hektografujcy, hektografowawši
prezensowy particip hektografowacy
preteritowy particip hektografowany
ł-forma hektografował, hektografowała, hektografowało,
dual: hektografowałoj, plural: hektografowali (hektografowałe)
werbalny substantiw hektografowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. hektografowach hektografowachmoj hektografowachmy
2. hektografowaše hektografowaštej hektografowašće
3. hektografowaše hektografowaštej hektografowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. hektografujmoj hektografujmy
2. hektografuj hektografujtej (-taj) hektografujće
3. hektografuj, njech hektografuje hektografujtej (-taj) njech hektografuja (hektografuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: hek-to-gra-fo-wać

Wurjekowanje

IPA: hektɔgʀafou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne hektografowaše je 0x dokładźene, hektografowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] rozmnožić; rozmnožeć; rozmnožować

Přikłady:

[1] Woni nošachu pak přez ramjo, na pasu aktowku, w aktowce hektografowane listy, kotrež dyrbiš studować a nałožować, a naprašniki, kotrež dyrbiš studować a wupjelnić. (Brězan)
DB hektografowane wudachu: 11. (Rozhlad 1999)
Te jadnotliwe zestajone lekcije - hektografowane za studujucych - su byli zachopjeńk lěta dłujkego zběranja materiala. (Rozhlad 1998)
Prěni zešiwk, hišće poměrnje skromny, hektografowany, 1991 nastupił puć k čitarjej. (Rozhlad 1998)
Dokelž je wěc jara wažna, přislubi wjelečesćeny referent, zo chce thesy hektografować a potom jenotliwym sobustawam připósłać. (Katolski Posoł 1917)
Tak bu wuchadźenje wšěch w tutej ćišćerni zhotowjenych nowin a hektografowanych wokolnikow znjemožnjene. (Rozhlad 1996)
Techniske aparaty, na přikład za hektografowanje wokolnikow abo lětakow, njeběchu na wěstym městnje schowane. (Rozhlad 1996)
Woni du slědk až do lěta 1933 a su se 1939 we hektografowanej formje ilegalnje wudali. (Rozhlad 1996)
čisło 09, hektografowane próstwy, hotowu >>Postanweisung<< dwójce -- a tola njejsu reagowali. (Ćišinski)
Čitarstwu sym złoženje administracije >>Łužicy<< z hektografowanym lisćikom zdźělił hižom a prosył, zo so mi njeby wot 25. (Ćišinski)
Napiš jemu pódla toho, zo by sebi pominace listy hnydom hektografował a jich tekst snano najprjedy w koncepće Tebi předpołožił. (Ćišinski)
Prošu napisajće mi přeprošenje za nowych abonentow, kotrež bych bórze hektografował a potom tam a sem z prěnim čisłom 06 rozesłał. (Ćišinski)
Dojednawši so z chórami z pomocu kulturneho wotrjada Domowiny kotryž tež nošerstwo projekta přewozmny so ze skromnymi techniskimi móžnosćemi chórowe materialije hektografowachu k nazwučowanju twórby w chórach. (Rozhlad 1995)
Wón wudawaše hektografowany "časopis Serbsku šulu z wučbnymi materialijemi za wučbu 'serbšćiny a didaktiskimi a metodiskimi pokiwami za wučerjow serbšćiny. (Rozhlad 1995)
Tehdom Institut za etnografiju a folkloristisku Čěskosłowakskeje akademije wědomosćow w dwěmaj zešiwkomaj w hektografowanej formje wudał jeho přehlad wo małych awtochtonych etnikach w Europje. (Rozhlad 1995)
čisle měsačneje přiłohi "Noweje doby", w "Nowej Łužicy", na přikład swoje "Mazurske wobrazki", kotrež móhł 1938 - po zakazu wšeho zjawneho serbskeho skutkowanja - jeničce hektografowane rozšěrjeć. (Rozhlad 2000)
Wozjewjenje nd- diskusije a jeje faktiski zakaz nimo po glasnosći so orientowaceho hektografowaneho časopisa "Serbski student" najjasniši dopokaz toho, zo běchu žołmy glasnosće a pjerjestrojki tež Serbow docpěli. (Rozhlad 2000)
Dotal su serbscy studenća pisali swoje rukopisne, hektografowane a ćišćane časopisy a nowiny kaž "Serb", "Lipu Serbsku", "Serbskeho Studenta" w dwacatych a wosomdźesatych lětach, "Gmejsku heju" abo "Naš puć". (Rozhlad 2000)
Konwent serbskich duchownych je na to spřihotował hektografowane wudaće serbskeho lekcionara z kemšacym porjadom a z modlitwami. (Serbski lekcionar 1997)


Přełožki[wobdźěłać]