konfiskować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

konfiskować

konfiskować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. konfiskuju konfiskujemoj konfiskujemy
2. konfiskuješ konfiskujetej (-taj) konfiskujeće
3. konfiskuje konfiskujetej konfiskuja (konfiskuju)
aspekt ip
transgresiw konfiskujo, konfiskujcy, konfiskowawši
prezensowy particip konfiskowacy
preteritowy particip konfiskowany
ł-forma konfiskował, konfiskowała, konfiskowało,
dual: konfiskowałoj, plural: konfiskowali (konfiskowałe)
werbalny substantiw konfiskowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. konfiskowach konfiskowachmoj konfiskowachmy
2. konfiskowaše konfiskowaštej konfiskowašće
3. konfiskowaše konfiskowaštej konfiskowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. konfiskujmoj konfiskujmy
2. konfiskuj konfiskujtej (-taj) konfiskujće
3. konfiskuj, njech konfiskuje konfiskujtej (-taj) njech konfiskuja (konfiskuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: kon-fi-sko-wać

Wurjekowanje

IPA: kɔnfiskou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne konfiskowaše je 0x dokładźene, konfiskowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] ćazać; sćazać; skonfiskować; zebrać

Přikłady:

[1] Italske knježerstwo je k wójnje šćuwace wozjewjenjo swobodnych murjerjow a radikalnych k lěpšomu Francózskeje konfiskowało. (Katolski Posoł 1915)
Wšelake pisma buchu konfiskowane. (Katolski Posoł 1914)
Najprjedy je drje njechmane nowiny mjenował a nic z rjanymi mjenami, dokelž je započatk z mjenom časopisa konfiskowany a stoja tu prózdne blaki, kotrež so tež znutřka w nastawku wjacy króć wospjetuja. (Katolski Posoł 1914)
A dźiwajo na tele wěrnosće zmuži so časopis (mjeno konfiskowane), belgiski "klerikalismus" za winowaty wuprajić na tychle žadławych wójnskich njechmanosćach! (Katolski Posoł 1914)
Kak mało Jendźelska Iram wěri, je z toho widźeć, zo je dała wšě brónje konfiskować, kotrež buchu jim pósłane. (Katolski Posoł 1914)
Po zakazu tuteje nowiny 1939 bu wona 1943 doskónčnje wot gestapo konfiskowana, tež wšě nabožinske knihi so sćazachu. (Rozhlad 1993)
Wóz bu znowa konfiskowany. (Rozhlad 1993)
Jich ležomnosće buchu konfiskowane a jendźelskim, tola nic tajkim katolskoho wěrywuznaća, date. (Katolski Posoł 1917)
Při 'likwidaciji Serbskeho seminara 1922 přez Mišnjanskeho biskopa Schreibera poradźi so jemu, wažnu ,,Hórnikowu knihownju" před rozpředaćom wuchować a 1946 wot gestapo konfiskowane knihi znowa wróćo dowjesć. (Rozhlad 1996)
Na wječor přinjese gmejnski předstojićer kistu žitnoho palenca, kiž runje konfiskował (někomu wotewzał), a staji ju do rumneje kłódy, hdźež naš lumpak tčeše. (Katolski Posoł 1913)
Wo serbskim wudaću "Sleskich pěsnjow petra Bezruča rozprawješe Budyski hamtski 'hejtman Sakskej statnej kencliji, zo hižo předsłowo by było "našćuwanje Serbow a basnje bychu prědowali bój a spřećiwjenje "přećiwo potłóčowarjam; cyły nakład sćazachu, ale tež wot druhich 'knihow wjele konfiskowachu. (Rozhlad 1995)
Zo je H\ knihownja w Praze konfiskowana a w\ serbske knihi z Narodneho muzeja tam, drje "w\ (Brankačk)
Akty, kotrež NDRske cłownistwo 1968 z pósta konfiskowało a statnemu archiwnistwu přepodało, wobsahuja swědstwa dźěławosće towarstwa w 18. (Rozhlad 2000)
Blisko pólskich mjezow a přijimowanišća repatriantow móžeše wón dosć tajkich rozprawow wuhódnoćić a so rozsudźić, hač póńdźe wróćo k swojim hišće žiwym sobuwojowarjam a do kraja, hdźež bychu jeho kmanosće při nowonatwarje najbóle trjebali, snadź jemu wot nacistow konfiskowany zawod a firmu wróćili. (Rozhlad 2000)
Zo bychu nětk Khorwatojo njezhonili, kak so wo Čuvaju w druhich dźělach kejžorstwa sudźi, je Čuvaj postajił, zo bychu so wšě němske, čěske a słowjeńske nowiny hižo na železnicy wot policije konfiskowałe. (Katolski Posoł 1912)
Wjeršk njehańbitosće skónčnje je, zo móže so nowina, kotraž wot policije konfiskowana a wuńć njemóžeše, hišće chostać, dokelž wušla njeje! (Katolski Posoł 1912)
To pak móže jim jenož jara mało pomhać, dokelž so wšě zwonkowne nowiny na chorwatskich mjezach wot policije přepytuja a konfiskuja. (Katolski Posoł 1912)
Ze swojej łoskotanskej mošinku pohnu kóždoho k smjeću, samo njesmilnoho pólcaja, kiž chcyše cyły naporjadk konfiskować. (Katolski Posoł 1911)


Přełožki[wobdźěłać]