kwitować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

kwitować

kwitować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. kwituju kwitujemoj kwitujemy
2. kwituješ kwitujetej (-taj) kwitujeće
3. kwituje kwitujetej kwituja (kwituju)
aspekt ip
transgresiw kwitujo, kwitujcy, kwitowawši
prezensowy particip kwitowacy
preteritowy particip kwitowany
ł-forma kwitował, kwitowała, kwitowało,
dual: kwitowałoj, plural: kwitowali (kwitowałe)
werbalny substantiw kwitowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. kwitowach kwitowachmoj kwitowachmy
2. kwitowaše kwitowaštej kwitowašće
3. kwitowaše kwitowaštej kwitowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. kwitujmoj kwitujmy
2. kwituj kwitujtej (-taj) kwitujće
3. kwituj, njech kwituje kwitujtej (-taj) njech kwituja (kwituju)

Ortografija

Dźělenje słowow: kwi-to-wać

Wurjekowanje

IPA: ku̯itou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne kwitowaše je 7x dokładźene, kwitowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Wězo je tež Posoł zwólniwy, dary k tutomu skutkej miłosće, kotryž je nam sobu hnydom tak wužitny, přijimać a je tež kwitować. (Katolski Posoł 1915)
W zawěsćenju cyle njenazhonity muž podpisa škodowanske zličbowanjo a kwitowaše připokazane pjenjezy. (Katolski Posoł 1915)
Wustaw wostanje při tym, zo je zarunanjo wysoke dosć a zepjera so na podpisanu kwitowanku. (Katolski Posoł 1915)
Dań budźeš połlětnje dóstawać; z rjanym ćišćanym dołžnym listom dadźa ći tež cyłe listno dańskich kuponkow, kotrež jako kwitowanki wottřihuješ. (Katolski Posoł 1915)
Je tež wotpohlad, zo so dary zjawnje kwituja, jeli dawaćerjo hinak njepostaja. (Katolski Posoł 1915)
Z dźakom kwituja porjadny přichad "Katolskoho Posoła" a tež připósłanjo zabawjacych knižkow ze serbskeje knihownje, wudate wot towarstwa ss. (Katolski Posoł 1915)
Z tym skónčamy zjawne kwitowanja lěta 1916. (Katolski Posoł 1917)
W januaru jenož hišće te přinoški minjenoho lěta dokwitujemy, kotrež buchu hač do kónca předchadźacoho lěta zapłaćene a tehdy wjacy kwitować njemóžachmy. (Katolski Posoł 1917)
Socialdemokratiska strona swojomu rěčnikej z wulkimi směchami kwitowaše. (Katolski Posoł 1917)
We serbskich wosadach je so tehdy po kwitowanjach w Pósle z najmjeńša 735 hr. (Katolski Posoł 1917)
W hodownym čisle počnjemy kwitować. (Katolski Posoł 1917)
Konservativna "Kreuzzeitung" praji k noće: "Forma wotmołwy sebi zasłuži, zo na nju z mječom kwitujemy. (Katolski Posoł 1917)
Dalše kwituje so jeno we hłownej knizy a w zličbowanju. (Katolski Posoł 1917)
Hižo před wjacy lětami smy wozjewili, zo přinoški sobustawow jenož za běžne lěto we "Posole" kwitujemy; nic pak wjacy přinoški za minjene lěta. (Katolski Posoł 1917)
Pozdźiše płaćenja so jenož hišće w zličbowanskim zapisku kwituja, hdźež so na kóncu staroho a často tež hłuboko do nowoho lěta hišće wjele prózdnych blečkow namaka, kotrež na wupjelnjenjo a wurunanjo čakaja. (Katolski Posoł 1917)
Jeli nam tohodla štó tajke pjenježne dary poskići, chcemy je hromadźić a kwitować. (Katolski Posoł 1914)
W přichodnym čisle Posoła budźemy prěni króć kwitować dary! (Katolski Posoł 1914)
Z najhorcyšim dzakom kwituju Wašu krasnu posyłku. (Ćišinski)
W kó^ čisle Nowin ma so kwitować a w kóždym čisle ma so napominać a pohonjeć na dalise hromadźenje. (Ćišinski)
Tam namakaće cyłe kwitowanja a trěbne přispomnjenja. (Ćišinski)
Hdyž pak jim pišu, zo so stare lěta kwituja, hdyž na běžne zapłaća a dale abonuja, da jich wobchowamy. (Ćišinski)


Přełožki[wobdźěłać]