přeradźować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

přeradźować

přeradźować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. přeradźuju přeradźujemoj přeradźujemy
2. přeradźuješ přeradźujetej (-taj) přeradźujeće
3. přeradźuje přeradźujetej přeradźuja (přeradźuju)
aspekt ip
transgresiw přeradźujo, přeradźujcy, přeradźowawši
prezensowy particip přeradźowacy
preteritowy particip přeradźowany
ł-forma přeradźował, přeradźowała, přeradźowało,
dual: přeradźowałoj, plural: přeradźowali (přeradźowałe)
werbalny substantiw přeradźowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. přeradźowach přeradźowachmoj přeradźowachmy
2. přeradźowaše přeradźowaštej přeradźowašće
3. přeradźowaše přeradźowaštej přeradźowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. přeradźujmoj přeradźujmy
2. přeradźuj přeradźujtej (-taj) přeradźujće
3. přeradźuj, njech přeradźuje přeradźujtej (-taj) njech přeradźuja (přeradźuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: pře-ra-dźo-wać

Wurjekowanje

IPA: pʃeʀadʑou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne přeradźowaše je 1x dokładźene, přeradźowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] přeradźić; přeradźeć; wupowědać; denuncěrować

Přikłady:

[1] Tam a sem so tež přeradźowanja, hóršenja, namjety za polěpšenjo a t. (Katolski Posoł 1915)
Při tym wustupowaše napřećiwnosć mjez Jendźelskej a Němskej na hospodarskim polu dźeń a jasnišo; tuta napřećiwnosć přeradźowaše so wosebje we łódźniskej politicy wobeju statow. (Katolski Posoł 1915)
Wyšši leutnant Alexander Jandrić a joho bratr moler Cedomil Janorić běštaj w času balkanskich šmjatow a prjedy wažne wojerske potajnosće ruskomu knježerstwu přeradźowałoj. (Katolski Posoł 1914)
Na tutym zakładźe móžeše na přikład dopokazać, zo je w němskich krajinach kaž w Braniborskej, Pomorskej, Durinskej mnoho spěwow a rejow, "kiž wjac hač jenož słowjanske elementy přeradźuja. (Rozhlad 1999)
Tón a městno, hdźež je pomnik, žno přeradźujetaj, zo runjewon z chudych a zacpětych na tejle zemi był njeje, kotrohož ćělne powostanki tam jónu pochowachu. (Katolski Posoł 1917)
A tehdy budźe so jich wjele pohóršować a m jez sobu so přeradźować a mjez sobu so hidźić. (Sćenje po Swj. Mateju 1960)
Z kóždym ranjom wočakowaše dźeń swojeho wuswobodźenja, kaž to jeho listy propstej přeradźuja. (Kubašec)
Dźěći wšak su stajnje wokoło twara, kaž dźě wšudźe bywaju, hdźež so něšto stawa, ale žona lědy na njón pohladnje; ani słowčka připóznaća so jemu wot njeje hišće dało njeje, haj, wumjetuje jemu, zo wón, zwjeršny a njeswěrny, přeradźuje staru domiznu. (Kubašec)
Njewidźitaj mjezwoča, ale postawy wšo přeradźuja: To su žony, kotrež so hižo do wonkowneho dźěła njezastajeja, kiž někajke lochke dźěło w lěhwje wukonjeja, šija, płataja, wóčkuja, wjac stow žonow. (Kubašec)
Druha zběrka pak, tematisce podobnje rozdźělena, přeradźuje powyšene formalne wědomje basnłcy. (Rozhlad 2000)
Njech je kaž chce, jeho Psychogramy přeradźuja suwereneho, hižo w młodych lětach na najwyšim techniskim niwowje stejaceho komponista, kiž zda so skerje lyrikar być, kotremuž zdźeržliwosć bóle leži hač to pisane, kiž pak zdobom zamóže (kaž w druhej sadźbje) to rokoćace, eruptiwne wěrjomnje wutworić. (Rozhlad 2000)
Ach, hdy by tola někotry Serb jenož kusačk sobučućiwosće ze mnu měł, ach, hdy by wón da jenož na někotre wokomiki moju ból začuwać móhł, kak so statok po statoku přeradźuje, wottorhuje wot serbskeho kraja. (Zalěski)


Přełožki[wobdźěłać]