pozdychować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

pozdychować

pozdychować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. pozdychuju pozdychujemoj pozdychujemy
2. pozdychuješ pozdychujetej (-taj) pozdychujeće
3. pozdychuje pozdychujetej pozdychuja (pozdychuju)
aspekt ip
transgresiw pozdychujo, pozdychujcy, pozdychowawši
prezensowy particip pozdychowacy
preteritowy particip pozdychowany
ł-forma pozdychował, pozdychowała, pozdychowało,
dual: pozdychowałoj, plural: pozdychowali (pozdychowałe)
werbalny substantiw pozdychowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. pozdychowach pozdychowachmoj pozdychowachmy
2. pozdychowaše pozdychowaštej pozdychowašće
3. pozdychowaše pozdychowaštej pozdychowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. pozdychujmoj pozdychujmy
2. pozdychuj pozdychujtej (-taj) pozdychujće
3. pozdychuj, njech pozdychuje pozdychujtej (-taj) njech pozdychuja (pozdychuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: po-z-dy-cho-wać

Wurjekowanje

IPA: pɔzdɪʦhou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne pozdychowaše je 0x dokładźene, pozdychowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] pozdychnyć; zdychnyć

Přikłady:

[1] W Božim mjenje zastara mać wšě swoje winowatosće a poruča swoje dźěći Božomu škitej, kaž nas to Radyserb tak rjenje wuči: W Božim mjenje Maćerka ćehnje Z dźěsćom prěni šulski puć, Ducy k njebju pozdychuje Bohu małke poručuje: "Knježe, ty je pěkne zwuč! (Katolski Posoł 1915)
A hłuboko pozdychujo rjekny: "Je tola ćežko, o Marija, wo drastu a wšědnu cyrobu a hospodu so starać dyrbjeć, kaž my wbozy ćěkajo to činić dyrbimy. (Katolski Posoł 1914)
A někotryžkuli z ćěsnosćeneje wutroby pozdychuje: Kak sym to zawinył? (Katolski Posoł 1917)
Jeje muž sedźi mjez swojimi přećelemi a pozdychuje nimowólnje. (Stary zakoń 1973)
Ty pak, syno, čiowječi, zdychuj, z rozbitymi bjedrami a w najhłubšej struchłosći pozdychuj před jich wočemi. (Stary zakoń 1973)
Nětko so holčo za hałožku přima, čołmik zastaji, złaha pozdychuje. (Ćišinski)
Njesłyšiš, kak frankske wjelki ruja a kak Serbja wbozy pozdychuja? (Ćišinski)
A hłuboko pozdychujo rjekny: ,,Je tola ćežko, o Marija, wo drastu a wšědnu cyrobu a hospodu so starać dyrbjeć, kaž my wbozy ćěkajo to činić dyrbimy. (Radlubin)


Přełožki[wobdźěłać]