skazować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

skazować

skazować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. skazuju skazujemoj skazujemy
2. skazuješ skazujetej (-taj) skazujeće
3. skazuje skazujetej skazuja (skazuju)
aspekt ip
transgresiw skazujo, skazujcy, skazowawši
prezensowy particip skazowacy
preteritowy particip skazowany
ł-forma skazował, skazowała, skazowało,
dual: skazowałoj, plural: skazowali (skazowałe)
werbalny substantiw skazowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. skazowach skazowachmoj skazowachmy
2. skazowaše skazowaštej skazowašće
3. skazowaše skazowaštej skazowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. skazujmoj skazujmy
2. skazuj skazujtej (-taj) skazujće
3. skazuj, njech skazuje skazujtej (-taj) njech skazuja (skazuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ska-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: skazou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne skazowaše je 0x dokładźene, skazowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Žarowanske wobrazy a swjećatka wšěch družin, přihodźace so do modlerskich knihi, ma na wubjerk naša knihićišćernja, kotrež móža so skazować jako wopomnjećo na lubych wotemrětych abo w polu padnjenych. (Katolski Posoł 1915)
Přepodachu skazowarjej dwaj měchaj, kotrejž tutón hnydom na polo dowjeze a rozmjeta. (Katolski Posoł 1914)
Njech naša serbska ćišćernja wšě swjećatka, kotrež trjebamy, wobstaruje a kóždy serbski knjez farar abo kapłan njech sej w našej ćišćerni za swojich wosadnych wšě swjećatka, kotrež chcedźa ludźo měć, skazuje. (Katolski Posoł 1914)
Žarowanske wobrazy a swjećatka wšěch družin, přihodźace so do modlerskich knihi, ma na wubjerk naša knihićišćernja, kotrež móža so skazować jako wopomnjećo na lubych wotemrětych abo w polu padnjenych. (Katolski Posoł 1917)
Žarowanske wobrazy a swjećatka wšěch družin, přihodźace so do modlerskich knihi, ma na wubjerk :-: naša knihićišćernja :-: kotrež móža so skazować jako wopomnjećo na lubych wotemrětych abo w polu padnjenych. (Katolski Posoł 1917)
Žarowanske wobrazy a swjećatka wšěch družin, přihodźace so do modlerskich knihi, ma na wubjerk naša knihićišćernja, kotrež móža so skazować jako wopomnjećo :-: na lubych wotemrětych abo w pólu padnjenych. (Katolski Posoł 1917)
Hdyž złote ranje swita, směrka wječor šěry, ty z mócnym hłosom k pobožnosći Serbow skazuj a lubosć jich płać z mytom njebjeskeje měry! (Ćišinski)
Wopokazuj jemu za to dzak a Twoje dowěrjenje, piš jemu husćišo a skazuj jeho k sebi wón je sprawna, swěrna duša, mój dyrbimoj jeho podpěrać a pozběhować. (Ćišinski)
Ze samsneho zapisa skazowarjow zhonimy tež wo tym, zo je sej něhdyši student Wrócławskeje uniwersity, basnik, přełožowar a wutrajny zběra- ćel folklory Edmund Bojanowski "(1814 - 1871) ,,Pjesnički skazał9. (Rozhlad 1994)
Žarowanske wobrazy a swjećatka wšěch družin, přihodźace so do modlerskich knihi, ma na wubjerk naša knihićišćernja, kotrež móža so skazować jako wopomnjećo na lubych wotemrětych abo w polu padnjenych. (Katolski Posoł 1916)
Žarowanske wobrazy a swjećatka wšěch družin, přihodźace so do modlerskich knihi, ma na wubjerk naša knihićišćernja, kotrež móža so skazować jako wopomnjećo na lubych wotemrětych abo w polu padnjenych. (Katolski Posoł 1916)
Žarowanske wobrazy a swjećatka wšěch družin, přihodźace so do modlerskich knihi, ma na wubjerk naša knihićišćernja, kotrež móža so skazować jako wopomnjećo na lubych wotemrětych abo w polu padnjenych. (Katolski Posoł 1916)
Jomu so nětko porokuje, zo njeje jenož łhał, ale zo je tež hromady wojerskich tworow zničić dał, zo by při nowych skazowanjach so z millionami wot předawarjow mohł wobtykać dać. (Katolski Posoł 1916)
Žarowanske wobrazy a swjećatka wšěch družin, přihodźace so do modlerskich knihi, ma na wubjerk naša knihićišćernja, kotrež móža so skazować jako wopomnjećo na lubych wotemrětych abo w polu padnjenych. (Katolski Posoł 1916)
Wscha stuchła twora je tutoho womjesch k Burja nad Rheinom a w Trierskim skazuja cyłe cžołmy twora wotmjeěkchka. (Serbski hospodar 1890)


Přełožki[wobdźěłać]

order

]] [[:en:order

(en)]]