skomponować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

skomponować

skomponować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. skomponuju skomponujemoj skomponujemy
2. skomponuješ skomponujetej (-taj) skomponujeće
3. skomponuje skomponujetej (-taj) skomponuja (skomponuju)


aspekt p
transgresiw skomponujo, skomponujcy, skomponowawši
prezensowy particip skomponowacy
preteritowy particip skomponowany
ł-forma skomponował, skomponowała, skomponowało,
dual: skomponowałoj, plural: skomponowali (skomponowałe)
werbalny substantiw skomponowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. skomponowach skomponowachmoj skomponowachmy
2. skomponowa skomponowaštej skomponowašće
3. skomponowa skomponowaštej skomponowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- skomponujmoj skomponujmy
2. skomponuj skomponujtej (-taj) skomponujće
3. skomponuj, njech skomponuje skomponujtej (-taj) njech skomponuja (skomponuju)Ortografija

Dźělenje słowow: skom-po-no-wać

Wurjekowanje

IPA: skompɔnou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne skomponowaše je 0x dokładźene, skomponowa (móže tež něšto druhe być) 2x.

Synonymy:

[1] komponować; zhudźbnić; zhudźbnjeć; zhudźbnjować; do hudźby stajeć

Přikłady:

[1] Jako opera buffa lěta 1871 skomponowana bu wona hakle w lěće 1966 na jewišću Němsko-serbskeho ludoweho dźiwadła prěni raz dospołnje předstajena. (Zejler)
Zejler baseń sam skomponowa. (Zejler)
Kocora skomponowany; z nim spočinaju so wot l. (Zejler)
Kocora skomponowany spěw přednjesł na druhim serbskim spěwanskim swjedźenju w awgusće 1846 w Budyšinje Tekstowej warianće -- a) Muka, Ill. (Zejler)
Weclicha skomponowane šlagry. (Rozhlad 1993)
to >>Wineta<<, skomponowana na tekst Fiedlerja. (Rozhlad 1993)
Tónle znaty Marijanski kěrluš w lěće 1940, 'hdyž čorne mróčele a njewjedra nabožneho a narodneho zacpěwanja nad serbskim krajom stejachu, napisał a skomponował Michał Nawka. (Rozhlad 1992)
Jurja, skomponowanu wot J. (Rozhlad 1992)
Winarja skomponowane -- pěsnje kaž M. (Brězan)
Tomu napřećo staji so na starosłowjanski "tekst ,,Dostojno jest wot Pjotra Čajkowskeho (1840-1893) skomponowany 'hymnus, hdźež da dirigent chórej rjane wulke linije wuspěwać. (Rozhlad 1998)
Hižo měsac "pozdźišo su prěnje čisła ,,Žnjow skomponowane. (Rozhlad 1998)
Krótko do dalšeho předstajenja tutoho oratorija w lěće 1860 skomponowa hišće štyri kruchi. (Rozhlad 1998)
Wjetšinu swojich dźěłow staj skomponowałoj w dospołnej přezjednosći z aktualnym stilom swojeje doby. (Rozhlad 1998)
Jan Cyž za chór, spěwnych solistow, rěčnika a wjelestronski instrumentarij na teksty Hö ,,Wječornu "fantaziju skomponował. (Rozhlad 1998)
Wón tež basnješe, tehdy hłownje pozbudźowace basnje, zdźěla skomponowane wot Bj. (Rozhlad 1998)
Hodźi da so scyła 'wotwažene a w sebi skomponowane serbske ,,słowo kaž "worjech trjechliwje němsce wuformulować? (Rozhlad 1998)
Wobsahuje 14 spěwow, tež dźěćacych, kotrež je Měrćin Weclich skomponował a aranžował. (Rozhlad 1996)
Móžemy jenož wobžarować, zo ke skomponowanju basnje najskerje na kóncu dóšło njeje. (Rozhlad 1996)
Tuž počach młodych muzikantow Scaliena narěčować, zo bychu za tutu składnosć pospytali po wote mnje wubranych grafikach wuměłce něšto spisać a skomponować. (Rozhlad 1996)
Nimo filmow a wšelakich showowych projektow smój tež wšo hromadźe na 25 słuchohrow skomponowałoj. (Rozhlad 1996)
Naš towarš Korla Kocor jara za nimi łoji, pyta přeco rymowane hrónčka, kotrež potom po swojim skomponuje. (Kubašec)


Přełožki[wobdźěłać]