spožčować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

spožčować

spožčować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. spožčuju spožčujemoj spožčujemy
2. spožčuješ spožčujetej (-taj) spožčujeće
3. spožčuje spožčujetej spožčuja (spožčuju)
aspekt ip
transgresiw spožčujo, spožčujcy, spožčowawši
prezensowy particip spožčowacy
preteritowy particip spožčowany
ł-forma spožčował, spožčowała, spožčowało,
dual: spožčowałoj, plural: spožčowali (spožčowałe)
werbalny substantiw spožčowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. spožčowach spožčowachmoj spožčowachmy
2. spožčowaše spožčowaštej spožčowašće
3. spožčowaše spožčowaštej spožčowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. spožčujmoj spožčujmy
2. spožčuj spožčujtej (-taj) spožčujće
3. spožčuj, njech spožčuje spožčujtej (-taj) njech spožčuja (spožčuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: spož-čo-wać

Wurjekowanje

IPA: spoʒʧou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne spožčowaše je 1x dokładźene, spožčowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] spožčić; spožčeć; złožić; wuhotować; za leno dać; za leno dawać; wićežnić; zwićežnić; skićić; wobradźić

Přikłady:

[1] Tohodla wudźěla pólnym duchownym połne dowolnosće nastupace swjećenjo božeje mšě a zastaranjo ranjenych abo mrějacych, privilegije, kotrež so hewak při wurjadnych přiležnosćach spožčuja. (Katolski Posoł 1915)
Přetož tute mjeno jednoho časopisa běše (a tu wołam wšěch němskoněmskich rěčnych komparatistow jako swědkow) bjezdwěla njetypiske za SEDwašnja při spožčowanju mjenow. (Rozhlad 1992)
Wulke paćerki nosyć: Njedźelničam bohate dary spožčować. (Radyserb)
A ćim wjacy nam spožčuje naš serbski lěs, wšo tam dycha strowosć, krasnosć a wužitk. (Jakubaš)
Bernharda zadrasćić dać, wona je chcyła z tym wućeknyć hrěšnomu swětej za klóštrske murje: što je toho wina była abo kajka přičina ju k tornu pohnuła, to sam Bóh ; přetož wot njoho přichadźeja powołanja a čłowjekam spožčuja so wuzwolenja: tón zastupi a druhi wustupi, jedyn přichadźa do duchownoho powołanja a druhi zaso z njoho wotchadźa, kaž so kóždy čuje a so wupruhuje. (Katolski Posoł 1912)
Bernharda zadrasćić dać, wona je chcyła z tym wućeknyć hrěšnomu swětej za klóštrske murje: što je toho wina była abo kajka přičina ju k tornu pohnuła, to sam Bóh ; přetož wot njoho přichadźeja powołanja a čłowjekam spožčuja so wuzwolenja: tón zastupi a druhi wustupi, jedyn přichadźa do duchownoho powołanja a druhi zaso z njoho wotchadźa, kaž so kóždy čuje a so wupruhuje. (Katolski Posoł 1912)
Potłóčenym pomahaj, jatych wuswobodźuj, bědnych pokojej, tradacym dawaj chlěba, chabłacym spožčuj krutosć, - we wšitkim dawaj widźeć, zo je w křižu dobyće. (Wosadnik 1979)
Wěra, spožčuj dopjelnjenje njedostatkej zmysłow ty! (Wosadnik 1979)
Z toho widźimy, kak lubosćiwy prjedawši statny sekretar Dernburg napřećo tajkim towarstwam běše, zo jim tajkele prawa spožčowaše. (Katolski Posoł 1911)


Přełožki[wobdźěłać]