wuhotować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wuhotować

wuhotować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wuhotuju wuhotujemoj wuhotujemy
2. wuhotuješ wuhotujetej (-taj) wuhotujeće
3. wuhotuje wuhotujetej (-taj) wuhotuja (wuhotuju)


aspekt p/ip
transgresiw wuhotujo, wuhotujcy, wuhotowawši
prezensowy particip wuhotowacy
preteritowy particip wuhotowany
ł-forma wuhotował, wuhotowała, wuhotowało,
dual: wuhotowałoj, plural: wuhotowali (wuhotowałe)
werbalny substantiw wuhotowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. wuhotowach wuhotowachmoj wuhotowachmy
2. wuhotowa(še) wuhotowaštej wuhotowašće
3. wuhotowa(še) wuhotowaštej wuhotowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- wuhotujmoj wuhotujmy
2. wuhotuj wuhotujtej (-taj) wuhotujće
3. wuhotuj, njech wuhotuje wuhotujtej (-taj) njech wuhotuja (wuhotuju)Ortografija

Dźělenje słowow: wu-ho-to-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯uhɔtou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wuhotowaše je 11x dokładźene, wuhotowa (móže tež něšto druhe być) 12x.

Synonymy:

[1] wuprawić; wuprawjeć; spožčić; spožčeć; spožčować

Přikłady:

[1] Kollegialny wustaw, němski Collegiatstift je z wotkazanjemi a prawami wuhotowany duchowny wustaw, w kotrymž maja k njomu słušacy duchowni po wěstej reguli zhromadnje žiwi być a bydlić w samsnym twarjenju, štož pak so přecy njestawaše. (Katolski Posoł 1915)
Dokelž we wójnskim lěće nochcemy załožeński swjedźeń wuhotować, so wobzamkny, zo by so město toho wotměła jena zhromadźizna ze swětłowobrazami a přednoškom, a zapisowar k tomu trěbne wěcy wobstara. (Katolski Posoł 1915)
Wulke dźěło - wuhotowanjo zabawnoho dźěla na schadźowancy w Hodźiju a koncerta w Njebjelčicach - sebi towarstwo we druhej połojcy zańdźenoho lěta předewzało. (Katolski Posoł 1915)
Baćońska cyrkej a jeje twar so w lěće 1882 zbožownje započa so hač do lěta 1887 zbožownje dotwari a wuhotowa, tak zo móžeše 9. (Katolski Posoł 1915)
Jednaše so přede wšěm wo překlepanu mysl, wulkotnu swjatočnosć wuhotować a při tym pak so wobšěrnych wudawkow zminyć. (Katolski Posoł 1915)
Hišće je žiwy w dopomnjenju wšěch krasny triumf, kotryž katolska Awstriska (abo kaž ludźo praja: Kejžorska), na wjeršku jeje šedźiwy jubilejny kejžor, Zbóžnikej w najswjećišim sakramenće wołtarja při eucharistiskim kongresu we Wienje wuhotowa. (Katolski Posoł 1915)
Na woběmaj stronomaj Dardanellow maja Turkojo wobtwjerdźenja, kotrež drje běchu prjedy po turkowskim wašnju chětro zanjerodźene, kotrež pak su nětkle po najnowšim wašnju wutwarjene a ze sylnymi Kruppowymi kanonami derje wuhotowane. (Katolski Posoł 1915)
A kak pyšnje je Amadina wuhotowana! (Katolski Posoł 1915)
Pokazujo na hordozny ćah Jězusowy do Jeruzalema wułoži, kak swjata cyrkej we wšitkich lětstotkach mnohim přesćěhanjam a zadźewkam wustajena přec swój wulki nadawk na swěće dopjelnja, drje jako ponižna njewjesta Zbóžnikowa tola tež ze zwonkownej debu wuhotowana. (Katolski Posoł 1915)
Budyšska "Jednota" měješe bołmončku swoju měsačnu zhromadźiznu za měrc, hdyž w februaru tasama wupadnyła, dokelž tehdom so wuhotował "wójnski wječor" wot ludowoho towarstwa Němskeje, hdźež měješe kóždy přistup. (Katolski Posoł 1915)
Dokelž su Jendźelčenjo tež překupske łódźe z dźěla z kanonami přećiwo našim podmórnikam wuhotowali a myta na jich zničenjo wustajili, njemóža so husto ze swojimi nadběhami wjele komdźić a wobsadku před torpedami warnować. (Katolski Posoł 1915)
W tym pak je za nas tróštne, zo Rusojo tule galicisku twjerdźiznu, kotraž so tola we modernym wuhotowanju a wobtwjerdźenju z Antwerpenom ani přirunać njemóže, a so lědma hodźi runjeća stajić twjerdźiznomaj Lü a Namurej, kotrejž naši "pólnošěri" jenož kaž ducy po puću powalichu, z brónjemi předobyć njemóžachu. (Katolski Posoł 1915)
Wona pak pomocny křižak, jako tajki zapisana a z kanonami, municiju a druhimi brónjemi wuhotowana. (Katolski Posoł 1915)
Tuž su tajke wjesołe hodźinki, kajkež jim klóštrske knježstwo wuhotowało, mały dźak za jich rjekowstwo a rad k popřeću. (Katolski Posoł 1915)
Nic jeno inseraty su jara wotebjerałe, ale tež materialije buchu hladajcy powyšene a tež wuhotowanjo časopisow je nětko tójšto dróžše. (Katolski Posoł 1915)
Minjeny štwórtk tudomne tachantstwo wjetšej ličbje ranjenych wosebity swjedźeń w Šěrachowje wuhotowało. (Katolski Posoł 1915)
Knježerstwo runje na tamne z bohatymi srědkami wuhotowane a Vatikanej blizko stojace wustawy wulku nadźiju stajiło, zo budźa dobri woteběrarjo wójnskeje wupisaneje požčonki. (Katolski Posoł 1915)
Wutrobnje so dźakuju knjezej fararjej Hiccy za wuhotowanjo wobjeda na farje a Młyńkec kwasnomu domej we wobsedźenstwje J. (Katolski Posoł 1915)
Tamne z juristiskim prawom wuhotowane załoženjo "Dźak domizny" ma wulkotny nadawk, w cyłym sakskim kralestwje tamne wot zakonjow cyłoho kejžorstwa zarjadowane zastaranjo wójnskich invalidow a wójnskich zawostajenych přez socialnu sobustarosćiwosć wudospołnjeć. (Katolski Posoł 1915)
Tale wěrnosć płaći tež hosćencarjam, kotřiž tak husto reje wuhotowachu, zo skoro husćišo wjacy njemóžachu. (Katolski Posoł 1915)
Tak wuhotowa so pjatk tydźenja w sali tudomneje kupjele mały zabawny wječor za tu so lěkowacych wojakow. (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]

provide, equip, organize

]] [[:en:provide, equip, organize

(en)]]