startować

z Wikisłownika

startować

startować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. startuju startujemoj startujemy
2. startuješ startujetej (-taj) startujeće
3. startuje startujetej startuja (startuju)
aspekt ip
transgresiw startujo, startujcy, startowawši
prezensowy particip startowacy
preteritowy particip startowany
ł-forma startował, startowała, startowało,
dual: startowałoj, plural: startowali (startowałe)
werbalny substantiw startowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. startowach startowachmoj startowachmy
2. startowaše startowaštej startowašće
3. startowaše startowaštej startowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. startujmoj startujmy
2. startuj startujtej (-taj) startujće
3. startuj, njech startuje startujtej (-taj) njech startuja (startuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: star-to-wać

Wurjekowanje

IPA: staʀtou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne startowaše je 6x dokładźene, startowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wot starta preč přińć; zaskočić dać; nateptać; nateptować

Přikłady:

[1] Njespyta ani startować. (Koch)
Lětadło Boeing 727 Swissair do Z\ startowaše hakle za hodźinu. (Koch)
Z nimaj móžeše nablaku startować a wubědźowanja dobyć runje tak kaž z bulemi wšěch družin a wulkosćow hrajkajo wobchadźeć, štož z njeho zahe strašneho a woblubowaneho bulkoparja sčini. (Koch)
Moja mašina startowaše na druhe ranje. (Koch)
Moja mašina dypkownje startowaše. (Koch)
Lětanišćo ležeše direktnje při hłownej dróze, a lětadła lětachu nad njej, hdyž startowachu a přizemjachu. (Koch)
Piloća so tu wukubłachu a dźeń wote dnja lětadła startowachu a přizemjowachu. (Rozhlad 1992)
SG: Faktiski ako jo tegdejšy Sowjetski zwězk prědny sputnik startował. (Rozhlad 1992)
Dźensa so startowaše swjedźeń Brigićinych narodninow! (Młynkowa)
Druzy startuja do kosmosa, je prajił, a ty sej lědma swoju mzdu wuličiš? (Młynkowa)
A na najwyši dypk domu moluju startowanišćo za lětadła. (Krawža)
Tutón móst je wuběrne startowanišćo. (Krawža)
Pomhachmy hižo kusk wobstarnej knjeni Hance do našeho minibusa a startowachmy do města. (Rozhlad 1996)
Tak drje w horach lawiny startuja. (Krawc)
Poprawom tak je, mysleše sej šef a słuchaše tej kopicy přičinow, čehodla dyrbjała so tajka modowa přehladka w tym njeznatym hnězdźe Horachowje startować. (Brězan)
Wón měješe transitowy wizum a dyrbješe čakać, doniž rano zahe jeho mašina do Sofije njestartowaše. (Brězan)
Chwilu wón wo sebi rozmyslowaše a so dopomni, zo njeje w panice před ćahom ćěkał, ale zo je w sportowym wubědźowanju startował a dobył. (Brězan)
Sympatiski sobupućowacy Serbina a w dźakownosći k staremu biskopej zawjazany po tejle rozmołwje hišće samsny wječor z připadnje startowacej priwatnej mašinu wotleća. (Brězan)
Wonka wujachu a hrimotachu startowace a přizemjowace lětadła. (Brězan)
Kuncowemu twarjenju startował Krystof. (Wornar)
Hdyž so jeho Gagel wopraša, hač chce zaso něhdźe w dźesaćiboju startować, so wón jenož posměwkny a z hłowu potřasy. (Wornar)


Přełožki[wobdźěłać]

start, begin

]] [[:en:start, begin

(en)]]