telegrafować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

telegrafować

telegrafować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. telegrafuju telegrafujemoj telegrafujemy
2. telegrafuješ telegrafujetej (-taj) telegrafujeće
3. telegrafuje telegrafujetej telegrafuja (telegrafuju)
aspekt ip
transgresiw telegrafujo, telegrafujcy, telegrafowawši
prezensowy particip telegrafowacy
preteritowy particip telegrafowany
ł-forma telegrafował, telegrafowała, telegrafowało,
dual: telegrafowałoj, plural: telegrafowali (telegrafowałe)
werbalny substantiw telegrafowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. telegrafowach telegrafowachmoj telegrafowachmy
2. telegrafowaše telegrafowaštej telegrafowašće
3. telegrafowaše telegrafowaštej telegrafowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. telegrafujmoj telegrafujmy
2. telegrafuj telegrafujtej (-taj) telegrafujće
3. telegrafuj, njech telegrafuje telegrafujtej (-taj) njech telegrafuja (telegrafuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: te-le-gra-fo-wać

Wurjekowanje

IPA: telegʀafou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne telegrafowaše je 8x dokładźene, telegrafowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Kejžor telegrafowaše kralej Friedrichej Augustej 30. (Katolski Posoł 1915)
Kejžor telegrafowaše wo tym našomu kralej: Wjeselu so, Tebi zdźělić móc, zo sym Twojomu połkej 101 krajneje wobory swoje připóznaćo za joho we wojowanjach při Wkrje wopokazanu zmužitosć wuprajił. (Katolski Posoł 1915)
Wón telegrafował, a zboka dróhi sedźeše Sabina a čakaše na njeho. (Brězan)
Wona njeje ničo sobu wzała hač dźěsći a pjenjez telko, zo móhła na staršich swojeho prěnjeho muža telegrafować. (Brězan)
Syman Mětk njebě žane mjeno, wón krej a mjaso, wón słušeše k njej, kaž wona k njemu słušeše, wón telegrafował: Prošu, přińdź domoj. (Brězan)
Kaž spaniski kral joho nanej po powěsćach z Pariza do Małoho-Glienicke pola Potsdama telegrafowaše, bu prync Friedrich Karl přez žołdk třěleny a dyrbješe ćežko ranjeny so operaciji podćisnyć. (Katolski Posoł 1917)
Hollandskej zapowědźa Jendźelska swoje přezmórske kable k telegrafowanju do kolonijow. (Katolski Posoł 1917)
Kejžor telegrafowaše: Na město po swojim přeću wotstupjenoho kejžorstwowoho kanclera a předsydy mojoho statnoho ministerija, dra. (Katolski Posoł 1917)
We nowym času je wědomosć tak daloko přišła, zo k telegrafowanju ani wjacy grotowych pućow njetrjebaja. (Katolski Posoł 1914)
Běše so dyrbjała něšto mil k połdnju minyć, dokelž jej amerikanski parnik "Miami" přez powětr telegrafował, zo su lodowe horiska na puću. (Katolski Posoł 1914)
Presidentej Wilsonej je kejžor Wylem zjawny protest telegrafował přećiwo tomu, zo Francózojo a Jendźelčenjo tak mjeno-wane dumdumkulki trjebaja. (Katolski Posoł 1914)
Japanski wójnski minister telegrafowaše jendźelskomu zbožopřeća k dobyću pola falklandskich kupow. (Katolski Posoł 1914)
Wo swojich wojowanjach telegrafuje wón kejžorej: "Wilnawójsko, II. (Katolski Posoł 1914)
Čornohórski kral telegrafuje do Pětrohroda, zo je třeće wójsko na bitwišćach spadało. (Katolski Posoł 1914)
Do lěweje kulisy prědku durje do telegrafowarnje z napismom: Telegrafenamt. (Ćišinski)
Směm ju do telegrafowarnje połožić? (Ćišinski)
Knjeni baronina chwatajcy po chirurga telegrafowaše. (Ćišinski)
Njejsym jenož telegrafowar, , tež policajskeho komisara dyrbju zastupować. (Ćišinski)
M udračk presłapnjeny Wy sće telegrafował? (Ćišinski)
Ja budu telegrafować do wšěch kutow. (Ćišinski)
žonu telegrafować, tak mócnje moja ranjena wutroba a wšě stawy třepjetachu. (Brankačk)


Přełožki[wobdźěłać]