wobwliwować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wobwliwować

wobwliwować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wobwliwuju wobwliwujemoj wobwliwujemy
2. wobwliwuješ wobwliwujetej (-taj) wobwliwujeće
3. wobwliwuje wobwliwujetej wobwliwuja (wobwliwuju)
aspekt ip
transgresiw wobwliwujo, wobwliwujcy, wobwliwowawši
prezensowy particip wobwliwowacy
preteritowy particip wobwliwowany
ł-forma wobwliwował, wobwliwowała, wobwliwowało,
dual: wobwliwowałoj, plural: wobwliwowali (wobwliwowałe)
werbalny substantiw wobwliwowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wobwliwowach wobwliwowachmoj wobwliwowachmy
2. wobwliwowaše wobwliwowaštej wobwliwowašće
3. wobwliwowaše wobwliwowaštej wobwliwowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wobwliwujmoj wobwliwujmy
2. wobwliwuj wobwliwujtej (-taj) wobwliwujće
3. wobwliwuj, njech wobwliwuje wobwliwujtej (-taj) njech wobwliwuja (wobwliwuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wob-wli-wo-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯obu̯liu̯ou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wobwliwowaše je 13x dokładźene, wobwliwowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wowliwować; wowliwnyć; wowliwnjować; wliw měć; skutkować

Přikłady:

[1] Wotběhi na dworje dachu so wobwliwować, znowa rjadować. (Koch)
Kónc z wliwami, z tymi wobwliwowanjemi wotwonka. (Koch)
Słabje wobswětleny wobrazk, wulki kaž póstowa 29 kartka, wobwliwuje hižo wjace hač třiceći lět moje zhladowanja. (Koch)
Nowa hebrejšćina, kotraž je sylnje wobwliwowana přez druhe europske rěče, wosebje jendźelšćinu, zawjedźe so w lěće I920 přez cionistiske hibanje jako oficialna rěč Židow. (Rozhlad 1993)
Awtor wšak njeje tón jenički, kotryž je na eksponowanym městnje dožiwił politiske wobwliwowanje Domowiny w NDR- skim času. (Rozhlad 1993)
Wuprajenja wo wobwliwowanju wjednistwa Domowiny, Domowinskeho dźěła přez SED wupadaja mi tróšku tak kaž počinanje kokretneje šikwaneje a tola jara pócćiweje młodeje holčki. (Rozhlad 1993)
Wodaće słuša - tak wuchadźa z najnowšich psychologiskich přepytowanjow - do najwuznamnišich podawkow, kiž wobwliwuja strowotu ćěła a psychi čłowjeka. (Rozhlad 1993)
Ale stopjeń kubłanja - wosebje dźěćiny a młodźiny - wotwisowaše w njeswobodnym byću serbskeho luda wot wjele njewobwliwujomnych objektiwnych faktorow. (Rozhlad 1993)
Wosebje pola přisłušnikow mjeńšeje etniskeje zhromadnosće je narodne sebjewědomje při wšej konstantnosći zdobom tež proces, kotrehož wuwiće so wot towaršnostnych wuměnjenjow pak w směrje skrućowanja abo nawopak roztworjenja wobwliwuje. (Rozhlad 1993)
Wěmy wšak sami derje dosć, zo nastajenje k čitanJu naš čitanski lóšt a za to nałožowany čas wobwliwuje, nastajenje, kiž so hižo w dźěćatstwje kubła. (Rozhlad 1993)
Jeje založenje w decembru 1716 wuznamny podawk - towarstwo prěnje swojeho razu w Němskej - wosebje pak serbske stawizny so přez skutkowanje tutoho towarstwa sylnje wobwliwowachu. (Rozhlad 1992)
Bohate a šěroke Miklošičowe wědomostne skutkowanje so nihdy na nihdy njeje na tehdomnišo RakuskoWuhersku wobmjezowało, ale je tež wědomosć w druhich europskich krajach wuznamnje wobwliwowało. (Rozhlad 1992)
Rěka Sprjewja jo psez stolěsa wobwliwowała wejsne gospodarstwo. (Rozhlad 1992)
We wěstej měrje tež tući sobu wobwliwowachu wjesne žiwjenje. (Rozhlad 1992)
Njemóžeše je wobwliwować, ale někak jim tola sćěhowaše. (Rozhlad 1992)
Francoska metropola z jeje wuznamnymi zběrkami swětoweho wuměłstwa, z jeje fluidumom a z jeje wuměłskotradicionalnej swojoraznosću, wobwliwowaše Otu Gartena a jeho tworjenje bytostnje. (Rozhlad 1992)
Jeho skutkowanje je serbske hudźbne stawizny rozsudnje wobwliwowało. (Rozhlad 1999)
Po přikładźe Běly Bartóka a Leoša Jan\ daše drje so wobwliwować wot swójskeho etnikuma, tola směrodajne běchu runja tworjenju horjeka mjenowaneju tež wězo prudy tučasneje tworićelskeje doby, při čimž zajimowase so sobu za stil Igora Strawinskeho a Georgesa Gershwina: Napřećiwne čopy polěkowachu jeho kreatiwnu runo-wahu, přetož swoje "rjemjesło" dźě wobknježi z časa fundowanych akademiskich studijow w předmjeće kompozicija w Praze a druhdźe. (Rozhlad 1999)
Što je Was z dźensnišeho wida w lyriskim wuwiću najsylnišo wobwliwowało? (Rozhlad 1999)
Wyše toho njeje mje tole najsylnišo wobwliwowało w rozsudźe pisać. (Rozhlad 1999)
Wón wobwliwowaše přez lětdźesatki direktnje kaž tež indirektnje kulturne žiwjenje Łužicy - hač na koncertach komorneje abo sinfoniskeje hudźby abo w programach lajskich skupin abo SLA, haj samo na zabawach. (Rozhlad 1999)


Přełožki[wobdźěłać]

influence

]] [[:en:influence

(en)]]