wohrožować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wohrožować

wohrožować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wohrožuju wohrožujemoj wohrožujemy
2. wohrožuješ wohrožujetej (-taj) wohrožujeće
3. wohrožuje wohrožujetej wohrožuja (wohrožuju)
aspekt ip
transgresiw wohrožujo, wohrožujcy, wohrožowawši
prezensowy particip wohrožowacy
preteritowy particip wohrožowany
ł-forma wohrožował, wohrožowała, wohrožowało,
dual: wohrožowałoj, plural: wohrožowali (wohrožowałe)
werbalny substantiw wohrožowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wohrožowach wohrožowachmoj wohrožowachmy
2. wohrožowaše wohrožowaštej wohrožowašće
3. wohrožowaše wohrožowaštej wohrožowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wohrožujmoj wohrožujmy
2. wohrožuj wohrožujtej (-taj) wohrožujće
3. wohrožuj, njech wohrožuje wohrožujtej (-taj) njech wohrožuja (wohrožuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wo-hro-žo-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯ohʀoʒou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wohrožowaše je 7x dokładźene, wohrožowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wohrozyć

Přikłady:

[1] Ju skałarske přemysło wohrožuje. (Njechorński)
Wo wohrožowanju rjaneje žony njebě ničo widźeć. (Koch)
Moje złoby wohrožowachu etiku naju powołanja. (Koch)
Žadyn z nas njewědźeše, zo čakanja na Holku naš Triglaw wohrožowachu, za kotrymž so žedźachmy. (Koch)
, Holka wohrožowaše cyłe žiwjenje, kotrež nošeše mjeno Triglaw a kotrež we wšej swojej wobšěrnej rjanosći a wulkosći před nami ležeše. (Koch)
Kóždy z nas wědźeše, zo so rozeńdźemy do třoch wšelakich směrow, tak zo nas rumy, kiž budu mjez nami ležeć, wohrožowachu, jeli běchmy docyła hišće kmani, tajke strachi spóznać. (Koch)
Hartmut , to kóždy wědźeše, něšto tajke kaž Janowy tajny přećel, kumpan, sobupičk, dokałałažer, kiž na lestne, potajkim zatrašnje strašne wašnje Triglaw wohrožowaše. (Koch)
Wobzamknychmy, Karin Pafce samemu přewostajić, zo bychmy čertowy kruh, kiž poslednje pruwowanja na uniwersiće wohrožowaše, přetorhnyli. (Koch)
Do tutoho nahlada słušeše na přikład samozrozumliwosć, zo njesmědźeše so ničo zawjesć, štož by principije noweje žurnalistiki wohrožowało. (Koch)
Tute wójska měrjachuso na Gródk a dyrbjachu wohrožować našu lěwu flanku. (Koch)
Kajke elementy budu awtonomiju narodow wohrožować? (Rozhlad 1993)
Tole njech trjechi za narody, kiž druhe wohrožuja. (Rozhlad 1993)
Přełožki wysokospecializowaneje literatury, z kotrejž zaběraja so jenož elity, wohrožuja identitu narodow mjenje hač přełožki atraktiwneje masoweje abo dźěćaceje literatury. (Rozhlad 1993)
W dźensnišej situaciji čerpa potajkim čłowjek ze swěta bjez hranicow, kotryž so měri na integraciju kultury a wohrožuje narodnu identitu wuměłstwa. (Rozhlad 1993)
Pódla twarjenja >>zhromadneho domu<< steja separatistiske nahlady, kiž nastawaja po zdaću ze stracha, zo so to narodne wohrožuje. (Rozhlad 1993)
Našu maćeršćinu wohrožowaca hranica so ze sewjera do delanskich wjeskow suwa. (Rozhlad 1992)
Kóždy tajki ekstremizm ma dźensa we sebi něšto wohrožowaceho. (Rozhlad 1992)
Bjez dźiwa, zo zwěsći konwenciji přiložena rozprawa hnydom na spočatku: ,,Přewažna wjetšina padow je hišće njerozrisana, předstaja tuž trajny potencial za konflikty, kotrež wěstotu w Europje dale a bóle wohrožuje. (Rozhlad 1992)
Dalše přemyslowanje zasłuži sebi jako zwěsćenje, zo nic jenož hórnistwo serbstwo wohrožuje, ale nic mjenje samozawinowane rozpadowanje narodnych. (Rozhlad 1992)
Je to potajkim filozofija wohroženeho w přećiwku k filozofiji wohrožowacych, wohrožowanjow. (Rozhlad 1999)
Hakle w dwacetychtřicetych lětach přesadźachu so najprjedy we wosadnej wsy, potom we wosadźe serbstwo dale a bóle wohrožowace a wutłóčowace wliwy a mocyórganizacije. (Rozhlad 1999)


Přełožki[wobdźěłać]

endanger, threaten

]] [[:en:endanger, threaten

(en)]]