wozjewjować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wozjewjować

wozjewjować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wozjewjuju wozjewjujemoj wozjewjujemy
2. wozjewjuješ wozjewjujetej (-taj) wozjewjujeće
3. wozjewjuje wozjewjujetej wozjewjuja (wozjewjuju)
aspekt ip
transgresiw wozjewjujo, wozjewjujcy, wozjewjowawši
prezensowy particip wozjewjowacy
preteritowy particip wozjewjowany
ł-forma wozjewjował, wozjewjowała, wozjewjowało,
dual: wozjewjowałoj, plural: wozjewjowali (wozjewjowałe)
werbalny substantiw wozjewjowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wozjewjowach wozjewjowachmoj wozjewjowachmy
2. wozjewjowaše wozjewjowaštej wozjewjowašće
3. wozjewjowaše wozjewjowaštej wozjewjowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wozjewjujmoj wozjewjujmy
2. wozjewjuj wozjewjujtej (-taj) wozjewjujće
3. wozjewjuj, njech wozjewjuje wozjewjujtej (-taj) njech wozjewjuja (wozjewjuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wo-zje-wjo-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯ɔzi̯eu̯ʲou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wozjewjowaše je 2x dokładźene, wozjewjowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wozjewić; wozjewjeć; wuprajić; wuprajeć; zdźělić; zdźěleć; meldować; rozprawić; rozprawjeć; zjewić; sobudźělić; sobuzdźělić

Přikłady:

[1] Sedźimoj na ławce wulkeje čakarnje ze šklenčanymi sćěnami a šćerčacymi wótřerěčakami, kiž w prawidłownych wotstawkach wozjewjuja start mašinow do wšěch kutow swěta. (Koch)
Dale bóle, wosebje jako rentnar, wozjewjowaše swoje dopomnjenki, anekdoty a basnje w serbskich nowinach a časopisach, w Lětopisu a wosebje w Katolskim posole. (Rozhlad 1998)
Cyły, bohužel pak jenož krótki, žiwjenski puć Pawoła Wićaza je přewodźeny z pěsnjemi, kotrež so běžnje wozjewjowachu w ,,Serbskich Nowinach" a w ,,Katolskim Posole". (Rozhlad 1996)
Wo poměrach we Łužicy informowachu (nimo KP a Krajana) jenož hišće wukrajne nowiny a časopisy, kotrež tež literarne twórby Serbow wozjewjowachu "(na př. (Rozhlad 1996)
Młóńkec wuj ju wozjewjuje, (njej to dobra wutroba? (Zejler)
Za wšu dotal našemu časopisej wozjewjowanu a woswědčenu lubosć najhorcyši dźak. (Ćišinski)
Sym drje Tebi před wjace lětami słowo dał, zo chcu swoje spisy w Serbskej knihowni wozjewjować, tola nětko zadam, zo dyrbi zběrka Serbske zynki nanajpozdźišo kónc februara wuńć (sym ju hišće z někotrymi čisłami dowupjelnił). (Ćišinski)
Njewěrju, zo su w >>Serbowce<< poetiske žiłki, ale hdyž so same njewozjewjuja a hibaja, njech so poryje za nimi a pospyta. (Ćišinski)
Hdyž tak činimy, potom změješ Ty tež čas za basnjenje a wozjewjowanje Twojeje 1 1. (Ćišinski)
Najnowišu zběrku, Za ćichim, sym ze starym lětom dokónčił a chcu z měrcom we >>Łužicy<< započeć z wozjewjowanjom prěnich jeje basni. (Ćišinski)
Rochowe pěsnje budu wozjewjować w kóždym čisle. (Ćišinski)
Štož Maćicu nastupa, je so w prjedawšich lětnikach Časopisa časćišo tež poezija wozjewjowała. (Ćišinski)
Přihotuju nowu knihu, Za Kristem, kotruž chcu wudać nazymu wšelake pokazki z njeje hižo wozjewich a wozjewjuju w našich časopisach. (Ćišinski)
Tež na wsach wozjewjuja nětko wulke plakaty serbski ludowy spěwanski swjedźeń, kotryž budźe so srjedu 2. (Katolski Posoł 1912)
W scěhowacych lětach wozjewjowaše swoje kěrluše w Serbskich Nowinach a drje tež w nabožnych serbskich časopisach. (Rozhlad 1997)
W serbskich a zdźěla tež němskich nowinach a časopisach je publikował dźěćace hrónčka, spěwčki a hry, ludowe bajki, je wopisował serbske nałožki, je wozjewjował statistiki wo serbskich šulach, serbskich duchownych atd. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]