wunuzować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wunuzować

wunuzować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wunuzuju wunuzujemoj wunuzujemy
2. wunuzuješ wunuzujetej (-taj) wunuzujeće
3. wunuzuje wunuzujetej (-taj) wunuzuja (wunuzuju)


aspekt p
transgresiw wunuzujo, wunuzujcy, wunuzowawši
prezensowy particip wunuzowacy
preteritowy particip wunuzowany
ł-forma wunuzował, wunuzowała, wunuzowało,
dual: wunuzowałoj, plural: wunuzowali (wunuzowałe)
werbalny substantiw wunuzowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. wunuzowach wunuzowachmoj wunuzowachmy
2. wunuzowa wunuzowaštej wunuzowašće
3. wunuzowa wunuzowaštej wunuzowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- wunuzujmoj wunuzujmy
2. wunuzuj wunuzujtej (-taj) wunuzujće
3. wunuzuj, njech wunuzuje wunuzujtej (-taj) njech wunuzuja (wunuzuju)Ortografija

Dźělenje słowow: wu-nu-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯unuzou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wunuzowaše je 0x dokładźene, wunuzowa (móže tež něšto druhe być) 1x.

Synonymy:

[1] wunuzować sej; wunućić sej; wunućeć sej; wunućować sej; wunućić; wunućeć; wunućować; wotnuzować; nuzować; nućić; wužimać

Přikłady:

[1] Z dobom wunuzowachu sebi w horcym bědźenju přechod přez Ypernski kanal pola Steenstraate a Het Sasa, hdźež so na wječornym brjozy zasydlichu. (Katolski Posoł 1915)
Němska je sebi to wunuzowała. (Katolski Posoł 1915)
Při rěcy Narew buštej twjerdźiznje Rozan a Pultusk we wutrajnym, njezastajomnym nadběhu wójska generala z Gallwitz dobytej a přechód přez tu rěku mjez tutymaj městomaj wunuzowany. (Katolski Posoł 1915)
Wójsko generala z Gallwitz wunuzowa sebi na drozy Sokoly-Bialystok přechod přez Narew. (Katolski Posoł 1915)
Přechod přez Styr niže Lucka bu wunuzowany. (Katolski Posoł 1915)
Z wobeju stron Kraljewa je přestup přez rěku wunuzowany. (Katolski Posoł 1915)
Dotal Bołharska njemóžeše k nam wuwožować, Rumunska pak njechaše z dźěla politiskich winow dla, z dźěla dokelž chcyše sebi njehańbiće wysoke płaćizny wunuzować. (Katolski Posoł 1915)
Zawěsće za tak mału wosadu z jeje 500 dušemi zwjeselaca ličba: Wězo je tež struchły wójnski čas z winu, zo tu kaž wšudźom druhdźe wěriwi swój tróšt a wućek pytaja pola toho, kotryž je prajił: Pójće wšitcy ke mni, kotřiž sće sprócni a wobćeženi, tola tež dźiwajo na to je a wostanje to zwjeselace znamjo, kotrež sebi připóznaćo wunuzuje, wosebje, hdyž by tež za dalše při samsnej horliwosći zwostało. (Katolski Posoł 1915)
To tež čeledź a tak sebi wunuzuje swobodu. (Katolski Posoł 1915)
Burja wobsadźichu knježej kuble w Kupoji a Lichanju a wunuzowachu sej spjelnjenje swojich žadanjow. (Zejler)
Dokelž pak běštaj sej wnukowy nan ze žonu swoje same žiwjenje wunuzowałoj, zwosta jej nimo wuměłca wnuk. (Krawža)
Małe polěpšenja drje sebi druhdy wunuzowachu, tola tež te so z časom zasy wosłabjachu. (Katolski Posoł 1917)
Zawěrno, wšitcy, wšitcy sebi přejemy a žadamy měr, tola nic tajkile wunuzowany měr, kiž nas na lětstotki podusy a zaniči, ale tajki, kiž nam žiwjenjo a měrne dźěło na dalše časy zawěsći. (Katolski Posoł 1917)
Njepřećeljo wědźa, zo dyrbi so wójna tu rozsudźić a tohodla chcedźa tu na wšě wašnjo někajki wuspěch wunuzować. (Katolski Posoł 1917)
Dźewjeć króć su Italscy spytowali, awstrisku frontu nad Isonzom přełamać a sebi puć do Triesta a dale wunuzować. (Katolski Posoł 1917)
Nuzne porjedźenja sebi wunuzować daše. (Katolski Posoł 1917)
Přechod přez Sereth je k połdnju wot Tarnopola wunuzowany. (Katolski Posoł 1917)
Irojo njechaja wjacy pod jendźelskim křudom stać, ale žadaja samostatnosć a bychu sebi ju z mocu wunuzowali, hdy by so to hodźało. (Katolski Posoł 1917)
Lěta dołho sym dyrbjała hłosy wot so dawać, kotrež mi dych dźiwich hólčatow wunuzowa, doniž mje mać hólčiskow skradźu hrabny a do kachli tykny! (Katolski Posoł 1917)
Někotři namórnicy běchu so prócowali na wšěch łódźach dowěrnikow dobyć a přez nich wobsady łódźi zawjesć, zo bychu zhromadnje so spjećili, łódźnistwo wumocowali a tak měr wunuzowali. (Katolski Posoł 1917)
Ale woni chcychu sebi wuspěch wunuzować a skónčnje so jim na wobmjezowanym polu poradźi. (Katolski Posoł 1917)


Přełožki[wobdźěłać]

force out, extort

]] [[:en:force out, extort

(en)]]