zapalować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zapalować

zapalować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zapaluju zapalujemoj zapalujemy
2. zapaluješ zapalujetej (-taj) zapalujeće
3. zapaluje zapalujetej zapaluja (zapaluju)
aspekt ip
transgresiw zapalujo, zapalujcy, zapalowawši
prezensowy particip zapalowacy
preteritowy particip zapalowany
ł-forma zapalował, zapalowała, zapalowało,
dual: zapalowałoj, plural: zapalowali (zapalowałe)
werbalny substantiw zapalowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. zapalowach zapalowachmoj zapalowachmy
2. zapalowaše zapalowaštej zapalowašće
3. zapalowaše zapalowaštej zapalowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. zapalujmoj zapalujmy
2. zapaluj zapalujtej (-taj) zapalujće
3. zapaluj, njech zapaluje zapalujtej (-taj) njech zapaluja (zapaluju)

Ortografija

Dźělenje słowow: za-pa-lo-wać

Wurjekowanje

IPA: zapalou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zapalowaše je 0x dokładźene, zapalowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zapalić; zapaleć; zamiškrić; zamiškorić; zamiškorjeć

Přikłady:

[1] Wolodja a jeho přećeljo płuwachu na Chorticu a zapalowachu lěhwa, rozšćipowachu groty, třělachu a dachu kupje so zasměwać wosrjedź hrózbnych časow. (Koch)
Za to pak, zo sće zapalowali kadźidło, zo sće přećiwo Knjeze; hrěšili, zo njejsće na Knjezowy h-~ posłuchali, zo njejsće so měli po jeho přikaznjach, ani po jeho předpisach, sta so "<~am tuto vjezbožo. (Stary zakoń 1973)
Dźěći zběraju drjewo, nanojo zapaluja woheń, žony dźěłaju ćěsto, zo bychu tykancy p, njebjeskej kralownje. (Stary zakoń 1973)
Ale njewědźachu sej rady: Wójna běše jim kaž njewjedro, kiž zapaluje domy a zabiwa skót, abo kaž krupy, kiž dozrawjacu pšeńcu do zemje zbija. (Brězan)
Nošach sej -- z nowin a z powědanja ludźi -- hromadźe, štož sej předstajach, zo móhł trjebać; w prěnim rjedźe běchu to na spočatku podawki ze Serbow, bórze pak rozšěrich swoje pytanje na Łužicu scyła a připisach sej k tomu wažne němsko-statne abo swětowe podawki -- na přikład k zapalowanju burskich bróžnjow w Maleščanskich kónčinach twar pancerowaneho křižaka A w Kielu a zahnězdźenje japanskeho imperializma w chinskej Mandžuriskej. (Brězan)
Spodobać so Ći budźa zlět fantazije, krasnosć a něžnosć wobrazow, čerstwosc začuća, briljantnosć dikcije, delikatnosć formy a wosebje woheń wótčinskeje mysle, lubosće a horliwosće z tajkej měru a ziwosću, zo budźe dyrbjeć wutroby hrabać a lubosć w nich nic jeno zapalować, ale runjewon we wótčinskich žiłach rozdźiwjeć serbsku krej. (Ćišinski)
Baseń to, kotraž woprawdźe zapaluje. (Ćišinski)
Spodobać so Ći budźa zlět fantazije, krasnosć a něžnosć wobrazow, čerstwosć začuća, brilantnosć dikcije, delikatnosć formy a wosebje woheń wótčinskeje mysle, lubosće a horliwosće z tajkej měru a žiwosću, zo budźe dyrbjeć wutroby hrabać a lubosć w nich nic jeno zapalować, ale runjewon we wótčinskich žiłach rozdźiwjeć serbsku krej. (Ćišinski)
Hižo su někotrych tajkich popadnyli, kiž z posmolenymi wěšćemi a druhimi palacymi wěcami wokoło chodźa a zapaluja, hdźež so hišće žadyn woheń njepokaza. (Kubašec)
Na horach a na hórkach zapalowachu zahorjene towarstwa sobotu wječor, 18. (Katolski Posoł 1913)
Potajkim wuhlowe zapalowaki z města (Stachowa)
Lědma njepřesłyšomnje wusměšliwje rjekny wona do jeho směra: \xbbBudźe drje sej je doma pola sebje zapalować. (Stachowa)


Přełožki[wobdźěłać]

ignite, light

]] [[:en:ignite, light

(en)]]