zhotować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zhotować

zhotować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zhotuju zhotujemoj zhotujemy
2. zhotuješ zhotujetej (-taj) zhotujeće
3. zhotuje zhotujetej (-taj) zhotuja (zhotuju)


aspekt p
transgresiw zhotujo, zhotujcy, zhotowawši
prezensowy particip zhotowacy
preteritowy particip zhotowany
ł-forma zhotował, zhotowała, zhotowało,
dual: zhotowałoj, plural: zhotowali (zhotowałe)
werbalny substantiw zhotowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. zhotowach zhotowachmoj zhotowachmy
2. zhotowa zhotowaštej zhotowašće
3. zhotowa zhotowaštej zhotowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- zhotujmoj zhotujmy
2. zhotuj zhotujtej (-taj) zhotujće
3. zhotuj, njech zhotuje zhotujtej (-taj) njech zhotuja (zhotuju)Ortografija

Dźělenje słowow: zho-to-wać

Wurjekowanje

IPA: zhɔtou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zhotowaše je 0x dokładźene, zhotowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] drasćić; zdrasćić; woblec; woblěkać; zwoblěkać; hotować

Přikłady:

[1] Na jenym rjanym, jasnym dnju nazymu běchu lědma rańsche zerja zaswitałe tu pschińdźe putnik hólcžeca wubudźicź, zhotowa joho, a dźěsche z nim do chapałki. (Schmid)
Wona běła zhotowana a mějesche schěroki zeleny kłobuk na hłowje. (Schmid)
Duchowny so hnydom zhotowa a po brudnych haskach we wšim dešću přichwata. (Katolski Posoł 1915)
Jedna wjetša, druha mjeńša, jedna snadna, druha rjeńša, kaž je bóh ju zhotował a ji róst a barbu dał. (Zejler)
Tu njech so w kóždym času we zbóžnej wučbje pasu te duše młoduške; z tych Jězu zhotuj sebi móc, kiž so lubi tebi a kiž ći chwalbu wopruje. (Zejler)
Pětr, holčo zhotowany, w čornej drasće, w splećenych a připjatych włosach rjany dźe do wrotow zamknjenych. (Zejler)
Rósmarja jom kłobuk pyšeše, kaž swat zhotowany, a lubje bu powitany; kaž róža jeho ličko kće, kaž zerja so směwka přećelnje. (Zejler)
Chcu wulke bože dźiwy wam znowa powědać, kiž Bóh tón dobroćiwy mócnje zhotować: Haj, krasne bože skutki a zbóžne dobyća, kiž čini Bóh samlutki móc swojoh ramjenja: Tu pastwu za te ludy, kiž wutłe po ćmi su a haja hišće błudy a słuža pohanstwu: Te zbóžne polubjenja, kiž žnjow knjez dawaše a wěste dopjelnjenja tej wulkej nadźije: To připójdam wam znowa a stajam před woči, zo byšće z jeho słowa tež wy móc čerpali. (Zejler)
Přez wučerja Jordana, serbske čitanki pisajo w najnowšim času, nazhonju, zo sće Wy moju něhdušu słabušku twórbu "Jakub a Kata" zdźěla hižo do spěwnych dypkow zestajeli a za serbsku operu zhotowali. (Zejler)
Pčołka Mała pčołka, štó praji ći, hdźe su kwětki zakćěli, štó tam blido ći zhotowa a ći słódnu pastwu da? (Zejler)
A jej zastyska so za delnim Kučku, wona so zhotowa a chwataše jemu na wopyt. (Krawža)
Mjez Ancre a Serre nadběhachu Jendźelčenjo w nocy wot njedźele k póndźeli do sněhběłych košli zhotowani šěsć króć pola Beaumont, Beaucourt a Serre z wulkej zasakłosću. (Katolski Posoł 1917)
Třo kralowje běchu po wašnju rańšoho kraja do dołhich židźanych ze złotom wušiwanych drastow zhotowani. (Katolski Posoł 1914)
Je snadź tež hišće duchownomu podobnje zhotowany, haj hromadźi samo tež Bože mšě, štož je tola cyrkwinscy cyle kruće zakazane. (Katolski Posoł 1914)
Tu dźěše wosobny knjez do kosmatych drastow rjenje zhotowany, ze šćipakom na wuzběhnjenym nosu nimo; zastawši wopraša so kruwjacoho, što dha je tak wjesoły. (Katolski Posoł 1914)
Tuž so po wobjedźe chwatajcy do komorki poda, zo by so přistojnje rjenje zhotował a Marka so joho tola njetrjebała hanibować; ale wbohi! (Katolski Posoł 1914)
Widźach toho chudoho pyšnje zhotowanoho. (Katolski Posoł 1914)
Wšelacy ći wojacy běchu jeno poł wojerscy zhotowani. (Katolski Posoł 1914)
Tuž sym tele dny započał serbski přełožk Černeho originala, wot młodych Pražanow zhotowany, přehladować a při tym spóznał, zo je we nim to a druhe njedokładne. (Ćišinski)
Poł je jeno zhotowana; dźiwje woči wuwala; hroznje šćěri so kaž pjana. (Ćišinski)
Maćica so tola na to njezhotuje. (Ćišinski)


Přełožki[wobdźěłać]

undress, strip

]] [[:en:undress, strip

(en)]]