zmištrować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zmištrować

zmištrować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zmištruju zmištrujemoj zmištrujemy
2. zmištruješ zmištrujetej (-taj) zmištrujeće
3. zmištruje zmištrujetej (-taj) zmištruja (zmištruju)


aspekt p
transgresiw zmištrujo, zmištrujcy, zmištrowawši
prezensowy particip zmištrowacy
preteritowy particip zmištrowany
ł-forma zmištrował, zmištrowała, zmištrowało,
dual: zmištrowałoj, plural: zmištrowali (zmištrowałe)
werbalny substantiw zmištrowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. zmištrowach zmištrowachmoj zmištrowachmy
2. zmištrowa zmištrowaštej zmištrowašće
3. zmištrowa zmištrowaštej zmištrowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- zmištrujmoj zmištrujmy
2. zmištruj zmištrujtej (-taj) zmištrujće
3. zmištruj, njech zmištruje zmištrujtej (-taj) njech zmištruja (zmištruju)Ortografija

Dźělenje słowow: zmi-štro-wać

Wurjekowanje

IPA: zmiʃtʀou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zmištrowaše je 0x dokładźene, zmištrowa (móže tež něšto druhe być) 4x.

Synonymy:

[1] mištrować; dočinić; radźić sej; radu sej dać

Přikłady:

[1] Hłowna postawa hry (wuběrnje zmištrowana wot Bena Brankačka) je w pomjenowanju pokazka na dźensniši duktus wobchadneje rěče w młodźinje. (Rozhlad 1998)
Na hudźbnym wuspěchu ma wulki podźěl dirigent Tasso Schille, kiž je ćežki nadawk zmištrował, wšitke hudźbne podawki (orchester za chórom, komornohudźbne přinoški z boka jewišća, rejowanje před orchestrom atd. (Rozhlad 1998)
To běše za serbskeho studenta hoberski nadawk, kiž je wuběrnje zmištrował. (Rozhlad 1998)
Holca je wšo to zmištrowała a je so z kralownu stała. (Rozhlad 1998)
Po mojim zdaću je so Ći tute diělo derje poradiiło, zmištrował sy wustojnje komplikowanu problematiku a derje sy so zamyslil tež do emocionalnych aspektow. (Rozhlad 1998)
Kak sće wobě, poprawom rozdźělnej poli zmištrował? (Rozhlad 1998)
W kónčnym słowje rozjasni redakcija, kotrejž přisłušachu Jan Budar, Bosćij Šěn, Madleńka Šołćic, Tomaš Šołta a Andrea Wałdźic, zo njezamóže so hižo tajke ,,intensiwne "redaktorske dźěło připódla zmištrować. (Rozhlad 1998)
Tuto dźěło je rady a jara wušiknje zmištrowała. (Rozhlad 1998)
Kak zmištrujeće "konflikt, na jednej stronje wšědny stres při ,,produkowanju 'dźenika a na tamnej žedźba za měrnej chwilu, hdźež móhta so poezija rodźić? (Rozhlad 1998)
Wobdźiwajomne a radostne stajnje znowa je, kak suwerenje chór twórby Bjarnata Krawca (1861-1948) zmištruje - zaměrne a wušikne to dźěło předewšěm jeho dirigenta, tachantskeho kantora Friedemanna Bö (Rozhlad 1998)
Měło so tež wuzběhnyć, zo studenća loni w nowembru dopokazachu, zo tež kritiske situacije zmištruja. (Rozhlad 1998)
Jeli haj, kak zmištruja serbscy wědomostnicy tutón spagat? (Rozhlad 1998)
Z formami chcyše dopokazać, zo dokonja tež w serbskim basnistwje dotal njepěstowane žanry lyriki (štučkowe formy) zmištrować. (Ćišinski)
Z chwalbu a porokom wuprajachu so skerje wo formalnym přewjedźenju, wo zmištrowanju rěče a wo stopnju wuměłskosće. (Ćišinski)
Wuměłske zmištrowanje romana njespokoja. (Ćišinski)
Literarno-wuměłske předstajenje wosobow a fabule njeje w cyłku zmištrowane. (Ćišinski)
Wono je poradźeny pospyt, přeměnjacu so towaršnostnu woprawdźitosć spóznawać a ju předstajejo zmištrować, we njej wotkrywać elementy noweho předmjeta a je wuměłsce kaž teoretisce zapřimować; wono je pytanje najefektiwnišich móžnosćow a pućow duchowneho rozestajenja z tutej woprawdźitosću, pytanje za formami skutkowneho artikulowanja; wono je slědźenje mjez literarnymi družinami, kotrež zawostaji we wuměłcowej indiwidualiće a w serbskej literaturje swoje slědy; wono je móst mjez herbstwom ž nowotarstwom; a skónčnje je Bartowe młodostne tworjenje wuslědźenje tamneje estetiskeje koncepcije, kotraž so proklamuje a wobkruća w >>Knize sonetow<< jako zakónčenje a spočatk, jako Bart a Ćišinski, jako měznik mjez dobomaj w serbskich kulturnych a literarnych stawiznach, mjez narodnym wozrodźenjom a młodoserbskim hibanjom. (Ćišinski)
WOTMOŁWA Witany a zdobom trěbny poskitk, přetož sami njezamóžemy horu nadawkow, kiž na nas čaka, spěšnje zmištrować. (Rozhlad 1991)
Mjeńšina tajki proces sebjeidentifikacije njemóže bjez skutkowneje pomócy wjetšiny zmištrować. (Rozhlad 1991)
Zo so tole hodźi takle zmištrować jenož po runje tak napinacym dołhim treningu, zwučowanju a z koncentraciju, to jemu rady wěrju. (Rozhlad 1991)
Dwuwosobowa wobsadka je swój nadawk wulkotnje zmištrowała, a njeznaju žanoho lěpšeho serbskeho Šwejka hač to Jan Pjech z Noweje Wjeski, a njeznaju tež žanoho lěpšeho wjesnjanostu hač to Józef Matka. (Rozhlad 1991)


Přełožki[wobdźěłać]

master

]] [[:en:master

(en)]]