mištrować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

mištrować

mištrować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. mištruju mištrujemoj mištrujemy
2. mištruješ mištrujetej (-taj) mištrujeće
3. mištruje mištrujetej mištruja (mištruju)
aspekt ip
transgresiw mištrujo, mištrujcy, mištrowawši
prezensowy particip mištrowacy
preteritowy particip mištrowany
ł-forma mištrował, mištrowała, mištrowało,
dual: mištrowałoj, plural: mištrowali (mištrowałe)
werbalny substantiw mištrowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. mištrowach mištrowachmoj mištrowachmy
2. mištrowaše mištrowaštej mištrowašće
3. mištrowaše mištrowaštej mištrowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. mištrujmoj mištrujmy
2. mištruj mištrujtej (-taj) mištrujće
3. mištruj, njech mištruje mištrujtej (-taj) njech mištruja (mištruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: mi-štro-wać

Wurjekowanje

IPA: miʃtʀou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne mištrowaše je 1x dokładźene, mištrowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] puzolić so; mištrić

Přikłady:

[1] Hnydom přiběžeštaj dwaj podoficěraj a počeštaj na brónjomaj mištrować. (A. Nawka)
Abejcej hišće njeznać a hižo prědarjow mištrować. (Radyserb)
Ad >>Łužica<< Přewjele sebi do redigowanja >>Lužicy<< wot druhich njesměmoj dać mištrować, hewak budźemoj bórze bjez -- programa. (Ćišinski)
Je so tež mi stało, zo je mištrowa žona skradźu moje brěmjo přehladała, hač mam porjadny grat a porjadne šaty. (Kubašec)
Haj, woprawdźe rjenje je było, hdyž so mištr a joho mandźelska po tak prawje serbskim wašnju z kóždym dźěłaćerjom tak přećelnje rozmołwještaj, a knjeni mištrowa so njehańbowaše, z dźěłaćerjemi swojoho mandźelskoho sebi wjesele zarejować. (Katolski Posoł 1913)
Nadobo zastupi dopołdnja hnadna knjeni a poča jeho mištrować a jemu to a tamne porokować. (Iselt)
woprawdźe z wótcom wšěch wućerskich swójbow swojeje wosady, Bohužel to we wšěch wosadach tak njebě, Wučerjo wojowachu wo swobodu we wučbje, žadachu sej, zo bychu byli připóznaći jako zdźěłani čłowjekojo, Chcychu wotbyć ,,šrybarja`` a ,,sulmejstra`` stareje doby, Woni so wobarachu přećiwo tomu, zo farar, kotryž zwjetša jenož poł lěta jako domjacy wućer někajkebo knježka wućerił, jich w šulskim dźěle mištrowaše, Tak na přikład zasakła wójna mjez Minakałskim fararjom Kordinu a jeho kantorom Hamšom, Kordina je swojich wosadnych měł kaž knježk swojich roboćanow, je samo z burami na sudnistwje skoržił, 116 Hamš, kiž po złoženju pruwowanja kmanosć za studij na uniwersiće dóstał, njeda so wot fararja tulić. (Iselt)
Hlej, mištruje 57 jeho zaso žona (Iselt)


Přełožki[wobdźěłać]