absorbować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

absorbować

absorbować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. absorbuju absorbujemoj absorbujemy
2. absorbuješ absorbujetej (-taj) absorbujeće
3. absorbuje absorbujetej absorbuja (absorbuju)
aspekt ip
transgresiw absorbujo, absorbujcy, absorbowawši
prezensowy particip absorbowacy
preteritowy particip absorbowany
ł-forma absorbował, absorbowała, absorbowało,
dual: absorbowałoj, plural: absorbowali (absorbowałe)
werbalny substantiw absorbowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. absorbowach absorbowachmoj absorbowachmy
2. absorbowaše absorbowaštej absorbowašće
3. absorbowaše absorbowaštej absorbowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. absorbujmoj absorbujmy
2. absorbuj absorbujtej (-taj) absorbujće
3. absorbuj, njech absorbuje absorbujtej (-taj) njech absorbuja (absorbuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ab-sor-bo-wać

Wurjekowanje

IPA: [ap'sɔʀbou̯ač]

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne absorbowaše je 1x dokładźene, absorbowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Tež my smy cuze sele we sebi absorbowali a wot so dali (Koch)
Nic wo swojich samsnych móžnosćach, ale wo móžnosćach ludźi powšitkownje TROjkA zamó w meditaciji sam sebje absorbować a móhłrjec powšitkownje čłowjesce myslić to zabawa za njeho -- a tež wěste, nimale směło so rjec: dušine wočerstwjenje --, jónu swoje mysle bjez trěbneho cila na wulku, njewobhrodźenu pastwu pušćić, wulkomyslnje, bjez wuwjazanja -- žurnalisća bychu snano rjekli: cynisce, ale što wědźachu woni woprawdźe wo woprawdźitym TROjkU, wo duši toho Wulkeho muža, kotryž wupřestrěny tu ležeše, ruce na zalacowanym brjuše styknjenej, meditěrowacy wo nocy? (Brězan)
Katalanojo rozeznawaja so wot wulkeho dźěla mjeńšinowych etnikow tež we tym, zo pola nich njeje nadeńć začuće mjenjehódnosće napřećo wjetšinje wobydlerstwa kraja (z tym zwisuje tež jich zamóžnosć, absorbować a asimilować španiskich přisydlencow z druhich kónčin kraja). (Rozhlad 1990)
Natwar serbskeho domu, kulturneho a duchowneho srjedźišća Serbow, kotryž absorbowaše mocy Smolerja, Hórnika, cyłeje Maćicy wotbłyšćuje zwjazanosć mjez Maćicu a ludom a towarstwami. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]