demokratizować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

demokratizować

demokratizować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. demokratizuju demokratizujemoj demokratizujemy
2. demokratizuješ demokratizujetej (-taj) demokratizujeće
3. demokratizuje demokratizujetej demokratizuja (demokratizuju)
aspekt ip
transgresiw demokratizujo, demokratizujcy, demokratizowawši
prezensowy particip demokratizowacy
preteritowy particip demokratizowany
ł-forma demokratizował, demokratizowała, demokratizowało,
dual: demokratizowałoj, plural: demokratizowali (demokratizowałe)
werbalny substantiw demokratizowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. demokratizowach demokratizowachmoj demokratizowachmy
2. demokratizowaše demokratizowaštej demokratizowašće
3. demokratizowaše demokratizowaštej demokratizowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. demokratizujmoj demokratizujmy
2. demokratizuj demokratizujtej (-taj) demokratizujće
3. demokratizuj, njech demokratizuje demokratizujtej (-taj) njech demokratizuja (demokratizuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: de-mo-kra-ti-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: demokʀatizou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne demokratizowaše je 0x dokładźene, demokratizowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Mjena kaž Kö Kaiser, Herzog a podobne su demokratizowane. (Brězan)
Stejišćo serbskeho luda k zjednoćenju Němskeje Njeje drje njezajimawe, zo jako prěnje ze serbskich zjednoćenstwow skupina Serbska lěwica, kotraž so dotal wosebje aktiwnje za demokratizowanje socialistiskeje towaršnosće zasadźiła, dnja 2. (Rozhlad 2000)
Hdyž so z rewolucionarnymi změnani a z demokratizowanjom towaršnostne struktury a politiske wuměnjenja w našim kraju radikalnje měrijeja, je njewobeńdźomne, tež wp přichodźe serbskeje kultury znowa přemyslować, analytisce, konkretnje, wusměrujcy. (Rozhlad 1990)
To njejsu jenož republikanojo w ZRN, to su tež druhe skupiny wšelkich - ja njepraju fašistiskich - ideologijow, kotrež prěkuja demokratizaciji, demokratiskemu zhromadnemu žiwjenju a demokratizowanju mjezynarodnych zwiskow. (Rozhlad 1990)
A najpozdźišo při faktumje njeeksistowanja na wosobu njewjazanych wuměnjenjow, ale tež dźiwajo na parcielne demokratizowanje žiwjenja dyrbi so stawizniska wědomosć prašeć, hač wony postrewolucionarny awtoritatizm snano woprawdźe njeje wobsedźał poměrnje sylnu towaršnostnu bazu, kiž jemu znajmjeńša w spočatnych etapach realnu sylnosć zawěsća, kiž so hodźi wotwołać a kiž zamóže tež bjez nałožowanja namocy njesnadnu rólu w politiskim boju hrać? (Rozhlad 1990)
Progresiwny charakter młodoserbskeho hibanja wobsteji w konsekwentnym demokratizowanju serbskeje kultury, w antiimperialistiskich pozicijach na polu narodnostneje politiki a duchowneje kultury, w zbudźowanju sylnych tworićelskich potencow a we spěšnym, wobstajnym praktikowanju dobytych spóznaćow, dalokož to klasowa towaršnosć dowoleše. (Ćišinski)
Měješe to być přinošk k tomu, lěpje zrozumić rólu a wuznam etniskich skupin w dźensnišej demokratiskej a demokratizowacej so Europje, kiž přeco bóle hromadźe rosće. (Rozhlad 1991)


Přełožki[wobdźěłać]