diktować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

diktować

diktować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. diktuju diktujemoj diktujemy
2. diktuješ diktujetej (-taj) diktujeće
3. diktuje diktujetej diktuja (diktuju)
aspekt ip
transgresiw diktujo, diktujcy, diktowawši
prezensowy particip diktowacy
preteritowy particip diktowany
ł-forma diktował, diktowała, diktowało,
dual: diktowałoj, plural: diktowali (diktowałe)
werbalny substantiw diktowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. diktowach diktowachmoj diktowachmy
2. diktowaše diktowaštej diktowašće
3. diktowaše diktowaštej diktowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. diktujmoj diktujmy
2. diktuj diktujtej (-taj) diktujće
3. diktuj, njech diktuje diktujtej (-taj) njech diktuja (diktuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: dik-to-wać

Wurjekowanje

IPA: diktou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne diktowaše je 11x dokładźene, diktowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Po tym zo běše farar Berger wosadu změrował, diktowaše wón zastojnikej gestapo, kiž běše na Božej słužbje přitomny, protokol do pisanskeje mašiny. (Rozhlad 1998)
Awtor drje wo zašłosći pisa, wuznawa pak: ,,Budźmy sej stajnje toho wědomni, zo su słowa, kotrež so tu Christianej Feddersenej mjenje abo bóle do pjera diktuja, njewobeńdźomnje z myslenjom našeje přitomnosće "zwjazane. (Rozhlad 1998)
Dokelž turkowske zaćahowanja a wotstorkowanja jim wjacy njepomhachu, wuzwolichu sej woni druhu taktiku; woni chcedźa měrowu konferencu z cyła wobeńć a wot wulkomocow měr na Balkanje diktować dać. (Katolski Posoł 1913)
Mjenje zwjeselace při zawrjenju měra bohužel je, zo dyrbi so přidać, zo po prawym balkanske staty měr činiłe njejsu, ale zo su jón wulkomocy diktowałe. (Katolski Posoł 1913)
Ze strony Zwjaz- koweho předsydstwa Domowiny a Centralneho komiteja SED je so tema jako jednostronska, wot rěčnych motiwow diktowana glorifikacija serbskeje swójby a jako konterre- wolucionarna a nacionalistisko- pesemistiska wotpokazała8. (Rozhlad 1994)
Jónu, tak mi powědaše, je němski wučer w stawiznach šulerjam diktował, zo je serbski lud bjez kultury. (Iselt)
Hdyž Tos jónu rjany dźeń pjeć depešow nadobo diktowaše (powědaše) - o, sćino Caesara, wodaj jomu! (Katolski Posoł 1914)
W swojej Richardej Zahrodnikej diktowanej awtobiografiji, kotraž steji w Serbskim kulturnym archiwje k dispoziciji, praji Krawc we wotrězku wo swojich wědomostnych dźěłach: "Au\ den Volksmelodien der Wenden hat mich auch immer die Volkspoesie lebhaft angezogen. (Rozhlad 1999)
Nawka prosy, zo so njeby dale diktowało. (Rozhlad 1999)
Najskerje na pohon Oty Wićaza diktowaše Krawc něhdźe 1942 swojemu přećelej Richardej Zahrodnikej dopomnjenki ze swojeho žiwjenja. (Rozhlad 1999)
Zahrodnikej němsce diktował. (Rozhlad 1999)
B diktuje: Aufl\ des Arbeitsvertrages Aufgrund einer eingehenden Unterredung zwischen der Leitung des Sorbischen Instituts f\ Lehrerbildung, vertreten durch den Direktor B und den stellvertr. (Rozhlad 1999)
Programowanje w stilu komorneho "předstajenja wšak njebě tak jara dobrowólnje činjene, ale bu wot 'wobstejnosćow diktowane. (Rozhlad 1992)
Hižo wuběrk tematiki nahladneho dźěla jeho wědomostnych wozjewjenjow mjez druhim diktowany wot potrjeby wujasnjenja problemow za rěčnu praksu. (Rozhlad 1992)
Mjeńšina Serbow płaći jako ,,ein schwieriges Mitbringsel "der DDR (Der Spiegel), a jim wot dawna - wšojedne kajki - wulki 'popańc diktuje. (Rozhlad 1992)
Pak njebě na jich puću žaneje wsy, pak diktowaše jim hrožacy strach tajki puć, kiž zdala wot kóždeho sydlišća wjedźeše. (A. Nawka)
W masu, hdyž memento hrožaceho spada wótčinskeho začuća a woteběranja česće k tradiciji ze stron młodeje łužisko serbskeje a runje tak čěskeje generacije runje tohodla diktuje winowatosć, kóždy wzajomnje zeznawacy a zbližowacy ediciski skutk podpěrować - hdyž hižo tajka móžnosć tu je - a dać jemu znajmjeńša přijimajomny kołk dokonjanosće, hdyž so jedna wo dokument doby, w kotrejž nastawa. (Rozhlad 1996)
Hdźe tča přičiny toho: \x95 rany, kotrež je nam tysaclětne potłóčowanje, wosebje přez fašizm, přinjesło, njejsu byli móžno zahojić a narunać, \x95 njedosahaca nar\ politika našeho stata z wodźacej rólu SED (jej su mnozy funkcionarojo Domowiny podleželi), \x95 cyłostatne skostnjenje politiskeho, hospodarskeho a kulturneho žiwjenja w NDR, \x95 inkonsekwenca Serbow samych přez pobrachowace narodne wědomje, njezajim za serbsku rěč a kulturu, šćěpjenje, diktowanje a pobrachowacy dialog. (Rozhlad 1990)
Sym ju [nječitajomne] diktował 28 hodź. (Brankačk)
Krawca, diktowane do l. (Brankačk)
Hišće někotre dny do smjerće diktowaše list swojej dawnej serbskej přećelce, w kotrymž so za cyłožiwjenske přećelstwo podźakowa a praji, zo z wutrobu wostanje w serbskej metropoli - w Budyšinje. (Rozhlad 2000)


Přełožki[wobdźěłać]